Різниця між “None” та “No” в англійській мові

None vs. No

 “None” vs. “No”: правила, граматика та використання

Використання «none» і «no» має важливе значення як для початківців, так і для досвідчених хто вивчає англійську. Часто учням важко сказати чми вони відрізняються та як правильно використовувати.  None використовується для позначення відсутності чогось у групі або категорії. Це слово часто вживається у відповідях на питання, де очікується кількісна відповідь. Наприклад:

 • “How many cookies do you want?” — “None,” що означає, що людина взагалі не хоче печива.

No використовується для заперечення або вказівки на відсутність одиничного або невизначеного числа предметів або осіб. Воно також може вживатися перед іменниками для позначення відсутності чогось. Наприклад:

 • “I have no money,” означає, що у людини немає грошей.
 • “No students have completed the assignment,” тобто жоден студент не виконав завдання.

В цій статті розглянемо детально правила використання «none» та «no», граматику та приклади.

“No” в англійській мові

“No” використовується для вираження заперечення або вказівки на відсутність чогось. Воно може бути використане як самостійна відповідь на питання, а також перед іменниками для позначення нульової кількості або відсутності чогось.

Граматика

“No” використовується перед іменниками, які можуть бути як в однині, так і в множині. Воно служить для створення заперечних фраз, і коли воно стоїть перед іменником, цей іменник завжди вживається без артикля. Наприклад:

 • “No man is an island.”
 • “I have no apples left.”

Використання

“No” може використовуватися в різних контекстах:

 • Як відповідь на питання: “Do you have any siblings?” — “No.”
 • Для вказівки на відсутність чогось: “There are no tickets available.”
 • У поєднанні з іншими словами для створення фраз, які виражають заборону або обмеження: “No smoking,” “No entry.”

“No” також може використовуватися в поєднанні з “not” для підсилення заперечення. Наприклад:

 • “No, I will not go.”

“None” в англійській мові

“None” означає “жоден” або “ні одного” і використовується для позначення відсутності чогось у групі або категорії. Воно може відноситися до людей, предметів, явищ або будь-чого, що можна порахувати або класифікувати.

Граматика

“None” може використовуватися як з іменниками в однині, так і з іменниками в множині, хоча іноді може виникати плутанина щодо правильного використання з дієсловами в однині чи множині. Традиційно, якщо “none” відноситься до невизначеної кількості, використовують дієслово в однині. Якщо ж воно відноситься до конкретної кількості, то використовують дієслово в множині. Наприклад:

 • “None of the students has completed the assignment” (однина).
 • “None of the cookies are left” (множина).

Використання

“None” часто використовується у відповідях на питання, де очікується кількісна відповідь. Наприклад:

 • “How many books have you read this month?” — “None.”

Також “none” може вживатися для підкреслення відсутності чогось у контексті, де можна було б очікувати його наявності. Наприклад:

 • “There were none left by the time I got there.”

“None” також може використовуватися як замінник іменника, щоб уникнути повторення. Наприклад:

 • “There are several options, but none seems suitable.”

Основні відмінності між “None” та “No”

“No”

 • Функція: Використовується як означення перед іменниками.
 • Вживання: “No” передує або незлічуваним іменникам, або множинним злічуваним іменникам, щоб позначити повну відсутність чогось.
 • Приклади:
  • No water is left in the bottle. (У пляшці не залишилося води).
  • There are no apples in the basket. (У кошику немає яблук).

“None”

 • Функція: Функціонує як займенник для заміни іменників.
 • Вживання:
  • “None” може вказувати на відсутність чогось, замінюючи “no” плюс іменник.
  • “None of” використовується перед займенниками або іменниками з означеннями (як артиклі, присвійні займенники).
  • Він може стояти окремо як відповідь на питання про кількість.
 • Приклади:
  • Are there any cookies left? None. (Чи залишилося печиво? Жодного).
  • None of these solutions work. (Жодне з цих рішень не працює).
  • None of it makes sense. (Жодне з цього не має сенсу).

Приклади та поширені помилки

Поширені помилки:

 • “No”:
  • Правильно: There are no options available. (Немає доступних варіантів).
  • Неправильно: There is no any reason to leave early. (Має бути: There is no reason to leave early. Немає причини йти раніше).
 • “None”:
  • Правильно: None of the cakes were eaten. (Жоден із тортів не був з’їдений).
  • Неправильно: None of cakes were eaten. (Має бути: None of the cakes were eaten. Жоден із тортів не був з’їдений).

Приклади

 • I wanted no conflict at the meeting, but unfortunately, none could be completely avoided. (Я не хотів жодного конфлікту на зустрічі, але на жаль, жодного не вдалося уникнути повністю).
 • No job offers were suitable, and hence, none were accepted. (Жодна пропозиція роботи не підходила, тому жодну не прийняли).

«No» і «none» вказують на відсутність або брак чогось. «No» завжди вживається з іменником, тоді як «none» замінює іменник у реченні. Розуміння та належне використання цих відмінностей має вирішальне значення для ефективного спілкування англійською мовою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!