Використання “to” в англійській мові: правила, приклади

To - Grammar. How to Use the Preposition 'To'

Що таке “to” та як використовується в англійській мові?

Розглянемо правила використання “to” в англійській мові. Слово “to” в англійській мові може належати до різних частин мови, залежно від контексту. Розглянемо найпоширеніші випадки, пояснення та приклади:

 • Прийменник (preposition) – це слово, що вказує на зв’язок між іменником або займенником та іншими словами в реченні. Прийменник “to” може вказувати на напрямок, мету, одержувача, час, приблизну кількість тощо. Наприклад: “She went to the park.” (Вона пішла до парку.)
 • Прислівник (adverb) – це слово, що вказує на обставину дії, якості або іншого прислівника. Прислівник “to” може вказувати на напрямок, рух, зміну стану тощо. Наприклад: “He came to and opened his eyes.” (Він прийшов до тями і відкрив очі.)
 • Частка (part) – це слово, що не належить до основних частин мови, а виконує допоміжну функцію. Частка to може бути частиною неозначеної форми дієслова (to-infinitive) або частиною фразового дієслова (phrasal verb). Наприклад: “I want to learn English.” (Я хочу вивчити англійську.) “He turned to me and smiled.” (Він повернувся до мене і посміхнувся.)
  • Якщо “to” є частиною неозначеної форми дієслова (to-infinitive), вона завжди стоїть перед дієсловом у початковій формі. Наприклад: “She wants to learn English.” (Вона хоче вивчити англійську.)
  • Якщо “to” є частиною фразового дієслова (phrasal verb), вона стоїть після дієслова і перед іменником або займенником. Наприклад: “He turned to me and smiled.” (Він повернувся до мене і посміхнувся.)

Функції “to” в англійській мові

В англійській мові “to”  може мати різні значення та функції. Ось деякі з них:

 • “to” може бути прийменником, що показує напрямок або мету руху. Наприклад: “Let’s go to the mall.” (Давай підемо до торгового центру.)
 • “to” може бути прийменником, що показує, хто є одержувачем дії. Наприклад: “I gave the keys to Jane.” (Я дав ключі Джейн.)
 • “to” може бути прийменником, що показує час. Наприклад: “It’s ten to six.” (За десять шоста.)
 • “to” може бути прийменником, що показує приблизну кількість. Наприклад: “There were forty to fifty people at the meeting.” (На зустрічі було сорок-п’ятдесят людей.)
 • “to” може бути частиною неозначеної форми дієслова (to-infinitive). Наприклад: “I want to see that film.” (Я хочу подивитися той фільм.)
 • “to” може виражати мету або причину. Наприклад: “He bought some flowers to give to his wife.” (Він купив квіти, щоб подарувати своїй дружині.)
 • “to” може бути частиною неозначеної форми дієслова (to-infinitive), яка використовується після деяких дієслів, таких як want, need, like, try, learn, decide, agree, promise, offer, refuse, etc. Наприклад: “She wants to learn English.” (Вона хоче вивчити англійську.)
 • “to” може бути частиною неозначеної форми дієслова (to-infinitive), яка використовується після деяких прикметників, таких як happy, sad, glad, ready, eager, able, willing, etc. Наприклад: “He is happy to help you.” (Він радий допомогти тобі.)
 • “to” може бути частиною неозначеної форми дієслова (to-infinitive), яка використовується після деяких іменників, таких як plan, idea, attempt, desire, wish, hope, etc. Наприклад: “It was a good idea to call him.” (Це була гарна ідея подзвонити йому.)
 • “to” може бути частиною неозначеної форми дієслова (to-infinitive), яка використовується для вираження мети або причини. Наприклад: “She went to the library to study.” (Вона пішла до бібліотеки, щоб вчитися.)
 • “to” може бути частиною неозначеної форми дієслова (to-infinitive), яка використовується для вираження результату або наслідку. Наприклад: “He worked hard to pass the exam.” (Він наполегливо працював, щоб скласти іспит.)
 • “to” може бути частиною неозначеної форми дієслова (to-infinitive), яка використовується для вираження думки або почуття. Наприклад: “It’s nice to see you again.” (Приємно знову тебе бачити.)

Коли “to” не використовується в англійській мові

Існують деякі випадки, де “to” не використовується в англійській мові. Розглянемо їх поширені із них:

 • Після модальних дієслів can, could, may, might, must, should, will, would, “to” не вживається перед інфінітивом. Наприклад: “You should eat more vegetables.” (Тобі слід їсти більше овочів.)
 • Після дієслів make, let, see, hear, feel, watch, notice та ін., “to” не вживається перед інфінітивом, якщо вони вживаються в активному стані. Наприклад: “She made him do the dishes.” (Вона змусила його помити посуд.)
 • Після дієслів dare, need, help та ін., “to” може вживатися або не вживатися перед інфінітивом (залежить від того, дієслово використовується як модальне дієслово чи як смислове дієслово, якщо модальне то не використовується). Наприклад: “He didn’t dare (to) tell her the truth.” (Він не наважився сказати їй правду.)
 • Після дієслів go, come, “to” не вживається перед інфінітивом, якщо вони вживаються з деякими іменниками або прислівниками, що позначають вид діяльності. Наприклад: “She went shopping yesterday.” (Вона пішла на покупки вчора.)
 • Дієслова, які виражають сприйняття (hear, see, feel, watch), також можуть вживатися без “to” перед наступним інфінітивом. Наприклад: I saw him leave. (Я бачив, як він виходив.)

Використання “to” в залежності від часових форм дієслова  в англійській 

Розглянемо, як  використовується слово “to” в залежності від часів дієслова.

Інфінітив:

 • to study

Present Simple (Теперішній простий час):

 • I need to study every day. (Мені потрібно вчитися кожен день.)

Present Continuous (Теперішній тривалий час):

 • She is planning to be studying at this time tomorrow. (Вона планує в цей час вчитися завтра.)

Present Perfect (Теперішній доконаний час):

 • They have decided to have studied all the necessary materials by now. (Вони вирішили, що мають вивчити всі необхідні матеріали до цього часу.)

Past Simple (Простий (неозначений) минулий час):

 • He wanted to study abroad last year. (Він хотів вивчати за кордоном минулого року.)

Past Continuous ( Минулий тривалий час):

 • She was supposed to be studying when I called her. (Вона мала вчитися, коли я їй дзвонив.)

Past Perfect (Минулий доконаний час):

 • By the time they arrived, she had forgotten to have studied for the test. (До того, як вони приїхали, вона забула вивчити для тесту.)

Future Simple (Простий (неозначений) майбутній час):

 • They plan to study together next weekend. (Вони планують вчитися разом наступного вихідного.)

Future Continuous (Майбутній тривалий час):

 • At 8 PM tomorrow, they will likely to be studying for their exams. (О 8 вечора завтра вони, ймовірно, будуть вчитися на свої екзамени.)

Future Perfect (Майбутній доконаний час):

 • By the end of this month, they will have managed to have studied all the necessary topics. (До кінця цього місяця вони встигнуть вивчити всі необхідні теми.)

Ці приклади показують, як слово “to”  можу бути використано в усіх часових форм в англійській мові.

Використання “to” із модальними дієсловами

Модальні дієслова із “to” – це дієслова, що виражають можливість, необхідність, обов’язок, пораду, дозвіл, заборону або бажання.  Більшість модальних дієслів не використовують to після себе. Розглянемо приклади найпоширеніших з них:

 • can – виражає можливість, здатність, дозвіл або пропозицію. Наприклад: “He can play the guitar.” (Він вміє грати на гітарі.)
 • could – виражає минулу можливість, здатність, дозвіл, пропозицію або умовну дію. Наприклад: “She could speak three languages when she was six.” (Вона могла говорити трьома мовами, коли їй було шість років.)
 • may – виражає можливість, дозвіл, пропозицію або побажання. Наприклад: “You may take a book from the library.” (Ви можете взяти книгу з бібліотеки.)
 • might – виражає меншу можливість, дозвіл, пропозицію, побажання або умовну дію. Наприклад: “It might rain tomorrow.” (Завтра може йти дощ.)
 • must – виражає необхідність, обов’язок, наказ, пораду, впевненість або заборону. Наприклад: “You must do your homework.” (Ти повинен зробити свою домашню роботу.)
 • should – виражає пораду, рекомендацію, моральний обов’язок, очікування або можливість. Наприклад: “You should eat more vegetables.” (Тобі слід їсти більше овочів.)
 • will – виражає майбутній час, волю, намір, пропозицію, прогноз або запит. Наприклад: “I will call you later.” (Я передзвоню тобі пізніше.)
 • would – виражає умовний час, волю, намір, пропозицію, прогноз, запит або звичку в минулому. Наприклад: “I would go with you if I had time.” (Я б пішов з тобою, якби у мене був час.)

Проте деякі використовуються з інфінітивом смислового дієслова з часткою “to”. Приклади найпопулярніших із них:

 • have to – виражає необхідність або обов’язок, який випливає з обставин або правил. Наприклад: “I have to wear a uniform at school.” (Я повинен носити форму в школі.)
 • ought to – виражає пораду, рекомендацію або моральний обов’язок. Наприклад: “You ought to study harder for the exam.” (Тобі слід вчитися старанніше до іспиту.)
 • be to – виражає план, призначення, домовленість або наказ. Наприклад: “She is to leave tomorrow.” (Вона має виїхати завтра.)
 • be able to – виражає можливість, здатність або вміння. Наприклад: “He is able to speak five languages.” (Він вміє говорити п’ятьма мовами.)

Приклади із поясненням для розуміння використання “to”  в англійській мові

 1. he wants to go to the park.
  • Пояснення: В інфінітивній конструкції після дієслова “wants” використовується “to” перед наступним інфінітивом дієслова.
 2. They need to buy some groceries.
  • Пояснення: “Need” – це дієслово, що вимагає “to” перед наступним інфінітивом дієслова.
 3. He promised to help me with my homework.
  • Пояснення: “Promise” – ще одне дієслово, яке вимагає “to” перед наступним інфінітивом дієслова.
 4. We decided to take a break.
  • Пояснення: “Decided” використовується разом із “to” перед інфінітивом дієслова.
 5. It’s important to understand the instructions clearly.
  • Пояснення: У цьому випадку “important” вимагає “to” перед наступним інфінітивом дієслова для вираження мети або значення.
 6. She can’t help but wonder about the future.
  • Пояснення: Після дієслова “help” використовується конструкція “help + but + інфінітив”, тому “to” не потрібно.
 7. They made me feel welcome in their home.
  • Пояснення: Дієслово “make” використовується без “to” перед наступним інфінітивом.
 8. I watched the children play in the park.
  • Пояснення: Після дієслова спостереження (watch, see, notice) не використовується “to” перед наступним інфінітивом.
 9. He heard his dog bark outside.
  • Пояснення: Після дієслова сприйняття (hear, feel, see) не використовується “to” перед наступним інфінітивом.
 10. Let’s make a plan to visit the museum next weekend.
  • Пояснення: У цьому випадку “to” використовується для вираження мети чи наміру відвідати музей, тому “to” є необхідним.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!