Фразові дієслова із “Grind” в англійській мові

learn phrasal verbs with GRIND: grind up, grind down, grind on, grind out, grind away

Які є фразові дієслова із “Grind” та яке їх значення?

Для успішного вивчення англійської мови важливо поповнювати свій словниковий запас новими словами та фразами. Особливо фразовими дієсловами, що поєднують дієслово з одним чи кількома прийменниками, що призводить до нового значення, яке часто відрізняється від початкового дієслова. Сьогодні розглянемо фразове дієслово «Grind». Насправді саме слово «Grind» цікаве та важливе, оскільки має кілька значень:

 • Подрібнити щось на дрібні частинки або порошок, розтерши.
 • Загострити, відполірувати чи виготовити щось шляхом розтирання чи тертя.
 • Працювати на млині чи подібній машині, крутячи ручку.
 • Грубо терти одне об одного; скреготати (про зуби).
 • Інтенсивно працювати над чимось, заглиблюючись у деталі.

Коли «Grind» поєднується з прийменниками, утворюються фразові дієслова, такі як «grind down», «grind up», «grind away» та інші. Давайте детальніше розглянемо кожне з них, їхні значення та приклади використання.

ТОП 15 фразових дієслів із “Grind”

Grind away

 • Значення: інтенсивно працювати над чимось протягом певного періоду часу.
 • Приклад: Despite feeling tired, she continued to grind away at her assignment until it was completed. – Незважаючи на втому, вона продовжувала інтенсивно працювати над завданням, доки не завершила його.

Grind down

 • Значення: стерти щось тертям; або в переносному сенсі – приборкати чи послабити когось з часом. Зменшити чи знищити ентузіазм когось.
 • Приклад: The constant use of the machine had ground down its gears, causing it to malfunction. – Постійне використання машини стерло її шестерні, що призвело до поломки.

Grind into

 • Значення: розтерти чи перемолоти щось на дрібні частинки чи порошок. Втиснути чи вкрутити щось тверде в щось інше.
 • Приклад: He ground the spices into a fine powder before adding them to the curry. – Він розтер спеції в дрібний порошок перед тим, як додати їх до карі.

Grind out

 • Значення: виробляти щось наполегливо чи поступово.
 • Приклад: Despite the writer’s block, she managed to grind out a few pages of her novel every day. – Незважаючи на брак натхнення, їй вдавалося щодня наполегливо витискати з себе по кілька сторінок свого роману.

Grind up

 • Значення: подрібнити щось на дрібніші шматки, часто шляхом розтирання чи дроблення.
 • Приклад: He ground up the coffee beans to make a fresh cup of coffee. – Він помолов кавові зерна, щоб зробити свіжу чашку кави.

Grind on

 • Значення: тривати довгий час, особливо з труднощами чи нудьгою. Безкінечно базікати.
 • Приклад: The meeting seemed to grind on endlessly, with no resolution in sight. – Здавалося, що нарада безкінечно затягується без жодного вирішення проблеми.

Grind to a halt

 • Значення: поступово або різко зупинитися, часто через зовнішні фактори.
 • Приклад: Traffic ground to a halt as protesters blocked the main road. – Рух на дорозі поступово припинився, оскільки протестувальники перекрили головну дорогу.

Grind through

 • Значення: пропрацювати над чимось складним або нудним.
 • Приклад: Despite the challenging circumstances, they managed to grind through the project and deliver it on time. – Незважаючи на складні обставини, їм вдалося наполегливо пропрацювати над проектом і вчасно його здати.

Grind away at

 • Значення: наполегливо працювати над чимось, часто з самовідданістю.
 • Приклад: He’s been grinding away at his novel for months, hoping to get it published soon. – Він вже місяцями наполегливо працює над своїм романом, сподіваючись скоро його опублікувати.

Grind out of

 • Значення: виманити щось в когось, часто шляхом примусу чи маніпуляції.
 • Приклад: The salesman tried to grind more money out of the customer by upselling unnecessary products. – Продавець намагався виманити більше грошей у покупця, нав’язуючи йому непотрібні товари.

Grind off

 • Значення: видалити щось шляхом шліфування, часто маючи на увазі небажані матеріали чи недоліки.
 • Приклад: He ground off the rough edges of the metal to make it smooth and polished. – Він зшліфував грубі краї металу, щоб зробити його гладким і полірованим.

Grind to

 • Значення: звести щось до певного стану чи умови шляхом розтирання.
 • Приклад: The old car was eventually ground to scrap metal and recycled. – Стару машину зрештою переробили на металобрухт і утилізували.

Grind away at

 • Значення: продовжувати працювати над чимось наполегливо.
 • Приклад: Despite the setbacks, she continued to grind away at her business until it became successful. – Незважаючи на невдачі, вона продовжувала наполегливо працювати над своєю справою, доки та не стала успішною.

Grind into

 • Значення: розтерти чи стерти щось, доки воно не набуде певної форми чи розміру.
 • Приклад: The constant pressure had ground the stone into a smooth, round shape. – Постійний тиск стер камінь до гладкої, округлої форми.

Grind forward

 • Значення: поступово чи повільно просуватися вперед, часто наполегливо.
 • Приклад: Despite the difficulties, the project continued to grind forward towards completion. – Незважаючи на труднощі, проект продовжував повільно, але вперто просуватися до завершення.

Фразові дієслова можуть бути складними, але вивчення їх збагачує ваш словниковий запас та  дозволяє більш точно висловлюватися. За допомогою дієслова «grind» ви можете говорити про різноманітні дії та метафоричні процеси, додаючи більше деталей для розуміння процесів. Пам’ятайте, що основою до вивчення англійської мови є практика.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!