Past Simple (to be)

Дієслово to be в Past Simple

Якщо ми хочемо сказати англійською «Я був удома», для цього використаємо минулий час (Past Simple) та дієслово – tо be.

Так як це неправильне дієслово, то звернувшись до таблиці неправильних дієслів отримаємо:

INFINITIVEPAST SIMPLEPAST PARTICIPLE
to bewas, werebeen

Загальна схема  використання Past Simple на прикладі дієслова – to be (бути, існувати)

PositiveNegativeQuestion
I/He/She/It/ wasI/He/She/It/

was not

Was I/He/She/It/ ?
You/We/They were

 

You/We/They

were not

Were You/We/They ?

Зрозумівши схему вище, отримаємо:

Я був удома  – I was at home.

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

was notwasn’t

were notwasn’t

Дієслово to be має особливу форму для Present Simple.

Spread the love
error: Content is protected !!