Past Simple (to be)

Дієслово to be в Past Simple

Якщо ми хочемо сказати англійською «Я був удома», для цього використаємо минулий час (Past Simple) та дієслово – tо be.  Past Simple використовується для опису дій, які відбулися та закінчилися в минулому. Дієслово “to be” унікальне у багатьох аспектах. Воно може виступати як основне дієслово та допоміжне дієслово. Воно має різні форми для різних підметів. Його форма змінюється в різних часах. У Past Simple “to be” має дві форми: was та were.

Так як це неправильне дієслово, то звернувшись до таблиці неправильних дієслів отримаємо:

INFINITIVEPAST SIMPLEPAST PARTICIPLE
to bewas, werebeen

Стверджувальні речення із “to be” в Past Simple

 • I was – Я був(ла)
 • You were – Ти був(ла), Ви були
 • He/She/It was – Він/Вона/Воно був(ла)
 • We were – Ми були
 • They were – Вони були

Заперечні речення із “to be” в Past Simple

Для створення заперечення, додаємо “not” після “was” або “were”. Наприклад:

 • I was not (wasn’t) – Я не був(ла)
 • You were not (weren’t) – Ти не був(ла), Ви не були
 • He/She/It was not (wasn’t) – Він/Вона/Воно не був(ла)
 • We were not (weren’t) – Ми не були
 • They were not (weren’t) – Вони не були

Питальні речення із “to be” в Past Simple

Для утворення питальних речень, “was” або “were” ставимо на початок речення. Наприклад:

 • Was I? – Чи я був(ла)?
 • Were you? – Чи ти був(ла), Чи Ви були?
 • Was he/she/it? – Чи він/вона/воно був(ла)?
 • Were we? – Чи ми були?
 • Were they? – Чи вони були?

Загальна схема  використання Past Simple на прикладі дієслова – to be (бути, існувати)

PositiveNegativeQuestion
I/He/She/It/ wasI/He/She/It/

was not

Was I/He/She/It/ ?
You/We/They were

 

You/We/They

were not

Were You/We/They ?

Зрозумівши схему вище, отримаємо:

Я був удома  – I was at home.

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

 • was notwasn’t
 • were notwasn’t

Приклади використання “to be” в минулому простому часі

Розглянемо кілька прикладів, що демонструють, коли використовуємо дієслово “to be” в минулому простому часі (Past Simple):

 1. Опис попереднього стану або ситуації:
 • I was tired after the long hike. (Я був/була втомлений/а після довгої прогулянки).
 • The weather was nice yesterday. (Погода була хорошою вчора).
 • They were not happy with the results. (Вони не були задоволені результатами).
 1. Розповідь про минулу професію/заняття когось:
 • My father was a teacher when I was young. (Мій батько був вчителем, коли я був маленьким).
 • She was an engineer at that company. (Вона була інженером у тій компанії).
 1. Опис місцезнаходження когось/чогось у минулому:
 • The book was on the table. (Книга була на столі).
 • We were at the beach last summer. (Ми були на пляжі минулого літа).
 • It was under the bed. (Воно було під ліжком).
 1. Вираження віку в минулому:
 • I was 10 years old in 2010. (Мені було 10 років у 2010 році).
 • He was not very old when he started his business. (Він не був дуже старим, коли почав свій бізнес).
 1. Опис характеристик/якостей у минулому:
 • The cake was delicious. (Торт був смачним).
 • The instructions were not clear. (Інструкції були нечіткими).
 • They were very friendly people. (Вони були дуже дружніми людьми).
 1. Розповідь про минулий досвід/ситуацію:
 • Last night was fun! We were at a concert. (Минулої ночі було весело! Ми були на концерті).
 • I was so scared during the horror movie. (Я так боявся під час жахливого фільму).

Дієслово to be для теперішнього простого часу має іншу особливу форму: Дієслово To be.

error: Content is protected !!