Іменник (The Noun)

Іменник — частина мови, яка позначає предмет або явище й відповідає на запитання who? what? (хто? що?). Іменник в англійській мові називається noun.

Для прикладу до іменника можемо відносити:

 • живі істоти: human (людина); animal (тварина);
 • предмети і матеріали: phone(телефон); skin(кожа);
 • нематеріальні поняття: wittiness (дотепність);
 • місця: England(Англія); square (площа) та ін.
Власні (Proper Nouns) та загальні (Common Nouns) іменники
Власні іменникиЗагальні іменники
Імена та прізвища: Dan, Lora BrownНазви істот та неістот (злічувані): a girl a fox, a map, a road
Географічні назви: Paris, the USAЗбірні поняття, які означають одне ціле (злічувані): a family, a crowd
Назви компаній, газет, університетів тощо: Apple, the Times, OxfordМатеріали та речовини (незлічувані): snow, oil, sand
Назви місяців, днів тижня, національ­ності: January, Friday, UkrainianАбстрактні, що позначають явища приро­ди, почуття, події, стан: winter, love, peace

 

Число іменників (The Number)
Іменники, які закінчуються на -s, -ch, -х, -sh, -ss, у множині набувають закінчення -esa dress dresses, a box boxes
Іменники, які закінчуються на з поперед­нім приголосним, при додаванні закінчення -es літеру змінюють на a story stories, a cherry — cherries, a city cities
Іменники, які закінчуються на з поперед­нім приголосним, при утворенні множини набувають закінчення -esa potato — potatoes

але: a photo — photos, a piano — pianos, a kilo — kilos

Іменники, які закінчуються на -f/-fe, у мно­жині при додаванні закінчення -s літеру -f/-fe змінюють на -v.a wife — wives, a leafleaves;

але: a roof — roofs, a chiefchiefs, a handkerchief — handkerchiefs, a safe — safes

Множина деяких іменників утворюється шляхом зміни кореневого голосного або зміни форми слова, їх слід запам’ятатиa man — men, a woman — women, a foot — feet, a tooth — teeth, a goose — geese, a mouse — mice, a child — children, an ox — oxen
Якщо слово складне й пишеться разом, тоді воно змінюється за загальними правиламиa postman — postmen, a schoolboy — schoolboys
Якщо складне слово пишеться через дефіс, то форму множини набуває слово, яке є основ­ним за значеннямa passer-by — passers-by
Якщо першим словом у складі складного іменника є слово man або woman-, то зміню­ються обидві частини складного словаa woman-teacher — women-teachers, але a policeman — policemen, a fireman — firemen
Деякі іменники вживаються тільки в одниніmoney, information, news, love, peace, luggage, advice, knowledge
Деякі іменники вживаються тільки в мно­жиніclothes, goods, glasses, scissors, scales, trousers, shorts, police, stairs
Деякі іменники мають однакову форму в од­нині та множиніswine, fish, deer, sheep

 

Присвійний відмінок (The Possessive Case)
Іменник, у присвійному відмінку відповідає на запитання whose? (чий? чия? чиє? чиї?)
Присвійний відмінок однини утворюється додаванням до іменника апострофа й закінчення -sThis is ту brother’s book. We are in my mother’s office.
Якщо іменник в однині має закінчення -ss, -х, -s, то в присвійному відмінку до нього додається лише апострофJames wife
Якщо іменник у множині має закінчення -s, то в при­свійному відмінку до нього додається лише апострофteenagers rucksacks
Якщо іменник у множині не закінчується на -s, то присвійний відмінок утворюється додаванням апострофа й закінчення -schildren’s skateboards
Крім істот, форму присвійного відмінка можуть мати іменники:

 • назви країн і міст
 • астрономічні назви
 • які позначають час і відстань
 • збірні поняття типу party, family, society, government
 • слова: city, country, world, town, river, ocean
the sun’s surface

New year’s eve

the government’s report

the river’s banks

Інколи можна вживати присвійний відмінок у словос­полученнях. У таких випадках закінчення -s додається тільки до останнього словаBob and Nick’s motorbike

Злічувані та незлічувані іменники

Злічувані іменники — це такі імен­ники, які можливо порахувати. До них відноситься більшість предметів та назв явищ (cupboards, vegetables, decisions)Уживаються:

 • як в однині, так і в множині;
 • з артиклями: а / an / the;
 • із займенниками: any, some, none;
 • із прислівниками: many — багато,

(a) few — мало (якщо вказується кількість)

Незлічувані іменники — це іменни­ки, які неможливо порахувати. До цієї категорії відносяться іменники, що позначають:

 • почуття (hatred, love);
 • субстанції та речовини (sand, water);
 • абстрактні поняття (time, knowledge);
 • назви станів, хвороб (flu);
 • процесів (reading, sleeping);
 • назви ігор та мов (football, chess, Ukrainian);
 • явища природи (gravity, sunshine)
Уживаються:

 • тільки у однині;
 • лише з артиклем the, але можуть вжива­тися із займенниками: any, some, none;
 • із прислівниками: much — багато, (a) little — мало (якщо вказується кіль­кість);
 • для уточнення кількості з незлічуваними іменниками: a bag of/ spoonful / ton of;

a grain of; a piece of; a slice of; a flash of; a loaf of; a pair of; a carton of; a jar of; a can of; a kilo of; a bottle of; a bit of; a game of

Деякі іменники можуть бути як злічуваними, так і незлічуваними, але дещо змінюючи при цьому своє значення
 • hair — волосся, hairs — волосинки
 • ron — залізо, an iron — праска
 • glass — скло, a glass — склянка
 • paper — папір, a paper — газета

Іменник є одним із основних складових частин мови.

References

 1. Чіміріс Ю.В. Довідник у таблицях. Англійська мова. 7 – 11 класи. 2018. – 32 ст. 
error: Content is protected !!