Практика. Prepositions. Countable and uncountable nouns

Практика. Прийменники. Злічувані та незлічувані іменники

0%

Practice. Prepositions. Countable and uncountable nouns

Did they come _____ bus ? No, they came _____ foot

We stayed _____ the Heathrow Hotel

What are you interested _____ ?

Is there a fridge _____ your kitchen?

Toshio is _____ Japan. He isn’t American

I don’t have _____ milk left

How _____ milk is there in the fridge?

Please, put your homework _____ my desk.

We have _____ of homework today

_____ I have a cheese sandwich, please?

David was very busy _____ the afternoon

I waited _____ the bus-stop for ten minutes

I took the train _____ Dover to Ostend

Bob ran 100 meters _____ 11 seconds

I’d like _____ mineral water

I’m not very good _____ mathematics

Switch _____ the light. It’s getting dark

Where do you come _____ ?

It takes about five minutes to walk _____ the bridge

They arrived _____ plane.

Your score is

0%

Практичні поради щодо використання прийменників зі злічуваними та незлічуваними іменниками в англійській мові

Прийменники використовуються для вираження взаємозв’язку між іменниками та іншими частинами мови. Коли мова йде про використання прийменників зі злічуваними та незлічуваними іменниками, важливо враховувати різницю у їхньому вживанні.

Злічувані іменники використовуються для позначення окремих предметів або осіб, які можна порахувати. Зазвичай перед злічуваними іменниками використовуються прийменники, які вказують на їхнє місцезнаходження, напрямок руху, час, спосіб або ціль. Наприклад:

  • The book is on the table (Книга лежить на столі)
  • She walked to the park (Вона пройшлася до парку)

Незлічувані іменники виражають неподільні або абстрактні поняття, які не можна порахувати окремо. Часто прийменники, що вказують на матеріал, походження, частоту, ступінь або ціль, використовуються з незлічуваними іменниками. Наприклад:

  • I have a glass of water (У мене є склянка води)
  • He is interested in politics (Він зацікавлений у політиці)

Вивчення використання прийменників зі злічуваними та незлічуваними іменниками є важливим аспектом для правильного вживання англійської мови. Практикуйте їх в різних контекстах, робіть вправи та використовуйте прийменники, щоб точно передати зміст вашого висловлювання.

Spread the love
error: Content is protected !!