Підготовки до тесту: розуміння правил граматики англійської мови

Free online English grammar test

Граматичні правила на практиці: що потрібно знати  для тих, хто вивчає англійську

Вивчення граматики англійської мови є необхідною складовою для тих, хто бажає впевнено спілкуватися англійською. Пропонуємо набір тестових питань з граматики англійської мови. Ці питання розроблені для того, щоб перевірити ваші знання та допомогти вам удосконалити свої навички. Кожне запитання включає в себе важливі аспекти граматики, такі як часи, узгодження підмета та присудка, модальні дієслова, граматичні структури і так далі.  Розглянемо детальніше, що потрібно знати щоб пройти успішно тест.

Що потрібно знати із граматики англійської мови?

Правильне володіння граматикою англійської мови потребує ретельного розгляду та розуміння основних її аспектів. Розглянемо  кілька загальних тем і правил англійської граматики, які вам потрібно знати та можуть допомогти добре виконати тест:

1. Часи в англійській мові (Tenses): Одним з найважливіших аспектів є розуміння різних часів у англійській мові. Це включає прості, тривалі та доконані форми в різних часах – минулому, теперішньому та майбутньому.

2. Питання (Questions): Утворення питань – ключовий аспект. Він включає в себе розуміння слів для утворення питань, допоміжних дієслів та правильного порядку слів у питальних реченнях.

3. Узгодження підмета та присудка (Subject-Verb Agreement): Важливо, щоб підмет завжди узгоджувався з дієсловом, будучи в однині чи множині.

4. Модальні дієслова (Modal Verbs): Ці дієслова використовуються для вираження різних ситуацій, таких як обов’язки, можливості, очікування тощо.  Основні із них:  ‘can’, ‘could’, ‘may’, ‘might’, ‘shall’, ‘should’, ‘will’, ‘would’, ‘must’.

5. Непряме мовлення (Indirect Speech): Вміння висловлювати думки чи висловлення інших осіб, дотримуючись змін у часі, займенниках та виразах часу.

6.Умовні речення (Conditionals): Розуміння та використання різних типів умовних речень, які виражають різні ситуації та ймовірності.

7. Прийменники (Prepositions): Ознайомлення з використанням прийменників у реченнях, які вказують на відношення між словами та різні місця, часи та інше.

8. Фразові дієслова (Phrasal Verbs): Навички використання дієслів у поєднанні з різними прийменниками чи частками прислівників.

9. Пасивний стан (Passive Voice): Розуміння використання пасивного стану, де об’єкт дії стає важливішим за того, хто виконує дію.

10. Ідіоматичні вирази (Idiomatic Expressions): Розуміння загальних ідіом, які можуть допомогти в розумінні сенсу в цілому.

Тести з граматики англійської мови: Перевірка та покращення знань

Під час проходження тесту уважно читайте запитання, перш ніж відповідати, розуміючи, про що вас запитують. Регулярні тренування, перегляд матеріалів і виправлення помилок також можуть допомогти вам запам’ятати ці правила, що, у свою чергу, допоможе покращити ваші знання англійської мови.

0%
Free online English grammar test

English grammar tests. Choose the best answer (NTERMEDIATE/UPPER-INTERMEDIATE)

He didn’t even apologize. This made her really angry. _______ he didn’t even apologize made her really angry.

On entering the restaurant, I immediately realized _____ so popular.

No one seemed to know _______.

The bank manager suggested that I ______ again the following year.

“Why don’t we go out for dinner?” His wife suggested that _______.

_______ made her angry was the fact that her husband had forgotten her birthday.

_______ is still uncertain.

_______ is where you get all your energy from.

Where the pilot finally managed to land _______.

The doctor recommended that she _______ in bed for a few days.

“Oh dear! It looks as if it is going to rain again.” Mother was afraid that _______.

It is important that you _______ late.

I don’t know _______ to telephone

_______ next was lost in the general uproar.

I doubt ______ anybody knows how to solve the housing problem in Turkey.

His doctor recommended that he ______ taking sleeping pills for a while.

No one doubted _______ sincere in his beliefs.

_______ me to do is out of question.

“Fantastic! I’ve actually passed my exam!” exclaimed Janet. Janet was delighted to find that _______.

The accused pretended that he _______ the lawyer’s question

Your score is

0%

Розвиток навичок в граматиці англійської мови є ключовим для успішного вивчення мови. Вміння впевнено оперувати часами англійської мови, ставити питання, узгоджувати підмет та присудок, використовувати модальні дієслова та інші аспекти граматики відіграє важливу роль у покращенні ваших мовних навичок. Практичні вправи та тести – це відмінний спосіб закріпити та підвищити рівень знань, готуючись до спілкування англійською мовою та виконання тестів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!