Вживання великої літери з іменниками в англійській мові

Using Capital Letters with Nouns in English

Правила використання великої літери з іменниками в англійській мові

Вивчаючи англійську мову, одним із основних аспектів, який учні повинні зрозуміти, є правильне використання великих літер в іменниках. Це правило відіграє вирішальну роль у письмовій комунікації та сприяє загальній ясності та професійності написання. Розуміння та застосування правил написання іменників з великої літери в англійській мові має важливе значення для ефективного спілкування та дотримання граматичних умовностей.

Загальні правила використання великої літери з іменниками

Перш за все, важливо зазначити, що в англійській мові власні іменники завжди пишуться з великої літери. Це включає імена конкретних людей (наприклад, Джон, Мері), місць (наприклад, Лондон, Париж), організацій (наприклад, ООН, Google) і титули (наприклад, Президент Сміт, Доктор Джонсон). Написання цих іменників з великої літери виділяє їх як унікальні та специфічні сутності, відрізняючи їх від загальних іменників.

Крім того, прийнято писати перше слово в реченні з великої літери, незалежно від того, чи це іменник, чи інша частина мови. Ця практика є фундаментальним аспектом англійського письма та є загальновизнаною та загальноприйнятою.

Крім того, у назвах і заголовках прийнято писати всі значні слова з великої літери, включаючи іменники. Це допомагає виділити важливі слова та покращує візуальну структуру тексту. Наприклад, у назві «The Adventures of Tom Sawyer (Пригоди Тома Сойєра)» слова «Adventures», «Tom» і «Sawyer» написані з великої літери, щоб вказати на їхнє значення як власних іменників.

З іншого боку, загальні іменники (наприклад, dog (собака), місто (city), книга (book) зазвичай не пишуться з великої літери, якщо вони не починають речення або не є частиною назви. Розуміння різниці між загальними та власними іменниками має вирішальне значення для правильного застосування правил використання великої літери.

У контексті академічного та професійного письма дотримання цих правил використання великих літер є особливо важливим. Відмова від написання власних іменників з великої літери може погіршити професіоналізм написання та призвести до плутанини чи двозначності для читача.

У яких випадках використовуються написання великих літер з іменниками в англійській мові?

Давайте розглянемо основні випадки використання іменників із великої літери:

1. Імена та звання людей

В англійській мові першу літеру в іменах людей, включаючи перші літери імені, по батькові та прізвища, зазвичай пишуть з великої літери (наприклад, Elizabeth Alexandra Mary Windsor). Звання, якщо вони використовуються перед іменами, також пишуться з великої літери (наприклад, Professor John Miller).

2. Назви творів, книг, фільмів тощо.

У назвах книг, фільмів, пісень та інших творів перше й останнє слова, а також усі інші важливі слова в назві пишуться з великої літери. Наприклад, «To Kill a Mockingbird», «The Lord of the Rings», «Gone with the Wind» тощо.

3. Місяці року в англійській мові

В англійській мові всі місяці року пишуться з великої літери.

Місяць англійськоюТранскрипціяУкраїнською
January[‘ʤænju(ə)rɪ]Січень
February[‘febru(ə)rɪ]Лютий
March[mɑːʧ]Березень
April[‘eɪpr(ə)l]Квітень
May[meɪ]Травень
June[ʤuːn]Червень
July[ʤu’laɪ]Липень
August[‘ɔːgəst]Серпень
September[sep’tembə]Вересень
October[ɔk’təubə]Жовтень
November[nəu’vembə]Листопад
December[dɪ’sembə]Грудень

4. Дні тижня в англійській мові

Дні тижня також завжди пишуться з великої літери.

Дні тижня англійськоюТранскрипціяУкраїнською
Sunday[‘sʌndeɪ]неділя
Monday[‘mʌndeɪ]понеділок
Tuesday[‘tju:zdeɪ]вівторок
Wednesday[‘wenzdeɪ]середа
Thursday[θɜ:zdeɪ]четвер
Friday[‘fraɪdeɪ]п’ятниця
Saturday[‘sætadeɪ]су

5. Пори року в англійській мові

Пори року зазвичай не пишуться з великої літери в англійській мові, якщо тільки вони не починають речення або не є частиною власного іменника чи назви. Однак, коли сезон використовується в назві, він пишеться з великої літери (наприклад, Winter Olympics (зимові Олімпійські ігри).

Пори року англійськоюТранскрипціяУкраїнською
Spring[sprɪŋ]Весна
Summer[‘sʌmə]Літо
Autumn[‘ɔːtəm] (fall в США)Осінь
Winter[‘wɪntə]Зима

6. Свята в англійській мові

Назви свят завжди пишуться з великої літери. Наприклад, Різдво (Christmas), Великдень (Easter), День подяки (Thanksgiving), Хелловін (Halloween), Новий рік (New Year’s Day) тощо.

7. Географічні назви, назви країн і континентів

Національні чи географічні назви, наприклад назви країн (Франція (France), Китай (China) і континентів (Європа (Europe), Африка (Africa) завжди починаються з великої літери.

8. Назви регіонів, штатів, районів тощо.

Як і назви країн і континентів, назви штатів, районів, регіонів також починаються з великої літери (наприклад, Каліфорнія (California), Нова Англія (New England), Північна територія (Northern Territory).

9. Назви міст, селищ, сіл тощо.

Міста, селища та села мають починатися з великої літери, наприклад: Нью-Йорк (New York City), Лондон (London), Париж (Paris).

10. Назви річок, океанів, морів, озер тощо.

Для водойм, таких як річки, океани, моря та озера, загальним правилом є написання першої літери кожного слова з великої літери (наприклад, Тихий океан (Pacific Ocean), озеро Тахо (Lake Tahoe), річка Ніл (River Nile).

11. Назви географічних утворень

Назви конкретних географічних утворень, таких як гори, пагорби та долини, пишуться з великої літери, наприклад, гора Еверест (Everest), Скелясті гори (Rocky Mountains), Гранд-Каньйон (Grand Canyon).

12. Прикметники, пов’язані з іменниками національності

Прикметники, що походять від власних іменників, наприклад національність і етнічні ідентифікатори, завжди пишуться з великої літери. Тому ми пишемо «American literature», «French cuisine», «Italian car» тощо.

13. Назви вулиць, будинків, парків тощо.

Назви вулиць, будівель, парків і подібних місць завжди повинні починатися з великої літери. Наприклад, Центральний парк (Central Park), Ейфелева вежа (Eiffel Tower), Таймс-сквер (Times Square) тощо.

Увага: Особовий займенник «I» завжди пишеться з великої літери.

Підсумовуючи, використання великих літер в іменниках в англійській мові є життєво важливим аспектом володіння мовою. Дотримуючись правил використання великої літери для власних іменників і розуміючи, коли писати загальні іменники з великої літери, люди можуть підвищити чіткість і зв’язність свого написання. Майстерне володіння цим основним аспектом граматики англійської мови має важливе значення для ефективного спілкування та для того, щоб представити себе як компетентного та досвідченого користувача англійської мови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!