Перевірка знань на часи та пасивного стану в англійській мові

Passive Voice in English Grammar

Розуміння часів і пасивного стану в англійській мові: перевірка знань

Вивчення англійської мови передбачає розуміння різних часів і пасивного стану, які є важливими поняттями для вираження дій і подій з різних точок зору та демонстрації того, як вони взаємодіють одне з одним. Пригадайте основну граматику та перевірте свої знання на практиці.

1. Пасивний стан Present Simple (Теперішній простий пасивний стан)

Present Simple Passive використовується для вираження загальних фактів, ситуацій або звичайних подій, де фокус зосереджується на об’єкті дії, а не на виконавці.

 • Приклад: The book is read by many students. Переклад: Книгу читають багато студентів.
 • Приклад: English is spoken all over the world. Переклад: Англійською мовою говорять по всьому світу.

2. Пасивний стан Past Simple (Минулий простий пасивний стан)

Past Simple Passive використовується для опису дій або подій, які відбулися в минулому та були завершені.

 • Приклад: The letter was sent yesterday. Переклад: Лист був відправлений вчора.
 • Приклад: The cake was eaten by the children. Переклад: Торт був з’їдений дітьми.

3. Пасивний стан Present Continuous (Теперішній тривалий пасивний стан)

Present Continuous Passive використовується для поточних дій або подій, що відбуваються в поточний момент.

 • Приклад: The house is being painted right now. Переклад: Дім фарбують прямо зараз.
 • Приклад: The project is being discussed by the team. Переклад: Проект обговорюється командою.

4. Пасивний стан Future Simple (Майбутній простий пасивний стан)

Future Simple Passive використовується для позначення дій або подій, які відбудуться в майбутньому.

 • Приклад: The party will be organized by my sister. Переклад: Вечірка буде організована моєю сестрою.
 • Приклад: The movie will be released next month. Переклад: Фільм вийде наступного місяця.

5. Пасивний стан Present Perfect (Теперішній доконаний пасивний стан)

Пасивний Present Perfect використовується для зв’язку дій або подій із поточним моментом, які можуть бути завершеними або тривати.

 • Приклад: The report has been written. Переклад: Звіт був написаний.
 • Приклад: The documents have not been signed yet. Переклад: Документи ще не підписані.

6. Пасивний стан Past Perfect (Минулий доконаний пасивний стан)

Past Perfect Passive використовується для опису дій або подій, які відбулися до певного моменту в минулому.

 • Приклад: The keys had been lost before I found them. Переклад: Ключі були втрачені до того, як я їх знайшов.
 • Приклад: All the tickets had been sold out by the time we arrived. Переклад: Усі квитки були продані до того, як ми приїхали.

Розуміння різних часів і пасивного стану забезпечує гнучкість і універсальність у вираженні думок та ідей англійською мовою. Вивчення цих понять має вирішальне значення для розуміння та ефективного використання англійської мови в різних ситуаціях.

Практика. Часи та пасивний стан в англійській мові

Пройдіть тест із 20 запитань, лише одна вірна відповідь. Час для проходження тесту не обмежений, немає потреби в реєстрації та є можливість повторного проходження необмежену кількість разів.

0%
Passive Voice in English Grammar

Practice. Tenses and Passive Voice in English

When I counted my change I realized they ______ me $ 3 too much.

In a fortnight’s time they ______ their exams

A: What’s the time?  B: I’m sorry I ______. My watch ______.

A: Would you like me to give Mike a message for you?

B: Oh, I don’t want to trouble you.

A: It’s no trouble, really. I ______ Mike tomorrow anyway.

When I last talked to him, he ______ English

As soon as she ______ out of bed she got dressed.

Last Sunday we ____ out of the house where we ____ for five years

We spent hours talking about what we ______ since we left school

Since the day he ______ ill he ______ a lot of reading

You’ll feel a lot better after you ______ a rest

I met her at yesterday’s party, but I ______ her by sight for years before that.

A: I’ve planned my future for the next five years

B: That is very clever of you. What ______ when you retire?

A: Why have you set your alarm clock to go off at 5.30? B: Because I ______ then. I have to catch the early train.

When he’d counted his change he ______ it in his pocket

He ______ in the library every night for the last two months.

They ______ married but in the end they changed their mind.

In about forty years’ time we’ll probably ______ on pills.

By 2010, scientists surely ______ a cure for cancer

They were very rude to us. We ______ there again

Next August, while you ______ for your exams, I ______ on a Mediterranean beach.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!