Різниця між “Close” та “Shut” на практиці

Close vs. Shut

Розуміння відмінностей між «Shut» та «Close» в англійській мові

Вивчаючи англійську мову часто зустрічають слова, які мають подібні значення і в деяких випадках ми не знаємо яке із них вибрати (такі слова називають синонімами). Два таких слова, які часто викликають плутанину це «shut» і «close». На перший погляд важко обрати одне із них, але все залежить від контексту. Слова «shut» та «close» можуть здатися синонімами, особливо у таких виразах, як «shut/close the door». Однак «shut» може означати більш емоційне, часто із гнівом або агресією, різке значення, щоб сильно закрити двері, тоді як «close» має більш нейтральне та загальне значення. Дієслово «close» також може передати акт зменшення відстані між об’єктами або між людьми, що зазвичай виражається фразою «close the gap». Наприклад, у перегонах, якщо один гонщик наближається до іншого гонщика, можна сказати, що він «closing the gap». Також close» можна використовувати для метафоричних понять, таких як «closing the gender pay gap,», тобто працювати над усуненням нерівності. У цьому значенні «shut» не вживається. Давайте розглянемо детальніше.

В кінці статті перевірте свої знання на практиці.

Close – використання в англійській мові

Дієслово «close»  є більш універсальним і знаходить застосування в різних контекстах. Зазвичай це означає зведення речей разом або усунення розриву. Говорячи про двері, вікна, книги чи контейнери, ви використовуєте «close». Наприклад:

 1. Close the door quietly.
 2. She decided to close the book and take a break.
 3. It’s time to close the suitcase before we leave.

«Close» виходить за межі фізичної сфери і також використовується в абстрактних контекстах:

 1. The conference will close with a summary of key findings.
 2. Let’s close this chapter of our discussion and move on.

Shut – використання в англійській мові

Хоча “shut” часто використовується як взаємозамінне з “close”, це більш специфічне застосування. «Shut» зазвичай передбачає силове або повне закриття, підкреслюючи дію блокування входу або закриття рішучим рухом. Розглянемо наступні приклади:

 1. Shut the window; it’s getting cold.
 2. I asked him to shut the gate behind him.
 3. She shut her eyes and tried to relax.

«Shut» часто використовується в ситуаціях, коли потрібна тверда або сильна дія, підкреслюючи повноту закриття.

Різниця у використанні «close» та «shut» в англійській мові

1.Загальне значення

 • Shut: вживається коли ми хочемо дати розуміння остаточності або сили дії. Часто “shut” використовується в емоційно насичених або невеликих розмовах.
 • Close:  вживається в більш формальних та стандартних випадках. Ви можете “закрити” багато речей – від фізичних об’єктів, таких як двері або вікна, до абстрактних понять, як бізнес або обговорення.

2. Вживання залежно від контексту:

 • Shut:  Це слово зазвичай використовується в повсякденних розмовах і може здатися менш офіційним. Ви можете зачинити двері, зачинити вікно або сказати комусь «закрити книгу», закінчивши її. Воно також є частиною ідіоматичних виразів, таких як «shut down (вимкнути)» комп’ютер або «shut up (заткнись)», що є неформальним способом сказати комусь припинити розмову.

 • Close: часто використовується, коли ви хочете передати більш формальну або ніжну дію. Ви можете укласти угоду, закрити банківський рахунок або обережно закрити кришку піаніно. Також використовується у таких фразах, як «close out (закрити)» обліковий запис або «close off (закрити)» територію.

3. Закрито на завжди чи на деякий час:

 • Shut: Це слово може означати раптовість, а іноді й остаточність. Говорячи «The shop is shu (Магазин закритий)», можна зробити висновок, що він закритий на день або назавжди, без уточнення.
 • Close: Передає відчуття завершеності без різких тонів. Сказати комусь «The office is closed (Офіс закрито)» зазвичай означає, що він не працює в цей час, але означає, що він знову відкриється.

4. Емоційний контекст:

 • Shut: Якщо вживати в емоційному контексті, слово «shut» може означати певний бар’єр або дистанцію, наприклад емоційно «shutting someone out».
 • Close: Емоційне вживання «close» може передбачати припинення дискусії чи стосунків у більш продуманий спосіб, наприклад «closing a chapter (закриття глави)» в житті.

5. Граматика та використання:

 • Shut” є і дієсловом, і прикметником. Як прикметник, це просто означає «у закритому положенні», наприклад: «The doors remained shut for the night (Двері залишалися зачиненими на ніч)».
 • Close” може бути дієсловом, прикметником або прислівником. Однак, коли воно використовується як прикметник, воно має інше значення, посилаючись на близькість, а не закрито чи відкрити. Наприклад, «The school is close to my house (Школа недалеко від мого дому)».

Основні відмінність між “close” та “shut” полягає в їхньому використанні з різними іменниками та в різних контекстах. Наприклад:

 • «Shut» використовується спеціально для таких об’єктів, як клапани, двері, вікна та інші фізичні бар’єри, які можна щільно закрити, щоб заблокувати доступ або запобігти проходу.
 • «Close» використовується в ширшому значенні та може асоціюватися із закінченням або завершенням діяльності, місцем, що припиняє роботу, або чимось, що закінчується.
 • «Shut» також пов’язане з відчуттям ув’язнення або ізоляції, тоді як «close» може стосуватися дії блокування або перешкоджання чомусь.

Практика по використання «close» та «shut» в англійській мові

0%
Close vs. Shut

Practice. Close vs. Shut

After a number of years as a monk he decided to leave because he felt very ____ in.

The new musical that has had such bad reviews will ____ at the end of this week.

After the terrible experiences that they had been through, the couple ____ themselves away from the community.

I'm afraid that tree will have to come down as it ____ out the light in the sitting room.

In the _____ moments of the symphony someone's mobile phone started ringing.

The police officer warned us that the road ahead was ____

In the interest of safety the main valve on the machine had to be _____ off.

Everything in that shop is now very cheap because they are having a ____ down sale.

In view of the limited amount of information and evidence the case was now considered to be ____

The detectives had no problems in solving the crimes as it was clearly an open and ____ case.

Your score is

0%

Spread the love

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!