Неправильні дієслова в англійській мові на практиці

Table of irregular verbs - Grammar, tests

Неправильні дієслова в англійській мові: вивчення їх на практиці

Однією із складних тем для тих хто вивчає англійську мову це Неправильні Дієслова (Irregular Verbs) — це дієслова, що мають непередбачувані форми у минулому часі та у формі дієприкметника. Їхні форми відрізняються від традиційних правил утворення часів. Замість додавання закінчення “-ed“, як у випадку правильних дієслів, неправильні дієслова мають унікальні форми для яких немає правил для утворення.

Наприклад, для неправильного дієслова “go”:

 • Базова форма: go
 • Минулий час: went
 • Дієприкметник: gone

Ці дієслова зазвичай треба вивчати напам’ять, оскільки їхні форми не підкоряються стандартним правилам.  У цій статті ми розглянемо різні техніки ефективного вивчення неправильних дієслів, а також спробуємо перевірити свої знання на практиці у кінці статті.

Правильні та неправильні дієслова в англійській мові

 1. Правильні Дієслова: Правильні дієслова в англійській мові відповідають стандартним правилам утворення форм часів. Для утворення минулого часу вони додають закінчення “-ed” до базової форми. Наприклад:
  • play (базова форма) -> played (минулий час)
 2. Неправильні Дієслова: Неправильні дієслова не підкоряються стандартним правилам утворення часів. Їхні форми в минулому часі та дієприкметника унікальні і не можуть бути виведені за певними правилами. Наприклад:
  • go (базова форма) -> went (минулий час) -> gone (дієприкметник)

Таблиця неправильних дієслів

Таблиця неправильних дієслів утворилася на основі певних еволюцій та змін у вимові та написанні слів протягом часу в англійській мові. Неправильні дієслова можна умовно поділити на три групи в залежності від того, як вони змінюють свої форми в минулому часі та формі дієприкметника. Це поділ допомагає краще розуміти закономірності та запам’ятовувати форми цих дієслів. Цей підхід допомагає впорядковувати і систематизувати велику кількість неправильних дієслів, щоб спростити їх вивчення та використання.

Група 1: До цієї групи належать дієслова, у яких форма минулого часу та дієприкметника відрізняються від базової форми. Наприклад: go (went, gone), do (did, done).

InfinitivePast SimplePast Participle
gowentgone
dodiddone
saysaidsaid
makemademade
taketooktaken
comecamecome
seesawseen
eatateeaten
getgotgotten/got
givegavegiven

Група 2: Цю групу становлять дієслова, у яких форма минулого часу та дієприкметника схожа між собою. Наприклад: sing (sang, sung), swim (swam, swum).

InfinitivePast SimplePast Participle
beginbeganbegun
drinkdrankdrunk
singsangsung
swimswamswum
ringrangrung
shrinkshrankshrunk
springsprangsprung
stinkstankstunk
sinksanksunk
flingflungflung

Група 3: Сюди входять дієслова, які не підпадають під перші дві групи та мають унікальні форми в минулому часі та дієприкметника. Наприклад: choose (chose, chosen), write (wrote, written).

InfinitivePast SimplePast Participle
choosechosechosen
freezefrozefrozen
breakbrokebroken
speakspokespoken
stealstolestolen
writewrotewritten
drivedrovedriven
riseroserisen
fallfellfallen
seesawseen

Якщо вам потрібна повна таблиця із неправильними дієсловами перейдіть за посиланням: Таблиця неправильних дієслів

Як вивчити неправильні дієслова

 1. Групи: Розділіть неправильні дієслова на групи за схожістю форм. Це допоможе спростити процес вивчення (наприклад так як ми показали вище).
 2. Мнемоніки: Створіть асоціації чи абревіатури для полегшення запам’ятовування форм.
 3. Вправи та гра: Використовуйте інтерактивні вправи та ігри, щоб активізувати запам’ятовування.
 4. Читання та письмо: Використовуйте неправильні дієслова в текстах та власних написаних реченнях для практики.
 5. Постійна практика: Вивчайте декілька слів одночасно та постійно повторюйте їх для закріплення.

Практика для вивчення та перевірки знань неправильних дієслів

0%
Table of irregular verbs - Grammar, tests

Practice. Irregular Verbs - Test

Rose ____ her son to his soccer practice. She should be back shortly.

My grandparents ____ happily for over fifty years before my grandfather passed away.

Our cat ____ a mouse in the kitchen yesterday, much to our surprise.

I have ____ numerous plants in my garden this year.

Andrea's husband is a truck driver. He ____ huge semi-trailers for a living.

Mark ____ a new computer last week, and he's excited to use it for work.

Luther has to____ four new tires for his car. He wants higher quality tires so they will last longer.

Can you ____ the mirror on that wall, please?

After looking at a variety of color palettes, Tammy finally ____ the color for her family room walls.

Sheila has always ____ a lot of books, and her collection is impressive.

The adventurous explorers ____ to the top of the mountain, despite the challenging conditions.

Steinbeck ____ a number of memorable novels and stories set in California.

Have you ____ your ticket for the concert on Friday yet?

The bridesmaids ____ beautiful lavender-colored dresses at the weddinglast Saturday.

The children ____their kite in the park yesterday afternoon.

Laurie and Tom ....... for the coast on Monday morning.

Before the renovation, the old house ____ a beautiful Victorian mansion.

They ____ a new language during their year-long travels in Asia.

The talented artist ____ stunning portraits of famous personalities.

Last night, we ____ a delicious homemade dinner together.

Your score is

0%

Неправильні дієслова не повинні бути складною частиною вивчення англійської мови. Завдяки послідовній практиці, контекстному навчанню, творчому запам’ятовуванню та активному застосуванню ви зможете  їх швидко вивчити. Пам’ятайте, що  повторення та практичне їх використання є ключем до вивчення неправильних дієслів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!