Правила використання тире в англійській мові

Em Dash (—) vs. En Dash (–) | How to Use in Sentences

Довге та коротке тире  в англійській мові

Пунктуація в англійській мові — це система знаків, таких як тире, дефіси, коми, крапки та інші, які використовуються для оформлення тексту та надання йому правильної граматичної структури. У цій статті розглянемо використання довгого та короткого тире  в англійській мові. Довге тире або Em Dash (—) є важливим пунктуаційним знаком, який використовується для позначення великої паузи, а коротке тире або En Dash (–) для діапазону між числами, датами або часом, також вони виконують ряд інших функцій в реченні. Тому розглянемо  основні правила, та приклади використання їх на письмі, щоб навчитися їх використовувати правильно.

Що таке тире?

Тире в англійській мові – це пунктуаційний знак, який використовується для створення відповідного синтаксичного відступу або для позначення пауз. Виглядає як горизонтальна лінія на письмі. Такі розділові знаки дозволяють змінювати  акцент,  виразність, швидкість читання. В англійській пунктуації існує кілька типів тире, кожен з яких відрізняється за довжиною та функціональним призначенням. Зокрема: довге тире, в англійській мові позначається як  Em Dash (—) та коротке тире, що позначається En Dash (–).

Різниця між довгим тире, коротким тире та дефісом в англійській мові

Em Dash (—):  Вирізняється своєю довжиною (приблизно дорівнює великій літері «M»), тире використовується для створення великих пауз у реченнях. Допомагає привертати увагу до окремих елементів і дати можливість обдумати сказане чи прочитане.

 • The concert—which was scheduled for 8 PM—was cancelled due to inclement weather. – Концерт, який був запланований на 20:00, скасували через негоду.

En Dash (–): Розміром приблизно з прописну літеру “N” відіграє сполучну роль, вказуючи на діапазони, зв’язки чи альтернативи. Його мета полягає в з’єднанні елементів без різких переривань, характерних для довгого тире.

 • His birthdate — September 10, 1990 – marks the beginning of a new era. – Його день народження — 10 вересня 1990 року — знаменує початок нової ери.

Hyphen (-):  Дефіс, часто плутають із тире, коротший за довжиною і в основному служить для з’єднання слів, створення складних слів або зв’язування префіксів і суфіксів.

 • The train-bus combination is the fastest way to reach the city. – Найшвидший спосіб дістатися до міста – потяг-автобус

Функції тире у реченні

 1. З’єднування слів:  En тире важливі для позначення зав’язків, наприклад діапазонів чисел, дат або часу. Вони заповнюють проміжки між елементами, сприяючи потоку та зв’язності письма.
 2. Створення великих пауз:  Em тире, створює велику паузу в реченні. Вони привертають увагу до тексту та створюючи паузу для акценту чи уточнення.
 3. Підкреслення та акцентування уваги: Використання тире як Em так і En  сприяють підкресленню конкретних слів або фраз у реченні. Вони додають стилю написанню, дозволяючи змінювати структуру речень і посилювати візуальний інтерес до слів або фраз.

The Em Dash —  створення великих пауз

Довге тире Em Dash (—)  знак пунктуації, який може використовуватися замість ком, двокрапок, крапок з комою або дужок. Зазвичай тире Em Dash дає можливість зробити найбільшу паузу у порівнянні із іншими знаками в реченні.  Також його часто використовують стилістично, щоб привернути увагу читача до певної інформації. Наприклад:

 • She was the most beautiful woman in the world — until she met her twin sister. – Вона була найкрасивішою жінкою у світі — поки не зустріла свою сестру-близнючку.

Коли використовувати Em Dash:

 1. Акцентування уваги на слові або фразі:
  • Наприклад: “The research findings revealed a substantial improvement in patient outcomes — reduced hospital readmissions and improved quality of life.” – Результати дослідження показали суттєве покращення результатів лікування пацієнтів — скорочення повторної госпіталізації та покращення якості життя
 2. Завершення фраз, які пишуть наприклад у дужках:
  • Наприклад: “The questionnaire included questions related to participants’ demographics — age, gender, and educational background.” – Анкета включала запитання, пов’язані з демографією учасників — віком, статтю та освітою
 3. При поясненні чогось:
  • Наприклад: “The participants — students from different disciplines, including biology, psychology, and sociology — completed the questionnaire.” – Учасники — студенти різних спеціальностей, зокрема біології, психології та соціології — заповнювали анкету
 4. Перенесення фокуса на якусь частину речення або раптова зміна у реченні:
  • Наприклад: “The conference featured renowned speakers, interactive workshops, networking opportunities — all designed to enrich the attendee’s professional development.” – На конференції були представлені відомі доповідачі, інтерактивні семінари, можливості для нетворкінгу — все це створено для збагачення професійного розвитку учасників

The En Dash — вказання діапазонів

En Dash (–) знак пунктуації, який в основному використовується для показу діапазонів чисел та дат.  Тире En Dash отримало свою назву від того, що воно має бути такої ж ширини, як літера N. Тире En Dash використовується з числами та датами, коли потрібно передати значення слова до. Воно також використовується при написанні часу, дат і номерів сторінок у значенні до, включно або через. Наприклад:

 • The First World War (1914–1918) was one of the deadliest conflicts in history. – Перша світова війна (1914–1918) була одним з найкривавіших конфліктів в історії.
 • This job demands frequent evening and weekend work in addition to regular 9:00 a.m.–5:00 p.m. hours. – Ця робота вимагає частої вечірньої та вихідної роботи, крім звичайних годин з 9:00 до 17:00.
 • The document was heavily redacted, with pages 46–52 removed altogether. –  Документ був сильно відредагований, сторінки з 46 по 52 були повністю видалені.

Коли використовувати En Dash:

 1. Вказання діапазонів (чисел або дат):
  • Наприклад: “The conference will take place on October 10 – 12, 2023.” – Конференція відбудеться 10 – 12 жовтня 2023 року
 2. Для протиставлення:
  • Наприклад: “The qualitative – quantitative research approaches yielded distinct perspectives on participants’ experiences.” – Якісно-кількісні підходи до дослідження дали чіткі точки зору на досвід учасників
 3. Опис напрямків, зав’язків або балів:
  • Наприклад: “The Boston – Washington train departs at 6 p.m.” – Поїзд Бостон – Вашингтон відправляється о 18:00.
  • Наприклад: “The article discussed the benefits of a mentor – mentee relationship in academic settings.” – У статті обговорювалися переваги відносин наставника та підопічного в академічних умовах
 4. З’єднання прикметників із іншими словами:
  • Наприклад: “The post – World War II era was marked by significant changes.” – Після Другої світової війни відбулися значні зміни
  • Наприклад: “The London–New York flight.” – Рейс Лондон–Нью-Йорк

Поширені помилки, яких слід уникати під час використання тире

При використанні тире в англійські мові часто допускаються помилок, тож розглянемо поширені помилки, яких слід уникати під час використання тире.

 • Не слід плутати тире з дефісами. Дефіси використовуються для з’єднання частин слів, а тире використовуються для виділення груп слів.
 • Не слід використовувати тире з комами. Коми та тире виконують різні функції в реченні і у більшості це буде помилкою в реченні у англійській мові.
 • Не слід використовувати тире замість двокрапки або дужок, коли це не потрібно. Двокрапка та дужки є більш формальними та менш емоційними, ніж тире. Ви повинні вибирати тире, коли хочете створити сильну емоцію або більш неформальний тон.
 • Надмірне використання тире та впливає на читабельність. Тире слід використовувати для підкреслення чи уточнення, а не як повсюди зробивши заміну іншим знакам пунктуації.
 • Важливо доповнювати речення іншими знаками пунктуації: тире є важливим, але вони не єдині знаки пунктуації. Нехтування використанням ком, двокрапки або крапки з комою, коли це доречно, може призвести до помилок у написанні. Кожен розділовий знак має унікальне призначення, а гармонійне поєднання забезпечує збалансоване та правильне написання.
 • Слідкуйте за пробілами навколо тире. Зазвичай тире не повинні мати пробілів перед і після них, але бувають різні стилі написання. У більшості випадків у американській граматиці часто тире пишеться без пробіли, а в британський стиль використовує пробіли із двох сторін від тире. Ваша задача дотримуватися одного стилю в усьому своєму тексті, щоб не було одне із пробілами, а інше без.
 • Вибір слів замість тире для в певних контекстах: у певних контекстах ясність повідомлення може бути кращою, якщо вибирати слова замість тире. Наприклад, коли вказується діапазон значень, слово «до» може бути більш зрозумілим, ніж тире.

Як поставити довге та коротке тире  (комбінацій клавіш)

Коли ми друкуємо текст за комп’ютером часто виникає запитання, а як набрати тире, особливо довге тире Em Dash (—) та коротке тире або En Dash (–) на клавіатурі. Перший спосіб, ви можете скопіювати таке тире із якогось документу чи знайти в інтернеті і тоді скопіювати. Другий спосіб ви можете вставити його із символів. Проте такі способи потребують багато часу.

Інший спосіб це набрати тире із використанням комбінацій клавіш на клавіатурі:

 1. Для Em Dash (—):
  • Windows: Натисніть і утримуйте клавішу «Alt», потім введіть «0151» за допомогою цифрової клавіатури. Відпустіть клавішу «Alt».
  • Windows: за допомогою шістнадцяткових кодів: «2014 + Alt + X».
  • Windows: Довге тире — «Ctrl + Alt + –» за допомогою цифрової клавіатури справа.
  • Mac: Натисніть «Shift + Option + Minus».
 2. Для En Dash (–):
  • Windows: Натисніть і утримуйте клавішу «Alt», потім введіть «0150» за допомогою цифрової клавіатури. Відпустіть клавішу «Alt».
  • Windows: за допомогою шістнадцяткових кодів: «2013 + Alt + X».
  • Windows: коротке тире «Ctrl + –» за допомогою цифрової клавіатури справа.
  • Mac: Натисніть «Option + Minus».

Запам’ятайте ці комбінації клавіш і ви спростите процес додавання тире у свій текст. Зверніть увагу, що  цифри потрібно набирати на цифровій клавіатурі праворуч тільки тоді коли включений  «NumLock».

Підсумки, щодо основних правил із тире

Освоєння використання довгого та короткого тире значно підвищить правильність написання речень у англійській мові. Хоча вони можуть здаватися незначними, ці знаки пунктуації сильно впливають на ритм речень і розуміння читача. Розуміння того, коли і як використовувати тире та дефіс, забезпечить вам ефективне передавання думок без плутанини чи неправильного тлумачення. У підсумку пригадаємо основні правила використання тире в англійській мові:

 • Тире  em dash (—) створює паузи в реченні для наголосу. Використовуйте тире, щоб компенсувати різку зміну думки, додати фрази в дужках або виділити важливі слова чи пояснення.
 • Тире en dash (–) поєднує числа, дати, час та інші терміни, що представляють діапазони.
 • Дефіс Hyphen (-) поєднує слова в складні терміни та додає префікси/суфікси. Вони коротші за тире.
 • Не поєднуйте тире з комами — вони служать різним цілям. Використовуйте тире лише тоді, коли вам потрібна неформальна, емоційна пауза.
 • Будьте обережні з тире: тире em і en зазвичай не мають пробілів. Постійно дотримуйтеся одного стилю.
 • Тире привертають увагу та надають стилю, але надмірне використання шкодить читабельності. За потреби доповніть комами та іншими розділовими знаками.
 • Використовуйте комбінації клавіш для ефективного введення тире під час друку, це економить ваш час.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!