Rise, Raise, Arise, Arouse: різниця та використання

rise raise arise arouse difference

Різниця між “rise”, “raise”, “arise” і “arouse” у англійській мові

Англійська мова має багато слів, які здаються схожими за звучанням або написанням, але мають зовсім різні значення і використання. Один із прикладів такої групи слів – це “rise”, “raise”, “arise” і “arouse”. Ці слова можуть бути заплутані для студентів англійської мови, але вони мають унікальні визначення і використовуються у різних контекстах. Якщо коротко, то вони мають такі основні значення:

 • Rise (підніматися) – це неперехідне дієслово, яке означає “рухатися вгору” або “збільшуватися”. Воно не потребує прямого доповнення. Наприклад: “The sun rises in the east.” (Сонце піднімається на сході.)
 • Raise (підняти) – це перехідне дієслово, що вимагає об’єкта, який піднімається. Наприклад: “Please raise your hand if you have a question.” (Будь ласка, підніміть руку, якщо у вас є питання.)
 • Arise (виникати) – це неперехідне дієслово, яке використовується для опису початку чогось або виникнення ситуації. Наприклад: “A problem may arise during the project.” (Проблема може виникнути під час проекту.)
 • Arouse (викликати, збуджувати) – це перехідне дієслово, яке означає “викликати емоційну або фізичну реакцію”. Наприклад: “The movie can arouse emotions in the audience.” (Фільм може викликати емоції у глядачів.)

У цій статті розглянемо кожне з цих слів детальніше, проаналізуємо їх значення та приклади використання. Розуміння різниці між “rise”, “raise”, “arise” і “arouse” допоможе вам використовувати ці слова правильно і впевнено в будь-яких ситуаціях. Давайте розпочнемо з розгляду кожного слова окремо.

Що потрібно знати про “rise” в англійській мові

Rise – це неперехідне дієслово, тому воно не вимагає прямого доповнення. Воно може використовується без допоміжних дієслів (наприклад, без “to be”). Воно також неправильне дієслово, тому форми минулого часу та минулого дієприкметника відрізняються від основної форми:

 • Present: rise
 • Past: rose
 • Past Participle: risen

Значення та використання “rise”

Слово rise має кілька значень:

 • Підніматися вгору, збільшуватися в положенні: “Smoke rises into the air.” (Дим піднімається у повітря.)
 • Зростати, як ціни або температура: “Prices rise every year.” (Ціни зростають щороку.)
 • Вставати з ліжка: “I rise early in the morning.” (Я встаю рано вранці.)
 • Бунтувати або протестувати: “The people rose against the dictator.” (Люди повстали проти диктатора.)

Приклади використання “rise”

 • “Balloons rise into the sky.” (Повітряні кульки піднімаються в небо.)
 • “The athlete’s fame rose quickly after the Olympics.” (Слава спортсмена швидко зросла після Олімпійських ігор.)
 • “Every morning, I rise at 6 AM.” (Щоранку я встаю о 6 годині ранку.)
 • “The crowd rose to their feet to applaud.” (Натовп піднявся на ноги, щоб аплодувати.)

Що потрібно знати про “raise” в англійській мові

Raise – це перехідне дієслово, тому воно завжди вимагає об’єкта. Це правильне дієслово, тому форми минулого часу та минулого дієприкметника не змінюються:

 • Present: raise
 • Past: raised
 • Past Participle: raised

Це дієслово вимагає об’єкта – тобто ви піднімаєте щось

Значення та використання “raise”

Слово raise має кілька значень і використовується як дієслово:

 • Піднімати або переміщати на вищий рівень: “She raised the cup to her lips.” (Вона підняла чашку до губ.)
 • Збільшувати кількість, рівень або силу: “The company decided to raise prices.” (Компанія вирішила підняти ціни.)
 • Викликати або спричиняти: “The event raised a lot of interest.” (Подія викликала великий інтерес.)
 • Збирати кошти або ресурси: “We need to raise funds for the new project.” (Нам потрібно зібрати кошти для нового проекту.)
 • Виховувати, як дітей або тварин: “She raised three children on her own.” (Вона сама виховала трьох дітей.)

Приклади використання “raise”

 • “Can you raise the window, please?” (Чи можете ви підняти вікно, будь ласка?)
 • “The charity event raised over $10,000.” (Благодійний захід зібрав понад 10 000 доларів.)
 • “The teacher raised interesting questions during the lecture.” (Вчитель поставив цікаві питання під час лекції.)
 • “Farmers raise crops and livestock.” (Фермери вирощують сільськогосподарські культури та худобу.)
 • “The issue raised by the community led to changes in the local law.” (Проблема, піднята громадою, призвела до змін у місцевому законодавстві.)

Що потрібно знати про “arise” в англійській мові

Arise – це неперехідне дієслово, тому воно не вимагає прямого доповнення. Це також неправильне дієслово, тому форми минулого часу та минулого дієприкметника відрізняються від основної форми:

 • Present: arise
 • Past: arose
 • Past Participle: arisen

Значення та використання “arise”

Слово arise має кілька значень:

 • Виникати, починатися: “New problems arise every day.” (Нові проблеми виникають щодня.)
 • Підніматися, вставати, особливо з ліжка: “He arose at dawn.” (Він встав на світанку.)
 • Виникати з певного джерела або причини: “Many issues arise from miscommunication.” (Багато проблем виникають через непорозуміння.)

Приклади використання “arise”

 • “Questions arise when the instructions are unclear.” (Питання виникають, коли інструкції неясні.)
 • “He arose from his chair to greet the guests.” (Він піднявся зі свого крісла, щоб привітати гостей.)
 • “The tradition arose in the 19th century.” (Традиція виникла у 19 столітті.)
 • “Difficulties often arise during complex projects.” (Складнощі часто виникають під час складних проектів.)

Що потрібно знати про “arouse” в англійській мові

Arouse – це перехідне дієслово, тому воно завжди вимагає об’єкта. Це правильне дієслово, тому форми минулого часу та минулого дієприкметника не змінюються:

 • Present: arouse
 • Past: aroused
 • Past Participle: aroused

Значення та використання “arouse”

Слово arouse має кілька значень:

 • Викликати або пробуджувати: “The speech aroused the crowd’s enthusiasm.” (Промова викликала ентузіазм натовпу.)
 • Збуджувати, пробудження позитивних емоцій та креативності: “The story aroused the children’s imagination.” (Історія пробудила уяву дітей.)
 • Пробуджувати від сну: “She was aroused from a deep sleep by the alarm.” (Вона була пробуджена від глибокого сну будильником.)

Приклади використання “arouse”

 • “The novel’s plot aroused curiosity among the readers.” (Сюжет роману викликав цікавість серед читачів.)
 • “The advertisement is designed to arouse interest in the new product.” (Реклама створена для того, щоб викликати інтерес до нового продукту.)
 • “The therapist’s questions aroused memories of her childhood.” (Питання терапевта викликали спогади про її дитинство.)
 • “The fragrance of the flowers aroused a sense of spring.” (Аромат квітів викликав відчуття весни.)

Висновки

Основна різниця між словами “rise”, “raise”, “arise” і “arouse” полягає в їхньому значенні та використанні в англійській мові.

 • “Rise” використовується для опису руху вгору або збільшення чогось і є неперехідним дієсловом.
 • “Raise” означає піднімати або підвищувати щось і є перехідним дієсловом, що вимагає об’єкта.
 • “Arise” використовується для опису виникнення або початку ситуації і також є неперехідним дієсловом.
 • “Arouse” означає викликати емоційну або фізичну реакцію у кого-небудь і є перехідним дієсловом.

Розрізняти ці слова допоможе правильне їхнє застосування у різних контекстах. Використання правильного слова допоможе вам уникнути непорозумінь та виразити свої думки чітко й точно. Навички розуміння цих відтінків допоможуть вам покращити вашу володіння англійською мово

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!