Префікси в англійській мові

Префікси в англійській мові: Важливий крок до розуміння граматики

Вивчення англійської мови не обмежується тільки основами словотвору та правопису. Однією з найцікавіших і важливих аспектів граматики є вивчення префіксів. Префікси – це невеликі частини слів, які додаються до основи слів для зміни їх значення. Вони додають багато нюансів і точності в розумінні мови, допомагаючи нам виразно та зрозуміло спілкуватися. У цій статті ми розглянемо важливі аспекти використання префіксів в англійській мові.

Що таке префікси і і яка їх роль?

Префікси (Prefixes) – це морфеми, які додаються до початку слова для зміни його значення. Вони можуть бути короткими, однією чи декількома літерами. Префікси можуть вказувати на співвідношення часу, місця, способу, ступеня, відсутності чого-небудь, та інші важливі нюанси.

Головна роль префіксів полягає в збагаченні мови та наданні додаткової інформації про дію, стан, кількість, час, місце та інші аспекти, пов’язані зі словами. Вони допомагають уникнути двозначності та непорозумінь, забезпечуючи більш повне розуміння контексту та інтенцій автора чи співрозмовника.

Префікси використовуються з різними метою в англійській мові:

 1. Розширення значення: Префікси додають нові відтінки або аспекти до значення базового слова. Наприклад, “un-” може змінити позитивне слово на негативне, а “super-” може вказати на вищий ступінь якості.

 2. Зміна напрямку або спрямованості: Префікси можуть вказувати на зміну напрямку дії або спрямованості. Наприклад, “re-” може позначати повторення дії, як у слові “reconnect” (перепідключити).
 3. Створення антонімів: Префікси можуть перетворити позитивне слово на антонімічне (протилежне) за допомогою заперечення. Наприклад, “dis-” може створити антоніма для позитивного слова, як у “like” (подобатися) та “dislike” (неподобство).
 4. Вираження часових аспектів: Деякі префікси вказують на часові аспекти або послідовність подій. Наприклад, “pre-” може позначати перед часом або дією, як у “preview” (попередній перегляд).
 5. Підкреслення або слабше вираження: Префікси можуть підкреслювати або слабше виражати інтенсивність, масштаб або ступінь якості дії. Наприклад, “super-” підкреслює вищість якості, а “sub-” може вказувати на менший масштаб або значення.

Розповсюджені префікси в англійській мові

У англійській мові існує велика кількість префіксів, які використовуються для утворення нових слів. Деякі з них є дуже розповсюдженими і добре відомими:

 • Un-: Вказує на зворотність або відсутність дії, наприклад: unhappy (нещасний), unlock (розблокувати).
 • Re-: Підказує про повторення дії, наприклад: redo (переробити), reapply (повторно застосувати).
 • Pre-: Вказує на передчасність або попередність, наприклад: prepay (передплатити), preview (попередній перегляд).
 • Mis-: Вказує на неправильність або помилку, наприклад: misunderstand (неправильно зрозуміти), misspell (неправильно написати).

Таблиця із самими популярними префіксами в англійські мові

ПрефіксЗначенняПриклади
a-Відсутність, протиAsexual (безстатевий), Apathy (апатія)
Anti-ПротиAntisocial (антисоціальний), Antibiotic (антибіотик)
Auto-Самостійність, автоAutopilot (автопілот), Autobiography (автобіографія)
Co-Спільно, разомCoexist (співіснувати), Collaborate (співпрацювати)
De-Відсутність, зниженняDetach (відокремити), Decrease (зменшити)
demi-ПоловинаDemigod (півбог), Demitasse (міні-чашка)
Dis-Відсутність, розривDislike (неприязнь), Disconnect (від’єднати)
Down-Зниження, падінняDownload (завантажувати), Downfall (падіння)
En-Перевищення, внутрішністьEnclose (закрити), Enrich (збагачувати)
Ex-БезперервністьEx-boyfriend (екс-хлопець), Ex-president (екс-президент)
extra-Надмірність, додатковістьExtracurricular (позашкільний), Extravagant (розкішний)
Fore-Попередність, передForecast (прогнозувати), Forefather (предок)
hemi-ПоловинаHemisphere (півкуля), Hemicycle (півцикл)
Hyper-Занадто, надмірністьHyperactive (гіперактивний), Hyperbole (гіпербола)
hypo-Недостатність, меншеHypothermia (гіпотермія), Hypoglycemia (гіпоглікемія)
il- / ir-ВідсутністьIllogical (нелогічний), Irrelevant (невідповідний)
im-Не, внутрішністьImpossible (неможливий), Impatient (нетерплячий)
in-Не, внутрішністьIncomplete (неповний), Inactive (неактивний)
In- / Im-Не, внутрішністьIncomplete (неповний), Impossible (неможливий)
infra-Під, меншеInfrared (інфрачервоний), Infrastructure (інфраструктура)
Inter-Між, середністьInteract (взаємодіяти), Intercontinental (міжконтинентальний)
intra-Всередині, внутрішністьIntramural (внутрішньокласний), Intracellular (внутріклітинний)
macro-ВеликийMacroscopic (макроскопічний), Macroeconomics (макроекономіка)
Micro-Маленький, мікроMicroscope (мікроскоп), Microorganism (мікроорганізм)
Mid-Поміж, серединаMidday (полудень), Middle (середній)
mini-МаленькийMinivan (мінівен), Miniskirt (міні-спідниця)
Mis-Помилка, неправильністьMisunderstand (неправильно зрозуміти), Misprint (неправильний друк)
mono-Один, однотипнийMonologue (монолог), Monochrome (монохромний)
Multi-БагатоMulticolored (багатокольоровий), Multinational (багатонаціональний)
Non-НеNonsense (безглуздя), Nonfiction (документальний)
Off-Відсутність, виключенняOffline (офлайн), Offend (ображати)
Out-ЗовнішністьOutdoors (надворі), Outfit (комплект)
Over-НадмірністьOvercook (переварити), Overpay (переплатити)
Post-ПісляPostpone (відкласти), Postwar (післявоєнний)
Pre-ПопередністьPrepay (передплатити), Preview (попередній перегляд)
Pro-За, на користьProtect (захищати), Promote (підтримувати)
Re-ПовторенняRebuild (перебудувати), Reconnect (перепідключити)
retro-Назад, в минулеRetroactive (ретроспективний), Retrograde (ретроградний)
Semi-ПоловинаSemifinal (півфінал), Semiconscious (напівсвідомий)
Sub-Під, меншеSubmarine (підводний човен), Subtitle (субтитри)
Super-Надмірність, вищістьSuperhero (супергерой), Supernatural (надприродний)
Trans-Зміна, перехідTransfer (переносити), Transform (перетворити)
ultra-Вище за межу, надмірністьUltraviolet (ультрафіолетовий), Ultramodern (ультрасучасний)
Un-Зворотність, відсутністьUnhappy (неспокійний), Uncover (розкрити)
Under-Недостатність, підUnderestimate (недооцінювати), Underground (підземний)
Up-Збільшення, підвищенняUpgrade (оновлювати), Uphill (підйомний)

Види префіксів в англійській мові

В англійській мові існує різноманітність префіксів, які можуть бути додані до базових слів, щоб змінити їхнє значення. Префікси використовуються для вираження різних концепцій, таких як часові відношення, просторове розташування, ступінь, кількість, співвідношення та інші. Ось деякі види префіксів в англійській мові:

 1. Від’єднання або від’ємність: Префікси, які вказують на відсутність, від’єднання або негативний стан слова. Наприклад: un- (unhappy – нещасливий), dis- (disconnect – від’єднати), de- (deactivate – деактивувати).
 2. Заперечні префікси: Це спеціальна підгрупа від’єднавальних префіксів, які використовуються для створення заперечних форм слів. Заперечні префікси включають un- (unhappy – нещасливий), dis- (dislike – неприязнь), il- / ir- (illegal – нелегальний).
 3. Часові відношення: Префікси, які вказують на послідовність подій або часові відношення. Наприклад: pre- (preview – попередній перегляд), post- (postwar – післявоєнний), re- (reconnect – перепідключити).
 4. Місцеві відношення: Префікси, що вказують на місце або просторове розташування. Наприклад: sub- (submarine – підводний човен), inter- (interact – взаємодіяти), super- (supernatural – надприродний).
 5. Кількість або ступінь: Префікси, які вказують на кількість, розмір або ступінь чогось. Наприклад: multi- (multinational – багатонаціональний), hyper- (hyperactive – гіперактивний), semi- (semicircle – півколо).
 6. Протиставлення: Префікси, які вказують на протилежність або негативне значення. Наприклад: anti- (antisocial – антисоціальний), un- (unhappy – нещасливий), il- / ir- (illogical – нелогічний).
 7. Співвідношення або взаємодія: Префікси, які вказують на взаємодію між об’єктами або співвідношення. Наприклад: co- (coexist – співіснувати), inter- (interact – взаємодіяти), com- / con- (combine – об’єднувати).
 8. Стан або якість: Префікси, які вказують на стан або якість чогось. Наприклад: mal- (malfunction – несправність), super- (superior – вищий), ultra- (ultramodern – ультрасучасний).
 9. Зміна або перетворення: Префікси, які вказують на зміну або перетворення чогось. Наприклад: trans- (transform – перетворити), re- (rebuild – перебудувати), de- (detrain – висаджувати).
 10. Розмір або розташування: Префікси, які вказують на розмір або розташування об’єкта. Наприклад: micro- (microscope – мікроскоп), mega- (megacity – велике місто), mini- (minivan – мінівен).

Вплив префіксів на значення слів

Префікси в англійській мові є потужними засобами для зміни та розширення значення слів. Вони додають глибину та нюанси до мовного виразу, дозволяючи точніше виражати ідеї та поняття. Вплив префіксів на значення слів може бути досить варіативним і відігравати різні ролі в залежності від контексту. Ось деякі способи, якими префікси впливають на значення слів:

 1. Зміна напрямку або стану: Префікси можуть змінювати напрямок дії або стану слова. Наприклад, префікс “un-” може вказувати на відсутність або розірвання, як у словах “tied” (прив’язаний) та “untied” (розв’язаний).
 2. Заперечення або відкидання: Деякі префікси створюють заперечні форми слів, вказуючи на відсутність або негативний стан. Наприклад, “dis-” у слові “honest” (чесний) перетворюється на “dishonest” (нечесний).
 3. Посилення або зменшення: Префікси можуть додавати інтенсивність або зменшувати ступінь якості або дії. Наприклад, “super-” відноситься до підвищеного ступеня, як у слові “natural” (природний) та “supernatural” (надприродний).
 4. Часові аспекти: Деякі префікси вказують на часові аспекти або послідовність подій. Наприклад, “pre-” у слові “war” (війна) означає перед, тому “prewar” вказує на те, що щось сталося перед війною.
 5. Просторові відношення: Префікси можуть вказувати на просторові відношення, які пов’язані з місцем або розташуванням. Наприклад, “sub-” у слові “marine” (морський) створює нове слово “submarine” (підводний).
 6. Ступінь порівняння: Префікси можуть вказувати на порівняльний ступінь якості. Наприклад, “super-” вказує на вищий ступінь якості, як у слові “natural” (природний) та “supernatural” (надприродний).
 7. Протиставлення або обернення: Деякі префікси вказують на обернення або протилежне значення. Наприклад, “un-” у слові “happy” (щасливий) вказує на обернене значення у слові “unhappy” (неспокійний).

Ці приклади демонструють, як різні префікси можуть розширювати та збагачувати семантику базових слів, дозволяючи більш точно виражати відтінки значення та ідей.

Написання префіксів в англійській мові

Особливості написання префіксів є важливою частиною вивчення граматики англійської мови. Префікси додаються до базових слів, щоб змінити їхнє значення, але існують певні правила та конвенції, які слід дотримуватися при їхньому написанні. Ось деякі ключові особливості, які варто враховувати:

 1. Роздільне написання: Багато префіксів пишуться окремо від кореневого слова. Наприклад: post-war (післявоєнний), non-profit (безкоштовний), pre-school (дошкільний).
 2. Злиття в одне слово: Деякі префікси можуть злитися зі словом, до якого вони додаються, у одне слово. Наприклад: reorganize (переорганізувати), coexist (співіснувати), submerge (занурювати).
 3. Подвійне написання голосних: У випадках, коли префікс закінчується голосним, а кореневе слово починається на той самий голосний, може виникнути подвійне написання. Наприклад: anti-inflammatory (протизапальний), pre-employment (попередній найм).
 4. Наголос і вимова: Наголос може змінюватися після додавання префікса. Наприклад: cóoperate (співпрацювати) проти co’worker (співробітник). Деякі префікси можуть також впливати на вимову кореневого слова.
 5. Правопис “e” перед “i”: Коли префікс закінчується на “e”, а кореневе слово починається з “i”, може відбуватися зміна “e” на “ex-“. Наприклад: ex-president (екс-президент), ex-wife (екс-дружина).
 6. Зміна “y” на “i”: У випадках, коли префікс закінчується на голосний + “y”, “y” може змінюватися на “i”. Наприклад: anti-inflammatory (протизапальний), coeducational (спільноосвітній).
 7. Роз’єднання з апострофом: У деяких випадках, особливо при складних або багатослівних префіксах, може використовуватися апостроф для покращення читання та розуміння. Наприклад: co-worker’s lunch (обід співробітника).

Враховуючи ці особливості, можна більш точно використовувати префікси в письмовому та усному спілкуванні, забезпечуючи правильний напис та зрозумілість виразу.

Вивчення та практика використання префіксів

Для ефективного вивчення префіксів рекомендується:

 • Створити список поширених префіксів та їх значень.
 • Розглянути приклади слів, утворених за допомогою префіксів, із різними значеннями.
 • Вчити нові слова разом із їхніми префіксами для підвищення лексичного запасу.

Префікси є важливою складовою граматики англійської мови, яка додає точності та розмаїття в способи висловлювання. Вивчення та розуміння префіксів допоможе вам стати більш вмілими та впевненими у володінні англійською мовою. Впроваджуючи префікси в вашу мовленнєву практику, ви зможете збагатити свої комунікативні навички та досягти нових вершин у вивченні англійської мови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!