Заперечні префікси в англійській мові

How to Use Negative prefixes Correctly

Правила використання заперечних префіксів в англійській мові

Заперечні префікси відіграють вирішальну роль в англійській мові, дозволяючи нам виражати протилежність або відсутність певного поняття. Ці префікси додаються до початку слова, щоб змінити його значення. Розуміння цих заперечних префіксів має важливе значення для створення сильного словникового запасу та покращення володіння мовою.

Що таке заперечні префікси?

Заперечні (або негативні) префікси — це афікси, які при додаванні до основного слова утворюють нове слово з протилежним або негативним значенням. В англійській мові деякі поширені заперечні префікси включають «a-», «un-», «dis-», «im-»,  «il-», «in-», «ir-», «mis-» і «non-».

Ось кілька прикладів заперечних префіксів, які використовуються в різних контекстах:

 • “A-“ використовується в офіційній англійській та поезії, і не є дуже поширеним.
  • Наприклад:  “amoral” (neither moral nor immoral).
 • “Un-“ часто використовується з прикметниками та деякими дієсловами для позначення протилежності чи відсутності.
  • Наприклад: “unhappy” (not happy), “undo” (reverse the action of doing).
 • “Dis-“ використовується з дієсловами та їхніми похідними для вираження відміни дії, заперечення чи позбавлення.
  • Наприклад: “disagree” (not agree), “discomfort” (not comfortable).
 • “Il-, im-, in-, ir-“ використовуються з прикметниками та іменниками, і вибір між ними залежить від початкової літери слова, яке вони утворюють.
  • Наприклад: “illogical” (not logical), “impolite” (not polite), “inaccurate” (not accurate), “irresponsible” (not responsible).
 • “Non-“ переважно поєднується з іменниками та прикметниками для позначення відсутності.
  • Наприклад: “nonsense” (not sense), “non-smoker” (not a smoker).
 • “Mis-“ використовується переважно з дієсловами, щоб вказати на невірну або неправильну дію.
  • Наприклад: “misjudge” (not judge), “misinform” (not inform).

Заперечний префікс “A–”

Слова, які використовують «a–» як заперечний префікс, завжди починаються з приголосної.

 1. Abnormal:
  • Значення: Аномальний, відхиляючись від звичайного чи типового.
  • Наприклад: The sudden change in weather was abnormal for this region.
 2. Atheist:
  • Значення: Атеїст, той хто заперечує чи не вірить в існування вищої сили.
  • Наприклад: She identified as an atheist and preferred to rely on scientific explanations.
 3. Asymmetric:
  • Значення: Асиметричний, позбавлений симетрії чи рівності на обох сторонах.
  • Наприклад: The artist intentionally created an asymmetric design to evoke interest.
 4. Apathetic:
  • Значення: Апатичний, виявлення браку інтересу, ентузіазму чи турботи.
  • Наприклад: His apathetic response indicated a disinterest in the ongoing discussion.
 5. Apolitical:
  • Значення: Аполітичний, без інтересу чи участі в політичних справах.
  • Наприклад: The artist maintained an apolitical stance, focusing solely on creative expression.

Заперечний префікс “Un–”

Слова, які використовують «un–» як заперечний префікс, можуть починатися голосним або приголосним звуком, демонструючи гнучкість цього префікса в запереченні або зворотному значенні різноманітних слів. Префікс «un–» є одним із найбільш універсальних заперечних префіксів.  Наприклад, «happy» стає «unhappy», а «do» перетворюється на «undo».

 1. Unhappy:
  • Значення: Нещасливий, не відчувати щастя чи радості.
  • Наприклад: The unexpected news left her feeling unhappy for the rest of the day.
 2. Unlock:
  • Значення: Розблокувати,  щоб змінити стан блокування.
  • Наприклад: He fumbled for the key to unlock the door and enter the room.
 3. Uncover:
  • Значення: Розкрити,  зняти кришку або відкрити щось, що було приховано.
  • Наприклад: The detective worked tirelessly to uncover the truth behind the mysterious disappearance.
 4. Unprecedented:
  • Значення: Безпрецедентний,  ніколи раніше не робив і не відчував.
  • Наприклад: The technological advancements in the past decade were unprecedented in human history.
 5. Unravel:
  • Значення: Розплутати,  скасувати або розділити щось.
  • Наприклад: As she continued to investigate, she began to unravel the mystery surrounding the ancient artifact.

Заперечний префікс “Dis–”

Заперечний префікс “dis–” є динамічним модифікатором, який вводить в слова відчуття порушення чи розділення. Коли він додається до основного слова, він часто виражає дії, які є протилежними чи руйнівними.

 1. Disagree:
  • Значення: Не згоден, мати різну думку чи не досягти консенсусу.
  • Наприклад: Despite their efforts, the team members continued to disagree on the best approach.
 2. Disrupt:
  • Значення: Порушити, перервати звичайний хід чогось, спричиняючи безлад.
  • Наприклад: The construction noise disrupted the peaceful atmosphere of the neighborhood.
 3. Dissolve:
  • Значення: Розчинити, поглибитися чи зникнути, зазвичай через рідкий процес.
  • Наприклад: The sugar began to dissolve in the hot water, creating a sweet solution.
 4. Dishearten:
  • Значення: Знеохотити, змусити когось втратити рішучість або впевненість.
  • Наприклад: The repeated setbacks began to dishearten the aspiring entrepreneur.
 5. Disprove:
  • Значення: Спростувати, щоб показати, що твердження або переконання є неправильними або помилковими.
  • Наприклад: The scientist conducted experiments to disprove the existing hypothesis.

Заперечний префікс “Il–”

Заперечний префікс “il–” вносить унікальний лінгвістичний нюанс, оскільки він постійно поєднується з словами, які починаються з літери ‘l’. Це правило додає характерної риси словам, зміненим за допомогою “il–”, що сприяє ускладненню англійського словника.

 1. Illogical:
  • Значення: Нелогічно, всупереч логіці; відсутність ясного.
  • Наприклад: The argument presented was deemed illogical, as it failed to follow a rational sequence.
 2. Illicit:
  • Значення: Незаконний, заборонено законом або правилами.
  • Наприклад: Engaging in illicit activities can lead to severe consequences.
 3. Illusive:
  • Значення: Обманливий, маніпулюючий або обманюючий; ґрунтуючись на ілюзії.
  • Наприклад: The mirage in the desert was illusive, leading travelers astray.
 4. Illegitimate:
  • Значення: Неправомірний, не санкціонований законом; не відповідний прийнятим стандартам.
  • Наприклад: The claim to the throne was considered illegitimate, sparking a dispute over succession.
 5. Illogical:
  • Значення: Нелогічний, без логічної структури
  • Наприклад: The narrative of the dream seemed illogical upon waking.

Заперечний префікс “Im–”

Заперечний префікс “im–” трансформує слова в англійській мові. Зауважте, що слова, змінені за допомогою “im–”, завжди починаються з літер ‘m’ або ‘p’, утворюючи сталий і помітний лінгвістичний шаблон.

 1. Impossible:
  • Значення: Неможливо, не здатний відбутися чи бути досягнутим.
  • Наприклад: Climbing Everest without proper gear is considered impossible.
 2. Impartial:
  • Значення: Неупереджений, ставлення до всіх сторін однаково.
  • Наприклад: A judge should strive to be impartial when presiding over a case.
 3. Immobile:
  • Значення: Нерухомий,  нездатність до пересування; стаціонарний.
  • Наприклад: The ancient statue remained immobile in the museum gallery.
 4. Impersonate:
  • Значення: Видавати себе за іншу особу.
  • Наприклад: The actor had to convincingly impersonate a historical figure in the film.
 5. Impractical:
  • Значення: Непрактично, непридатний для практичного використання.
  • Наприклад: The elaborate plan seemed impractical given the limited resources.

Заперечний префікс “In–”

Заперечний префікс “in–” виконує універсальну функцію в англійській мові, виражаючи заперечення в широкому спектрі. Важливо відзначити, що слова, які змінюються за допомогою “in–”, виявляють гнучкість, що дозволяє їм починатися як з голосної (за винятком ‘i’ чи ‘u’), так і з приголосної.

 1. Incomplete:
  • Значення: Неповний, не завершено або не має певних елементів.
  • Наприклад: The puzzle remained incomplete without the missing pieces.
 2. Invisible:
  • Значення: Невидимий, неможливо побачити неозброєним оком.
  • Наприклад: The magician made the rabbit appear invisible with a wave of his wand.
 3. Indecipherable:
  • Значення: Нерозбірливий, неможливо зрозуміти.
  • Наприклад: The ancient script was indecipherable without the expertise of a linguist.
 4. Irresistible:
  • Значення: Непереборний, занадто привабливий, щоб протистояти йому.
  • Наприклад: The aroma of freshly baked cookies was irresistible to everyone in the room.
 5. Incompatible:
  • Значення: Несумісні, неможливо існувати або гармонійно працювати разом.
  • Наприклад: The software was incompatible with the outdated operating system.

Заперечний префікс “Ir–”

Заперечний префікс “ir–” додає в англійську мову особливий елемент, позначаючи заперечення. Важливо відзначити, що слова, які змінюються за допомогою “ir–”, слідують певному шаблону: вони завжди починаються з літери ‘r’.

 1. Irregular:
  • Значення: Нерегулярний, не слідуючи регулярному шаблону; відхиляючись від норми.
  • Наприклад: The artist deliberately created an irregular pattern to evoke interest.
 2. Irresponsible:
  • Значення: Безвідповідальний,  відсутність почуття відповідальності; не надійний.
  • Наприклад: Leaving the project unfinished was deemed irresponsible behavior.
 3. Irreversible:
  • Значення: Необоротний, неможливо відмінити.
  • Наприклад: The decision to close the factory was irreversible, leading to significant consequences.
 4. Irrelevant:
  • Значення: Не має значення, не стосується або не має відношення до розглянутого питання.
  • Наприклад: Bringing up irrelevant details during the discussion derailed the conversation.
 5. Irreplaceable:
  • Значення: Незамінний, Неможливість заміни, унікальний.
  • Наприклад: The antique clock was considered irreplaceable due to its historical significance.

Заперечний префікс “Non–”

Префікс “non–” використовується для позначення відсутності. Наприклад, “fiction” стає “nonfiction”, а “profit” перетворюється на “nonprofit”. Важливо відзначити, що слова, які змінюються за допомогою “non–” можуть починатися як з голосної, так і з приголосної.

 1. Nonchalant:
  • Значення: Безтурботний, байдужий.
  • Наприклад: His nonchalant attitude towards the impending deadline surprised his colleagues.
 2. Nonfiction:
  • Значення: Документальний, література або контент, заснований на фактичній інформації.
  • Наприклад: The library’s nonfiction section included a diverse range of educational books.
 3. Nonprofit:
  • Значення: Безкоштовний, не проводиться чи не підтримується з метою отримання прибутку.
  • Наприклад: The organization operated as a nonprofit, focusing on charitable initiatives.
 4. Nonetheless:
  • Значення: Тим не менш, незважаючи на це.
  • Наприклад: The weather was gloomy; nonetheless, they decided to proceed with the outdoor event.
 5. Nonconformist:
  • Значення: Неприхильник конформізму, особа, яка відмовляється підкорятися встановленим звичаям чи нормам.
  • Наприклад: The artist was a nonconformist, challenging traditional artistic expressions.

Заперечний префікс “Mis–”

Заперечний префікс “mis–” вводить елемент непорозуміння. Коли він додається до основного слова, “mis–” вказує на відчуття неправильності, помилки чи неправильної інтерпретації.

 1. Misunderstand:
  • Значення: Непорозуміння, неправильно трактувати чи не розуміти сенс.
  • Наприклад: They tended to misunderstand each other’s intentions, leading to frequent conflicts.
 2. Miscalculate:
  • Значення: Неправильно розраховувати, обчислювати чи оцінювати неправильно.
  • Наприклад: He inadvertently miscalculated the budget, leading to financial complications.
 3. Misguided:
  • Значення: Введений в оману, спрямований в неправильному напрямку.
  • Наприклад: The project failed due to a series of misguided decisions made by the team.
 4. Misinform:
  • Значення: Дезінформувати, надавати невірну або оманливу інформацію.
  • Наприклад: It is crucial not to misinform the public during times of crisis.
 5. Misinterpret:
  • Значення: Неправильно інтерпретувати, зрозуміти або пояснити неправильно; неправильно тлумачити.
  • Наприклад: The lack of context led him to misinterpret her words, causing confusion.

Поради щодо вивчення заперечних префіксів

 1. Контекст: Звертайте увагу на те, як заперечні префікси змінюють значення слів в різних контекстах. Це допоможе вам розуміти відтінки їх використання.
 2. Сімейства слів: Вивчайте слова, утворені заперечними префіксами. Наприклад, “happy” (base word), “unhappy” (with “un-“), and “happiness” (noun form).
 3. Регулярно практикуйтеся: Займайтеся вправами, які включають використання заперечних префіксів
 4. Розширюйте свій словниковий запас: Активно шукайте слова з заперечними префіксами у своїй читанні та робіть їх запис. Це покращить як ваше розуміння, так і використання цих префіксів.

Підсумовуючи, заперечні префікси відіграють значущу роль в англійській мові, дозволяючи нам виражати протилежне або відсутнє поняття. Префікси “un-“, “in-“, “im-“, “il-“, “ir-“, “dis-” та “non-“ надають цінні інструменти для зміни значення слів. Використанням заперечних префіксів є важливою частиною вивчення мови, що збагачує словниковий запас та покращує навички комунікації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!