Різниця між словами pray та prey

Pray and Prey | Meaning, Examples & Difference

Pray vs Prey: Що робить їх різними?

В англійській мові є багато слів, які часто звучать однаково або майже однаково. І в такому випадку складно зрозуміти, що мається на увазі і можна невірно зрозуміти свого співрозмовника. У загальному слова, які звучать однаково, але мають різні значення та написання називають омонімами. Сьогодні розглянемо такі слова –  “pray” [preɪ] та “prey” [preɪ].  Ці два слова вимовляються однаково, але вони мають зовсім різні значення і використання. Отже, слова “pray” та “prey” є омонімами в англійській мові. Якщо  коротко, то вони означають наступне:

 • Pray (молитися) – це дієслово, яке означає звертатися до Бога або іншої вищої сили з проханням, подякою або для вираження поклоніння.
 • Prey (жертва) – це іменник, який може означає жертву якоїсь пастки, наприклад коли одна тварина полює на іншу.

Їх часто плутають через однакову вимову, але важливо звертати увагу на контекст, щоб правильно використовувати ці слова. Розглянемо детальніше ці слова, щоб розуміти їх значення і завжди розуміти про, що йдеться у реченні.

Pray – значення та використання

Слово “pray” в англійській мові використовується як дієслово і має кілька значень:

 • У релігійному контексті – звертатися до Бога або іншої вищої сили з проханням, подякою, або для вираження поклоніння.
  • She knelt and prayed silently. (Вона стала на коліна і молилася мовчки.)
  • Let us pray for the victims of this terrible disaster. (Давайте помолимося за жертв цієї страшної катастрофи.)
 • Як вираз надії – висловлювати надію на щось дуже сильно.
  • We’re praying for good weather for tomorrow’s game. (Ми сподіваємося на хорошу погоду для завтрашньої гри.)
  • I prayed that she wouldn’t discover my secret. (Я сподівався, що вона не відкриє мою таємницю.)

Граматично “pray” може вживатися з різними формами слів, залежно від контексту: “pray”, “prayed”, “praying”.

Приклади в реченнях із “pray”:

 • I pray every night before going to bed for peace and happiness. (Я молюся кожної ночі перед сном за мир і щастя)
 • Before a presentation, take a moment to pray for confidence and calmness. (Перед презентацією знайдіть час, щоб помолитися за впевненість і спокій)
 • Pray for understanding and clarity before attending difficult lectures. (Помоліться за розуміння і ясність перед відвідуванням складних лекцій)
 • They pray every evening before dinner. (Вони моляться кожного вечора перед вечерею)
 • She prayed for her friend’s quick recovery. (Вона молилася за швидке одужання свого друга).

Prey – значення та використання

Слово “Prey” в англійській мові може використовуватися як іменник або дієслово з різними значеннями:

Як іменник:

 • Жертва (тварина):
  • The lioness stalked her prey in the tall grass. (Левиця підкрадалася до своєї жертви у високій траві.)
 • Жертва (людина):
  • The scammer found an easy prey in the elderly man who was not familiar with internet banking. (Шахрай знайшов легку жертву в старшому чоловікові, який не був знайомий з інтернет-банкінгом.)
 • Здобич або трофей:
  • The soldiers displayed the captured flags as prey of war. (Солдати виставили захоплені прапори як трофеї війни.)

Як дієслово:

 • Полювати:
  • Owls prey on mice and other small rodents. (Сови полюють на мишей та інших дрібних гризунів.)
 • Шкодити або використовувати:
  • Unscrupulous marketers often prey on consumers’ fears to sell security systems. (Безсовісні маркетологи часто використовують страхи споживачів, щоб продати системи безпеки.)
 • Турбувати:
  • The thought of failing the exam began to prey upon her mind. (Думка про невдачу на іспиті почала турбувати її.)

Приклади в реченнях “prey”:

 • The kestrel pounced on its prey. (Підсокол накинувся на свою жертву.)
 • He was easy prey for the two con men. (Він був легкою жертвою для двох шахраїв.)
 • Small birds that prey on insect pests. (Маленькі птахи, які полюють на комах-шкідників.)
 • This is a mean type of theft by ruthless people preying on the elderly. (Це підлий вид крадіжки безжальними людьми, які використовують старших людей.)
 • The problem had begun to prey on my mind. (Проблема почала турбувати мій розум.)

Походження слова “prey”

Слово “prey” походить від середньоанглійського слова, яке також означало здобич, взяту у війні. Іменник походить від старофранцузького “preie”, від латинського “praeda” – трофей, дієслово – від старофранцузького “preier”, на основі латинського “praedari” – захоплювати як здобич, від “praeda”.

Основні відмінності між словами “pray” та “prey”

Слово pray є дієсловом, і воно означає розмовляти з Богом або будь-яким духом чи божеством, якому поклоняються:

 • The mother is praying (молиться) for her son to recover from his illness.
 • The tribe prayed (молилися) to the gods for rain.

Іменникова форма – це prayer (молитва) (стосується слів, які ви кажете, коли звертаєтеся до Бога).

Слово prey є іменником, що означає тварину, на яку полюють або яку ловлять на їжу. Якщо лев нападає і з’їдає зебру, то зебра є prey (жертвою), (а лев називається predator (хижаком)). Миші та щури є prey (жертвами) для таких тварин, як змії та сови. Також існує фразове дієслово to prey on someone/something (використовувати когось/щось) – це означає скористатися кимось/чимось в жорстокий, підступний спосіб. Наприклад, злочинці, які займаються шахрайством, часто prey on (використовують) літніх людей і обманним шляхом змушують їх відправити злочинцям гроші. Люди, які займаються торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації, prey on (використовують) молодих жінок, які шукають кращі можливості для роботи в іншій країні.

Отже, відмінність між “pray” і “prey” полягає в їхніх значеннях та використанні. “Pray” використовується для вираження молитви, духовності та звернення до божества, тоді як “prey” описує тварину, на яку полюють, або когось, хто стає жертвою. Тепер, коли ви розумієте ці відмінності, ви будете правильно використовувати ці слова у своєму мовленні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!