Знак питання в англійській мові. Правила та приклади

How to Use a Question Mark

Contents

Знаки питання (?). Правила, граматика та приклади в англійській мові

Знак питання (?) є невід’ємною частиною англійської граматики, що використовується для позначення прямого запитання чи запиту у реченнях. У цій статті детально розглянемо, як правильно ставити питання з використанням допоміжних дієслів, як do/does, did, will, have/has, had, will have, а також форми дієслів “to be” (am/is/are/was/were), для усіх основних часів англійської мови. Розглянемо порядок слів у питаннях, приклади утворення питань із різними часами, а також спеціальні випадки, такі як запитання з Wh-словами (що, де, коли тощо).  Навчіться ставити правильні питання у будь-якому часі, щоб ефективно спілкуватися та розуміти співрозмовників.

Знак питання (?)

Знак питання (Question Mark)  — це знак пунктуації, який використовується для позначення прямого запитання чи запиту в письмовій мові. Його можна впізнати за характерною формою — вигнутою лінією у формі гачка з крапкою під нею. Наприклад: “Are you happy to be home?”. Він також використовується для вираження сумніву або невизначеності щодо чогось.

Правила використання знака питання в англійській мові

Знак питання є важливим елементом пунктуації, що використовується для позначення питань або запитів у письмовій англійській мові. Розглянемо основні правила його використання:

Використання в кінці питальних речень:

 • Знак питання ставиться в кінці прямих питальних речень, що вимагають відповіді.
  • Приклад: Are you coming to the party?

У складних реченнях з прямою мовою або вставними реченнями:

 • Якщо пряма мова або вставне речення є питанням у складному реченні, знак питання ставиться після цієї частини речення.
  • Приклад: He asked, “Where are you going?”

Не використовується при питаннях у непрямій мові (indirect questions):

 • У непрямих питаннях (indirect questions), які виражені у формі підсказки або повідомлення, знак питання не використовується.
  • Приклад: She asked where I was going.

Інші випадки використання:

 • Знак питання використовується у заголовках (titles) або в діалозі для позначення питань.
 • Приклад використання у заголовку: “What’s for Dinner Tonight?”
 • Приклад використання у діалозі: “Did you finish your homework?” he asked.

Однаково для одного речення:

 • У випадку, коли питання є частиною складного речення, де потрібні й інші знаки пунктуації (кавички, дужки тощо), знак питання ставиться всередині або поза залежно від контексту речення.

Граматичні правила та структури для утворення запитань

Утворення питальних речень в англійській мові базується на певних граматичних правилах і структурах. Нижче подано основні кроки та приклади для правильного формування запитань:

Використання допоміжних дієслів:

 • Для утворення запитань у простих часах (Present Simple, Past Simple, Future Simple) чи складних часах (Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect) використовуються допоміжні дієслова:
  • Do/Does для Present Simple: Do you like chocolate?
  • Did для Past Simple: Did they go to the party?
  • Will для Future Simple: Will she arrive on time?
  • Have/Has для Present Perfect: Have you seen that movie before?
  • Had для Past Perfect: Had they finished their homework?
  • Will have для Future Perfect: Will she have completed the project by then?

Порядок слів у питаннях:

 • У простих питальних реченнях порядок слів змінюється на зворотній:
  • You like chocolate. (твердження)
  • Do you like chocolate? (питання)
 • У складних питальних реченнях із дієслівними конструкціями, допоміжні дієслова ставляться перед підметом:
  • She is studying for her exam. (твердження)
  • Is she studying for her exam? (питання)

Утворення “Wh-питань” (питань зі словами типу who, what, where, when, why, how і т.д.):

 • Для утворення питальних речень із “Wh-словами” використовуються ці слова на початку питання, за якими йде допоміжне дієслово і підмет:
  • Where is the nearest supermarket?
  • What time does the train arrive?
  • Who is coming to the party?

Таг-питання (Tag Questions)

Таг-питання – це коли до речення додаємо коротке питання, зазвичай для підтвердження чогось:

 • You’re coming, aren’t you? (Ти йдеш, чи не так?)

Де ставиться знак питання:

 • Питальні речення завжди закінчуються знаком питання (?), що позначає кінець питання.

Риторичні питання:

 • Риторичні питання виражаються знаком питання, але не очікується реальної відповіді:
  • Isn’t it a beautiful day?
  • Who cares?

Підтвердження знань або уточнення (Yes/No Questions):

 • Щоб переконатися у чомусь та отримати швидку відповідь, можна використовувати короткі на які відповідь буде дуже короткою:
  • Do you like ice cream?Yes, I do. / No, I don’t.

Знак питання замінює крапку в кінці речення

 • Якщо речення є прямим запитанням, воно повинно закінчуватися знаком питання замість крапки.

З великої літери пишеться слово, яке йде після знака питання.

 • Якщо речення, що слідує за знаком питання, є новим реченням, воно повинно починатися з великої літери

Використання цих граматичних правил і структур допоможе вам коректно формулювати запитання у письмовій і усній англійській мові. Варто практикувати ці структури для покращення навичок спілкування і вивчення англійської мови.

Таблиця із правила утворення запитань із всіма часами в англійській мові

ЧасТвердження (Positive)Питання (Question)
Present SimpleI like chocolate.Do you like chocolate?
She plays tennis.Does she play tennis?
They are students.Are they students?
Past SimpleThey visited London last year.Did they visit London last year?
He finished his homework yesterday.Did he finish his homework yesterday?
She was happy yesterday.Was she happy yesterday?
Future SimpleShe will arrive at 9 PM.Will she arrive at 9 PM?
They will watch a movie tonight.Will they watch a movie tonight?
We will be at the party tomorrow.Will we be at the party tomorrow?
Present PerfectI have seen that movie before.Have you seen that movie before?
She has lived here for five years.Has she lived here for five years?
They have been friends since childhood.Have they been friends since childhood?
Past PerfectThey had already left when we arrived.Had they already left when we arrived?
He had finished his work before the meeting.Had he finished his work before the meeting?
She had been to Italy before she went to Spain.Had she been to Italy before she went to Spain?
Future PerfectBy next year, she will have graduated.Will she have graduated by next year?
They will have completed the project by then.Will they have completed the project by then?
He will have been working here for five years.Will he have been working here for five years?
Present ContinuousShe is studying for her exams.Is she studying for her exams?
They are working on a new project.Are they working on a new project?
Past ContinuousShe was reading a book when I called her.Was she reading a book when I called her?
They were playing football at that time.Were they playing football at that time?
Future ContinuousThey will be traveling to Europe next summer.Will they be traveling to Europe next summer?
He will be studying abroad next year.Will he be studying abroad next year?
Present Perfect ContinuousI have been learning Spanish for two years.Have you been learning Spanish for two years?
She has been working here since January.Has she been working here since January?
Past Perfect ContinuousThey had been waiting for hours when the bus finally arrived.Had they been waiting for hours when the bus finally arrived?
He had been studying all day before the exam.Had he been studying all day before the exam?
Future Perfect ContinuousBy next year, she will have been living in this city for ten years.Will she have been living in this city for ten years by next year?
They will have been working on this project for six months by then.Will they have been working on this project for six months by then?

Часті запитання про використання знака питання в англійській мові

Коли треба використовувати знак питання?

Знак питання використовується на кінці речення, яке є прямим питанням. Це можуть бути питання, які починаються з допоміжних дієслів (am, is, are), модальних дієслів (can, should) або питальних слів (who, what, where).

Чи варто ставити знак питання в кінці риторичного питання?

Так, навіть у випадку риторичних питань, де відповідь не очікується, знак питання використовується для підкреслення запитальної натури речення.

Як правильно форматувати тег-питання?

Тег-питання складається з основного речення та короткого питання, яке йде за ним, наприклад: “She is coming, isn’t she?” У цьому випадку основне речення має позитивну форму, а тег-питання — негативну.

Чи варто використовувати знак питання у складних питаннях з кількома частинами?

У складних запитаннях, де є декілька окремих питань в одному реченні, кожне окреме питання має завершуватись знаком питання. Наприклад: What is your name? How old are you? Where do you live?

Що робити з знаком питання у цитатах?

Коли ви цитуєте запитання, знак питання повинен бути включений усередину лапок. Якщо ж все речення, що містить цитату, є питанням, додатковий знак питання поза лапками не потрібен. Наприклад:

 • He asked, “Will you be joining us?” (Він запитав, “Ти приєднаєшся до нас?”)

Чи можна використовувати знак питання у вираженнях безпосередньої невизначеності чи здивування?

Так, у неформальному спілкуванні іноді використовують знак питання для вираження здивування або невіри. Наприклад:

 • You did what?

Яка різниця між використанням знака питання в англійській та інших мовах?

У деяких мовах, наприклад, у іспанській, знак питання ставиться на початку і в кінці запитального речення. В англійській мові знак питання використовується лише в кінці.

Як правильно писати знак питання у електронних повідомленнях чи текстах?

У електронних повідомленнях і текстових чатах знак питання використовується так само, як і в будь-яких інших письмових матеріалах. Однак, у неформальних розмовах можливе використання додаткових знаків питання для підсилення емоційного забарвлення повідомлення, навіть якщо це не рекомендується в формальному письмі.

Знак питання є важливим елементом в письмовій англійській мові, що використовується не тільки для формування питань, але й для вираження емоцій, невпевненості чи сумнівів. Коректне використання цього пунктуаційного знаку важливе для забезпечення чіткості та відповідності письмового спілкування. Маючи ці знання, ви можете ефективно застосовувати знак питання в своїх англомовних текстах, зробивши їх більш зрозумілими і приємними для читання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!