Особові займенники в англійській мові

Особові займенники (Personal pronoun) — це займенники, які вказують на предмет, але не називають його. До особових займенників входять такі слова: я (І), він (he), вона (she), воно (it), ми (we), ти (you), вони (they) та ін.

Відмінювання особових займенників

Особові займенники в англійській мові мають два відмінки: загальний та об’єктний

Загальний відмінокОб’єктний відмінок
 • І — я
 • he — він
 • she — вона
 • it — воно (він, вона )
 • we — ми
 • you — ви, ти
 • they — вони
 • me — мене, мені
 • him — його, йому
 • her — її, їй
 • it — його, йому, її, їй
 • us — нас, нам
 • you — вас, вам, тебе, тобі
 • them — їх, їм

Об’єктний відмінок займенників я, він, вона, ми виражається відмінковими формами (представлені вище). У розмовній мові “me”, зазвичай використовується як предикатив:

 • Who is there ? – It is me

Особисті займенники мають два числа: однину (я, він, вона, воно) і множину (ми, вони). Займенник другої особи you є як одниною, так і множиною. Оскільки деякі іменники позначають живих істот будь-якої статі, чоловічого або жіночого роду (друг, учитель, слуга, тощо), особисті займенники часто використовуються для їх визначення.

Форми особових займенників

Існує три особистих займенника, кожен з яких має форми однини та множини:

Особа (Person)Однина (Singular)Множина (Plural)
1stIwe
2ndyouyou
3rdhe/she/itthey

Вживання займенника it

Займенник it вживається для позначення речей, назв неістот, тварин і рослин, а також іменника baby (немовля), ситуації чи думки:

 • I found a box. It was made of wood — Я знайшов коробку. Вона дерев’яна

Займенник I завжди пишеться з великої літери. Займенник you перекладається “ви” або “ти” – залежно від контенту

Коли йдеться про невідому особу, також вживають Займенник it:

 • Did someone visit you? — It was Jane  — Хтось тебе відвідав? — Це була Джейн

It використовують тоді, коли говорять про час, відстань та погоду:

 • It’s five o’clock — П’ята година
 • It’s forty miles from here to London — Звідси до Лондона 40 миль

It вживають у ролі формального підмета в безособових реченнях як із неозначеною формою дієслова (to-infinitive), так і з підрядним реченням, яке починається з that:

 • It is nice to see you — Приємно вас бачити
 • It’s a pity (that) you cannot sing — Шкода, що ви не вмієте співати

Приклади особових займенників

Загальний відмінокОб’єктний відмінок
I/ME
 • I am a doctor – Я лікар
 • I am fond of reading – Я люблю читати
 • Give me the book, please! – Дайте мені книжку, будь ласка!
 • This book is about me – Ця книга про мене
 • You are not interested in me – Ви мені не цікаві
WE/US
 • We are going to Italy next week – Наступного тижня ми їдемо до Італії
 • This film is about us – Цей фільм про нас
 • Let’s go with us! – Ходімо з нами!!
YOU/US
 • You are my best friend – Ти мій найкращий друг
 • I must tell you something important – Я повинен сказати тобі дещо важливе
НЕ,SHE,IT/ HIM, HER, IT
 • He is a real professional – Він справжній професіонал
 • She works as a secretary – Вона працює секретарем
 • It is very nice – Це дуже гарно
 • Do you know him? – Ти його знаєш?
 • This book was translated by her 2 years ago – Ця книга була перекладена нею 2 роки тому
 • Take it! – Візьми це!
THEY/THEM
 • They live next door to the suspect – Вони живуть по сусідству з підозрюваним
 • Tell them about that unpleasant incident – Розкажіть їм про той неприємний випадок

Відео – Personal Pronouns | English Grammar & Composition Grade 3 | Periwinkle

error: Content is protected !!