Фразові дієслова з “Cross” в англійській мові

"Cross" - meaning and usage in English

 “Cross” – значення та використання в англійській мові

Cross” в англійській мові може використовуватися як іменник, дієслово, прикметник, і навіть як префікс. Розуміння різних значень та способів використання цього слова допоможе вам збагатити свій словниковий запас та покращити володіння англійською мовою.

 • Cross як іменник:
  • Значення: хрест, перехрестя
  • Приклад: There is a cross on top of the church. (На вершині церкви є хрест)
 • Cross як дієслово:
  • Значення: перетинати, перехрещувати
  • Приклад: We need to cross the street carefully. (Нам потрібно обережно перейти вулицю)
 • Cross як прикметник:
  • Значення: сердитий, роздратований
  • Приклад: He was cross with me for being late. (Він був сердитий на мене за запізнення)

Крім того, “cross” є складовою частиною багатьох фразових дієслів та ідіом, які ми розглянемо далі в цій статті. Розуміння різних аспектів використання слова “cross” допоможе вам більш впевнено спілкуватися англійською та краще розуміти носіїв мови.

Фразові дієслова з “Cross” в англійській мові

Cross out (викреслити, закреслити)

 • Значення: закреслити щось написане або надруковане.
 • Приклад: Please cross out any irrelevant information in the report. (Будь ласка, викресліть будь-яку недоречну інформацію у звіті).
 • Приклад: She crossed out the incorrect answer and wrote the correct one. (Вона закреслила неправильну відповідь і написала правильну).

Cross off (викреслити зі списку)

 • Значення: подібне до “cross out”, але часто використовується, коли мова йде про викреслення пункту зі списку після його виконання.
 • Приклад: I’ve crossed off all the items on my to-do list. (Я викреслив усі пункти зі свого списку справ).
 • Приклад: Cross off any items you have already packed. (Викресліть зі списку будь-які предмети, які ви вже упакували).

Cross over (перейти, перетнути)

 • Значення:
  • Фізично перейти з одного місця в інше, часто через якусь межу.
  • Змінити категорію, стиль або жанр.
 • Приклади:
  • We crossed over the bridge to reach the other side of the river. (Ми перейшли через міст, щоб дістатися до іншого берега річки).
  • The musician successfully crossed over from classical to pop music. (Музикант успішно перейшов від класичної до поп-музики).

Cross up (заплутати, збити з пантелику)

 • Значення: спантеличити когось, часто навмисно вводячи в оману.
 • Приклад: The unexpected question crossed up the politician during the debate. (Несподіване запитання збило з пантелику політика під час дебатів).
 • Приклад: His sudden change of plans crossed us up. (Його раптова зміна планів нас збентежила).

Ідіоми та фрази з “Cross”

Cross one’s mind (Спасти на думку)

 • Значення: Раптово з’явитися у думках.
 • Приклад: It never crossed my mind that he would quit his job. (Мені ніколи не спадало на думку, що він залишить свою роботу)

Cross paths with (Зустрітися з кимось випадково)

 • Значення: Випадково зустріти когось.
 • Приклад: I crossed paths with my old friend at the grocery store yesterday. (Вчора в супермаркеті я випадково зустрів свого старого друга)

Cross the line (Переступити межу)

 • Значення: Зайти занадто далеко, порушити прийнятні межі.
 • Приклад: His comments crossed the line between criticism and insult. (Його коментарі перейшли межу між критикою і образою)

Cross your fingers (Схрестити пальці)

 • Значення: Жест на удачу або висловлення надії на успіх.
 • Приклад: She crossed her fingers for good luck before the exam. (Вона схрестила пальці на удачу перед іспитом)

Cross with (Розсердитися на когось)

 • Значення: Бути дуже незадоволеним або злим на когось.
 • Приклад: My mother was cross with me for coming home late. (Моя мати розсердилася на мене за те, що я прийшов додому пізно)

Cross-check (Перевірити, звірити)

 • Значення: Перевірити інформацію, порівнюючи її з іншими джерелами.
 • Приклад: Always cross-check your sources when doing research. (Завжди перевіряйте свої джерела під час дослідження)

Cross to (Перемкнутися на)

 • Значення: Змінити канал, станцію або переключитися на щось інше.
 • Приклад: She crossed to the news channel to get updates on the weather. (Вона перемкнулася на новинний канал, щоб дізнатися останні новини про погоду)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!