Фразові дієслова із put в англійській мові

Фразові дієслова із put в англійській мові

Мова – це безмежний океан можливостей, і фразові дієслова є одним з найцікавіших та найкорисніших елементів англійської мови. Особливо коли мова йдеться про дієслово “put“, яке має безліч різноманітних значень та вживань. З цієї причини, дослідження фразових дієслів зі словом “put” є надзвичайно важливим для кожного, хто бажає поглибити свої знання англійської мови та покращити свою комунікативну компетенцію.

Дієслово to put [pʊt ] (класти) – неправильне дієслово. Основні його форми представлені у таблиці

InfinitivePast SimplePast Participle
to putputput

Також put може вживати як іменник, тоді воно значить – кидання, метання, удар та ін.

Основні фразові дієслова із put

Розглянемо поширені фразові дієслова з to put в англійській мові

 • put across/over – переконати (у чому-л.), донести
  • Advertisements are intended to put across the best qualities of the product – Реклама має на меті відобразити найкращі якості продукту
 • put aside – заощаджувати, відкладати на час, не звертати увагу
  • He puts aside/by £50 a month to pay for his summer holiday – Він відкладає/по £50 на місяць, щоб оплатити свою літню відпустку
  • Charles put his newspaper aside and got up to answer the door – Чарльз відклав газету й підвівся, щоб відкрити двері
  • They decided to put aside their differences – Вони вирішили відкласти свої розбіжності
 • put away – прибирати, помістити, відкладати, поглинати
  • Those kids never put anything away! -Ці діти ніколи нічого не відкладають!
  • I’m just going to put the car away -Я просто збираюся прибрати машину
  • She has a few thousand dollars to put away for her retirement – Вона має кілька тисяч доларів, щоб відкласти на пенсію
  • He must have put away a bottle of whisky last night – Мабуть, він прибрав пляшку віскі вчора ввечері
 • put about – поширювати
  • Someone’s been putting it about that you plan to resign – Хтось говорив про те, що ви плануєте піти у відставку
 • put at – порахувати, оцінити
  • The damage to the building is put at over $1 million – Збитки, завдані будівлі, оцінюються в понад 1 мільйон доларів
 • put back – покласти назад, відкладати, пересувати назад
  • When you’ve finished with the book put it back on the shelf – Коли ви закінчите читати книгу, покладіть її назад на полицю
  • The concert had to be put back to the following week – Концерт довелося перенести на наступний тиждень
  • My watch was fast so I put it back three minutes – Мій годинник був швидким, тому я перевів його на три хвилини назад
  • Poor trading figures put back our plans for expansion – Погані показники торгівлі перешкоджають нашим планам щодо розширення
 • put down – записувати, пригнічувати, приписувати, приземлитися, принижувати
  • Make sure you put down everything said at the meeting – Переконайтеся, що ви записали все, що було сказано на зустрічі
  • The troops put down the rebellion – Війська придушили повстання
  • I put his bad temper down to his recent illness – Я пояснюю його поганий характер його нещодавньою хворобою
  • He finished the book and put it down on the table – Він дочитав книжку й поклав її на стіл
  • He put down in a field – Він приземлився в поле
  • Maggy’s brother put her down in front of her new friends – Брат Меґгі принизив її перед новими друзями
 • put forward – висувати, переносити будь-що на більш ранній термін
  • The older members of the committee are inclined to veto any suggestions put forward by the younger ones – Старші члени комітету схильні ветувати будь-які пропозиції, висунуті молодшими
  • In March people in England put their clocks forward/on an hour – У березні люди в Англії переводять годинник на годину вперед
  • We’ve put the wedding forward by one week – Ми перенесли весілля на тиждень вперед
 • put in – вибрати, встановлювати, переривати розмову, подавати
  • Who will the voters put in this time? – Кого цього разу оберуть виборці?
  • We’re having a new shower put in – Встановлюємо новий душ
  • But what about us?’ he put in – Але як щодо нас? — вставив він
  • The company has put in a claim for damages – Компанія подала позов про відшкодування збитків
  • All the actors put in great performances – Всі актори чудово зіграли
 • put off – відкладати, викликати огиду, відволікати, втратити інтерес до чогось
  • The meeting was put off due to the president’s illness – Зустріч перенесли через хворобу президента
  • Don’t be put off by the title — it’s a really good book – Нехай вас не лякає назва — це дійсно хороша книга
  • Don’t put me off when I’m trying to concentrate – Не відволікайте мене, коли я намагаюся зосередитися
  • The accident put her off driving for life – Аварія позбавила її водити на все життя
 • put on – одягати, набирати вагу, набувати вигляду, покликати до телефону
  • Put on your coat and come with me – Одягай пальто і ходімо зі мною
  • He has put on weight since he stopped smoking – Він набрав вагу, відколи кинув палити
  • He put on an air of indifference, which didn’t deceive anybody for a moment – Він мав вигляд байдужості, яка ні на мить нікого не ввела в оману
  • The students usually put on a play at the end of the year – Студенти зазвичай ставлять виставу наприкінці року
  • Hi, Dad—can you put Nicky on? – Привіт, тату, ти можеш покликати Нікі?
  • She’s just putting on her make-up – Вона просто наносить макіяж
 • put out – гасити, завдавати незручності, усувати, випускати, видавати
  • Don’t forget to put out the lights when you leave – Не забудьте вимкнути світло, коли підете
  • I hope I’m not putting you out by asking you to do this – Сподіваюся, я не збентежу вас, просячи це зробити
  • These pills should put him out for a few hours – Ці таблетки повинні вивести його з організму на кілька годин
  • Have you put out clean towels for the guests? – Ви розклали чисті рушники для гостей?
  • The factory puts out 500 new cars a week – Щотижня завод випускає 500 нових автомобілів
  • Police have put out a description of the man they wish to question – Правоохоронці склали опис чоловіка, якого хочуть опитати
  • A lot of the work is put out to freelancers – Багато роботи доручається фрілансерам
 • put through – виконати, мати неприємності через когось, підготувати до
  • I had to put the customer through to the manager – Довелося зв’язати клієнта з менеджером
  • We managed to put the deal through – Нам вдалося укласти угоду
  • You have put your family through a lot recently – Останнім часом ви багато чого пережили
  • Could you put me through to the manager, please? – Чи можете ви зв’язати мене з менеджером, будь ласка?
 • put up – будувати, приймати, показувати, виявляти, висувати
  • He put up a shed in the garden – Поставив на городі сарай
  • When you are in town, I’ll put you up in my flat – Коли ви будете в місті, я поселю вас у своїй квартирі
  • Posters advertising the concert were put up on all the notice boards – Афіші з рекламою концерту були розклеєні на всіх дошках оголошень
  • They surrendered without  putting up much of a fight – Вони здалися без особливого бою
  • The Green Party hopes to put up more candidates in the next election – Партія зелених сподівається висунути більше кандидатів на наступних виборах
 • put up with – миритися з
  • I don’t know how you put up with all this noise – Я не знаю, як ви терпите весь цей шум

Відео – 15 Phrasal Verbs with PUT: Put on, Put off, Put up, Put down, Put in, Put out, Put away, Put aside

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!