Фразові дієслова із power в англійській мові

power down phrasal verb

Яке значення сова “power” в англійській мові

Фразові дієслова є однією з найбільш цікавих та одночасно складних тем в англійській мові. Вони складаються з основного дієслова та одного або декількох прийменників чи прислівників, що змінюють його значення. У цій статті  розглянемо фразові дієслова з основою “power”, які є не тільки цікавими, але й досить поширеними в повсякденному спілкуванні. “Power” в англійській мові має кілька значень. Розглянемо деякі із них:

Здатність робити щось або впливати на події:

 • The president has the power to veto legislation. (Президент має право накласти вето на законодавство)

Електрична енергія:

The entire city lost power after the storm. (Після шторму все місто знеструмлено)

Фізична сила:

 1. This machine has a lot of power. (Ця машина має велику потужність)

Влада або контроль:

 • The company has too much power over its employees. (Компанія має занадто багато влади над своїми працівниками)

Фразові дієслова зі словом “power” є дуже поширені, зокрема “power up”, “power down”. Розглянемо детальніше їх детальніше із прикладами використання.

Фразові дієслова із “power” в англійській мові

Power up

 • Power up означає “увімкнути” або “дати енергію” пристрою чи системі.

Приклад:

 • Before starting the meeting, make sure to power up the projector. (Перед початком зустрічі переконайтесь, що увімкнули проектор)

Power down

 • Power down означає “вимкнути” або “відключити енергію” пристрою чи системи.

Приклад:

 • Don’t forget to power down your computer before leaving the office. (Не забудьте вимкнути комп’ютер перед тим, як залишити офіс)

Power through

 • Power through означає “пройти через щось із зусиллям” або “продовжити, незважаючи на труднощі”.

Приклад:

 • Despite the heavy rain, the team decided to power through and finish the game. (Незважаючи на сильний дощ, команда вирішила продовжувати грати і завершити гру)

Power over

 • Power over використовується, коли йдеться про домінування чи контроль над кимось або чимось.

Приклад:

 • The new manager tried to power over the team to establish his authority. (Новий менеджер намагався домінувати над командою, щоб встановити свій авторитет)

Power up to

 • Power up to означає “набиратися сміливості” або “готується до чогось значного”.

Приклад:

 • She powered up to ask for a promotion after completing a big project. (Вона набралася сміливості, щоб попросити про підвищення після завершення великого проекту)

Power through with

 • Power through with означає “завершити щось, незважаючи на труднощі”.

Приклад:

 • He powered through with his studies even though he was feeling unwell. (Він продовжував навчання, незважаючи на погане самопочуття)

Power on

 • Power on означає “увімкнути” або “почати роботу” пристрою чи системи.

Приклад:

 • Power on the TV and see what’s on the news. (Увімкни телевізор і подивись, що в новинах)

Power off

 • Power off означає “вимкнути” або “зупинити роботу” пристрою чи системи.

Приклад:

 • It’s important to power off your phone during meetings. (Важливо вимикати телефон під час зустрічей)

Empower

 • Empower означає “давати можливість” або “надавати права чи вплив”.

Приклад:

 • The new policy aims to empower employees to make more decisions on their own. (Нова політика має на меті надавати співробітникам більше можливостей для самостійного прийняття рішень)

Вправа на використання фразових дієслів із “power”

Заповніть пропуски у наведених реченнях, використовуючи фразові дієслова із “power”.

 1. Before starting work, don’t forget to _________ your computer.
 2. Despite a tough day, he decided to _________ and finish the project.
 3. The new coach tried to _________ the team to establish his authority.
 4. After a long break, they decided to _________ all their devices for updates.
 5. It is important to _________ your computer after work to save energy.
 6. She gained the courage to _________ and asked for a promotion.
 7. To save energy, we recommend you _________ all unused electronic devices.
 8. Despite the difficulties, she managed to _________ her work.
 9. The new law aims to _________ citizens to take a more active role in decision-making.
 10. Please _________ the TV and check what’s on now.

Відповіді:

 1. Before starting work, don’t forget to power up your computer.
 2. Despite a tough day, he decided to power through and finish the project.
 3. The new coach tried to power over the team to establish his authority.
 4. After a long break, they decided to power up all their devices for updates.
 5. It is important to power down your computer after work to save energy.
 6. She gained the courage to power up to and asked for a promotion.
 7. To save energy, we recommend you power off all unused electronic devices.
 8. Despite the difficulties, she managed to power through with her work.
 9. The new law aims to empower citizens to take a more active role in decision-making.
 10. Please power on the TV and check what’s on now.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!