Фразові дієслова із pick в англійській мові

Фразові дієслова із pick в англійській мові

Pick [pɪk]  – це слово найчастіше в англійській мові вживається як дієслово (передати, чіплятися, викопирсувати), а також може бути вживаним як іменник (відбір, удар, краща частина).

Розглянемо дієслово pick  як фразове дієслово, та приклади найчастіших вживань:

 • pick at – чіплятися, колупати, смикати
  • Stop picking at me! – Перестань приставати до мене!
  • I was so nervous I could only pick at my lunch – Я так нервувала, що змогла лише обібрати свій обід
  • He tried to undo the knot by picking at it with his fingers – Він намагався розв’язати вузол, колупаючи його пальцями
 • pick apart – знаходити недоліки в чомусь
  • I’ve had it with you trying to pick apart my happiness – Я вже втомилася від твоїх спроб зруйнувати моє щастя
 • pick off – зняти, прибрати
  • Snipers were picking off innocent civilians – Снайпери відбирали невинних мирних жителів
  • Pick off all the dead leaves – Зірвіть все мертве листя
 • pick on – чіплятися, прискіпуватися
  • Greg, stop picking on your sister! – Грег, перестань приставати до своєї сестри!
  • She started criticizing my work in front of my colleagues. Everything that I did, she picked on, no matter how trivial – Вона почала критикувати мою роботу в присутності колег. Все, що я робив, вона брала на себе, хоч би як дріб’язкове
 • pick out – відрізняти, вибирати, підбирати по слуху, розуміти
  • She was able to pick out her attacker from a police lineup – Вона змогла виділити свого нападника з поліцейського строю
  • Here are six rings. Pick out the one you like best – Ось шість кілець. Виберіть той, який вам найбільше подобається
  • He picked out the tune on the piano with one finger – Він одним пальцем вибирав мелодію на піаніно
  • Read the play again and pick out the major themes – Прочитайте п’єсу ще раз і виберіть основні теми
 • pick over – уважно оглянути та вибрати потрібний
  • Now, toss that pick over here, nice and slow – Тепер кидайте його сюди, повільно та красиво
 • pick up – піднімати, забирати, навчитися, підчепити, покращуватись, взяти трубку
  • He picked up the child and carried him into the house – Він підняв дитину і заніс до хати
  • I’ll pick up my stuff around six, okay? – Я заберу свої речі близько шостої, добре?
  • If you go to live in another country you’ll soon pick up the language – Якщо ви поїдете жити в іншу країну, ви скоро навчитеся мови
  • She’s picked up a cold from a child at school – Вона застудилася від дитини в школі
  • Trade usually picks up in the spring – Торгівля зазвичай пожвавлюється навесні
  • Let’s pick up where we left off yesterday – Давайте продовжимо з того місця, де зупинилися вчора
  • The phone rang and rang and nobody picked up – Телефон дзвонив і дзвонив, але трубку ніхто не брав
  • He goes to clubs to pick up girls – Він ходить по клубах, щоб забрати дівчат
 • pick up on – вловити, повернутися до обговорюваного, помітити чиюсь помилку
  • She failed to pick up on the humour in his remark – Вона не вловила гумору в його зауваженні
  • If I could just pick up on a question you raised earlier – Якби я міг відповісти на запитання, яке ви поставили раніше
  • I knew he would pick me up on that slip sooner or later – Я знав, що він рано чи пізно підбере мене за цю помилку
 • pick through – ретельно шукати, щоб знайти щось
  • You’ve got to pick through the rubble and find value where others aren’t seeing it – Ви повинні вибратися з-під уламків та знайти цінність там, де інші її не бачать

Що варто запам’ятати із дієсловом pick

Дієслова pick at і pick on мають схоже значення чіплятися, чіплятися до когось:

 • Stop picking at me! Why should I get the blame for everything? — Досить до мене чіплятися! Чому мене за все лають?
 • School bullies picked on her for wearing glasses. — Шкільні хулігани дражнили її, бо вона мала окуляри.

Найбільше значень у прямому та переносному значенні тут має фразове дієслово pick up, на яке слід звернути особливу увагу.

Відео – 6 Phrasal Verbs with PICK! English Lesson | New Vocabulary

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!