Фразові дієслово pass в англійській мові

Pass [pɑːs]  – це слово найчастіше в англійській мові вживається як дієслово (передати, пасуватися, минути), а також може бути вживаним як іменник (пас, проїзний, прохід).

Розглянемо дієслово pass як фразове дієслово, та приклади найчастіших вживань:

 • pass around – передавати
  • Can you pass these pictures around for everyone to look at, please? – Чи можете ви роздати ці фотографії, щоб усі подивились, будь ласка?
 • pass away – померти
  • I’m sorry to hear that your favourite uncle passed away last week – Мені прикро чути, що ваш улюблений дядько помер минулого тижня.
 • pass by – проходити, проходити впусту
  • The procession passed right by my front door – Процесія пройшла прямо біля мого під’їзду
  • She feels that life is passing her by – Вона відчуває, що життя проходить повз неї
 • pass for – вважатися
  • We had some wine — or what passes for wine in that area – У нас було трохи вина — або те, що в тій місцевості вважається вином
 • pass into – потрапити
  • Many foreign words have passed into the English language – В англійську мову перейшло багато іноземних слів
 • pass off – видавати себе
  • He passed himself off as a doctor – Він видавав себе за лікаря
 • pass on – передавати
  • OK, I’ll pass the message on to Ms Chen – Добре, я передам повідомлення пані Чен
  • One catches the virus and they pass it on to the rest – Один підхоплює вірус, і вони передають його іншим
 • pass out – непритомніти
  • He passed out from the fumes and it took them some time to bring him round – Він втратив свідомість від випарів, і їм знадобився деякий час, щоб привести його до тями
 • pass over – обійти увагою
  • He was passed over in favour of a younger man – Його віддали на користь молодшого чоловіка
 • pass through – проїжджати через
  • We were passing through, so we thought we’d come and say hello – Ми проходили повз, тож думали підійти і привітатися
 • pass up – пропустити
  • You’d be crazy to pass up such an opportunity – Ви були б божевільними, якщо б упустили таку можливість
 • pass to – передавати право власності чи відповідальність комусь
  • This restaurant will pass to his son when he dies – Цей ресторан перейде до його сина, коли він помре.

Phrasal Verbs with PASS: pass up, pass away, pass out…

Spread the love
error: Content is protected !!