Фразові дієслова з “log” в англійській мові

Many useful phrasal verbs with LOG

Що таке “log” в англійській мові? 

Фразові дієслова в англійській мові є надзвичайно важливою складовою для спілкування, тому необхідно вивчати їх так розуміти значення. Сьогодні розглянемо слово «log» [lɒɡ], і дослідимо його значення, а особливо яке фразового дієслова в англійській мові. Слово “log” в англійській мові має кілька значень:

 1. Log (деревина) – це товстий шматок стовбура дерева або гілки, особливо один, що вирізаний для спалювання на вогні.
 2. Log (запис) – це повний письмовий запис подорожі, періоду часу або події, наприклад, судновий журнал.
 3. Log (число) – неформально для логарифму.

Як дієслово, “log” може означати:

 1. Записувати офіційно інформацію.
 2. Рубати дерева для отримання деревини.

Наприклад, ви можете “log in” до комп’ютерної системи, що означає ввійти до системи, або “log out”, що означає вийти з системи. Також можна “keep a log” (вести журнал) своїх дій або подій. Це слово використовується в багатьох контекстах, і його значення залежить від ситуації.

Фразові дієслова зі словом “log” в англійській дуже популярні, зокрема:

 • Log in – ввійти в обмежену область на комп’ютерній системі.
 • Log into – увійти в обмежену область комп’ютерної системи.
 • Log off – вийти з комп’ютерної системи.
 • Log on – увійти в комп’ютерну систему.
 • Log out – вийти з комп’ютерної системи.

Наприклад, якщо ви хочете почати роботу на комп’ютері, ви можете “log on” або “log in”. Коли ви закінчите, ви можете “log off” або “log out”.  Розглянемо “log” як фразове дієслово детальніше, а також значення та приклади використання таких дієслів.

ТОП 15 фразових дієслів із “log” 

Log in/out

 • Log in: Увійти в комп’ютерну систему, надавши необхідні облікові дані.
  • Приклад: “Make sure to log in to your email account before starting your work.” – “Переконайтесь, що ви увійшли до свого облікового запису електронної пошти перед початком роботи.”
 • Log out: Вийти або відключитися від комп’ютерної системи.
  • Приклад: “Remember to log out of your social media accounts when using public computers.” – “Пам’ятайте, що потрібно вийти з облікових записів соціальних мереж, коли ви користуєтесь публічними комп’ютерами.”

Log on

 • Log on: Увійти в комп’ютерну систему або мережу.
  • Приклад: “To access the database, you need to log on using your unique username and password.” – “Щоб отримати доступ до бази даних, вам потрібно увійти використовуючи ваше унікальне ім’я користувача та пароль.”

Log into

 • Log into: Увійти в певну область або систему, особливо онлайн.
  • Приклад: “You can log into the website to check your order status.” –  “Ви можете увійти на веб-сайт, щоб перевірити статус вашого замовлення.”

Log onto

 • Log onto: Аналогічно “log into”, означає увійти в комп’ютерну систему або мережу.
  • Приклад: “Students should log onto the virtual classroom at the scheduled time for the lecture.” – “Студенти повинні увійти у віртуальну аудиторію у запланований час для лекції.”

Log off

 • Log off: Відключитися від комп’ютерної системи або мережі.
  • Приклад: “Don’t forget to log off from your account when you’re done with your work.” – “Не забудьте вийти зі свого облікового запису, коли ви закінчите роботу.”

Log away

 • Log away: Безперервно записувати або документувати щось.
  • Приклад: “The scientists logged away data throughout the experiment for analysis.” – “Вчені записували дані протягом усього експерименту для аналізу.”

Log in for

 • Log in for: Представляти або замінювати когось, увійшовши в систему від їхнього імені.
  • Приклад: “I’ll log in for my colleague while they’re on vacation.” – “Я увійду замість моєї колеги, поки вона у відпустці.”

Log out of

 • Log out of: Вийти або відключитися від певної системи або сервісу.
  • Приклад: “Make sure to log out of your banking app after completing your transactions.” – “Переконайтесь, що ви вийшли з банківського додатку після завершення транзакцій.”

Log over

 • Log over: Записати або передати дані з одного місця на інше.
  • Приклад: “The technician will log over the readings from the sensor to the main computer.” – Технік передасть покази з датчика на головний комп’ютер.”

Log onto with

 • Log onto with: Увійти в систему або сервіс, використовуючи конкретні облікові дані.
  • Приклад: “You can log onto the network with your employee ID and password.” – “Ви можете увійти в мережу зі своїм ідентифікатором співробітника та паролем.”

Log back

 • Log back: Повернутися до попереднього стану або умов.
  • Приклад: “After the system crashed, it took some time to log back into our accounts.” – “Після збою системи, знадобився деякий час, щоб знову увійти у наші облікові записи.”

Log down

 • Log down: Зробити письмовий запис чогось.
  • Приклад: “The secretary logged down the details of the meeting in the official record.” – “Секретар записав деталі зустрічі в офіційному звіті.”

Log through

 • Log through: Пройти або перемістити через систему, особливо комп’ютерну.
  • Приклад: “The IT support team helped me log through the troubleshooting steps to fix the issue.” – “Команда ІТ-підтримки допомогла мені пройти кроки усунення несправностей для вирішення проблеми.”

Log for

 • Log for: Відстежувати час, витрачений на певну діяльність.
  • Приклад: “I need to log for the hours I worked on this project for payroll purposes.” – “Мені потрібно нарахувати години, які я відпрацював над цим проектом, для цілей розрахунку заробітної плати.”

Log up

 • Log up: Накопичувати або збирати щось, зазвичай дані чи інформацію.
  • Приклад: “The app logs up user interactions to improve its recommendations over time.” – “Додаток накопичує взаємодії користувачів, щоб з часом покращити свої рекомендації.”

Розуміння цих фразових дієслів із словом «log» має важливе значення для ефективного спілкування, особливо в епоху цифрових технологій, коли технології відіграють значну роль у повсякденній діяльності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!