Фразові дієслова з «Live» в англійській мові

Вивчення граматики англійської мови:  фразові дієслова із «Live»

На шляху до вивчення англійської мови дуже важливо заглибитися в її складні граматичні нюанси. Серед інтригуючих аспектів, з якими стикаються ті, хто вивчає мову, виділяються фразові дієслова. Ці різноманітні комбінації складаються з основного дієслова та супровідних часток або прийменників, що дають значення, які часто складно зрозуміти. У цій статті ми детально розглянемо важливу підмножину фразових дієслів — ті, що зосереджені навколо дієслова «live» [lɪv] (жити). Занурюючись у ці ретельно підібрані «live» фразові дієслова, ви не лише отримаєте розуміння їх використання та значення, але й підвищите свою загальну компетентність англійської мови.

ТОП 20 фразових дієслів із ‘Live’

Щоб пришвидшити вашу лінгвістичну подорож, ми ретельно підібрали добірку найважливіших «Live» фразових дієслів, які заслуговують на перше місце у вашому словнику:

1. Live up to: бути таким хорошим, як очікують від вас інші люди;

 • Наприклад: The new restaurant struggled to live up to the glowing reviews it had garnered – Новий ресторан намагався виправдати схвальні відгуки, які він отримав.

2. Live with: терпіти або приймати складні ситуації. Це основне фразове дієслово є прикладом вашої вправності в доланні труднощів.

 • Наприклад: Adapting to a new culture required her to learn how to live with unfamiliar traditions and customs – Адаптація до нової культури вимагала від неї навчитися жити з незнайомими традиціями та звичаями.

3. Live on: означає залежність від певного джерела існування, будь то їжа чи дохід; мати достатньо грошей для основних речей

 • Наприклад: While pursuing his artistic passion, he had to find a way to live on meager earnings – Займаючись мистецькою пристрастю, він змушений був знайти спосіб прожити на мізерні заробітки.
 • Наприклад: It is said that for a certain period of his life Byron lived on vinegar and potatoes in order to keep thin – Кажуть, певний період свого життя Байрон харчувався оцтом і картоплею, щоб худнути.
 • Наприклад: Small birds live mainly on insects – Дрібні птахи живляться переважно комахами

4. Live by: означає непохитне дотримання певного принципу, дотримуватися певних переконань або набору принципів

 • Наприклад: He consistently lives by the belief that diligence and determination are the keys to success – Він постійно живе вірою в те, що старанність і рішучість є ключем до успіху.
 • Наприклад:  That’s a philosophy I could live by – Це філософія, за якою я міг би жити

5. Live for: втілює відданість певній справі чи меті; думати, що хтось/щось є головною метою або найважливішою справою у вашому житті

 • Наприклад: Her adventurous spirit drives her to continuously live for the thrill of exploring uncharted territories – Її авантюрний дух спонукає її постійно жити заради захоплення дослідження незвіданих територій.
 • Наприклад: She lives for her work – Вона живе своєю роботою

6. Live out: заглиблюється в сферу реалізації, позначаючи досвід повного втілення мрій або бажань; жити далеко від місця роботи чи навчання; провести решту життя певним чином

 • Наприклад: Despite his initial hesitations, he finally decided to take the leap and live out his dream of starting a business – Незважаючи на його початкові вагання, він нарешті вирішив зробити стрибок і здійснити свою мрію відкрити бізнес
 • Наприклад: Some college students will have to live out – Деяким студентам коледжу доведеться реалізувати свої мрії (або бажання) у житті
 • Наприклад: He lived out his days alone – Він доживав свої дні на самоті

7. Live off:  означає залежність, коли людина покладається на когось або щось для фінансової підтримки чи існування. Ця фраза підкреслює тонкощі взаємозалежності.

 • Наприклад: After losing his job, he had to find a way to live off his savings until he secured new employment – Після втрати роботи йому довелося шукати спосіб жити за рахунок своїх заощаджень, доки він не знайде нову роботу.
 • Наприклад: She’s still living off her parents – Вона ще живе за рахунок батьків
 • Наприклад: He seems to live off junk food – Здається, він живе харчуючись переважно шкідливою їжею.

8. Live it up: означає насолоджуватися життям на повну, часто віддаючись приємним або розкішним заняттям. Це фразове дієслово втілює в собі радість і свято

 • Наприклад: On her milestone birthday, she decided to live it up by throwing an extravagant party with friends and family – У свій визначний день народження вона вирішила відсвяткувати це, влаштувавши екстравагантну вечірку з друзями та родиною.

9. Live down: стосується виходу за межі минулих помилок або негативних дій. Ця фраза демонструє стійкість у подоланні викликів.

 • Наприклад: Despite the embarrassing incident, he managed to live down the blunder and regain his reputation – Незважаючи на незручний випадок, йому вдалося загладити помилку та відновити свою репутацію.
 • Наприклад: I don’t think we’ll ever live this defeat down – Я не думаю, що ми коли-небудь переживемо цю поразку

10. Live through: означає витримати важкі періоди чи досвід. Це відображає силу в доланні труднощів і виходити сильнішими.

 • Наприклад: The nation had to live through a period of economic turmoil before stability was restored – Країні довелося пережити період економічних потрясінь, перш ніж відновилася стабільність
 • Наприклад: He has lived through two world wars – Він пережив дві світові війни

11. Live up: означає жити згідно з ідеалами чи стандартами. Це підкреслює важливість втілення своїх цінностей.

 • Наприклад: She strives to live up to her role model’s legacy by advocating for social justice – Вона прагне жити відповідно до спадщини свого прикладу, виступаючи за соціальну справедливість
 • Наприклад: He had high ideals and tried to live up to them – Він мав високі ідеали і намагався їм відповідати

12. Live in: означає проживання в певному місці або просторі

 • Наприклад: They live in a charming cottage nestled by the seaside – Вони живуть у чарівному котеджі на березі моря.
 • Наприклад: Sometimes it can be easier if you have a nanny who lives in – Іноді це може бути легше, якщо у вас живе няня

13. Live by (a place): у поєднанні з місцем означає близькість. Цей вислів дозволяє зазирнути в найближче оточення

 • Наприклад: Their house is conveniently located, as it’s lived by the bustling city center – Їхній будинок зручно розташований, оскільки він живе біля галасливого центру міста

14. Live around (a place): передбачає широке розташування. Ця фраза відображає масштабність території, що оточує певну точку.

 • Наприклад: Many wildlife enthusiasts live around the national park to experience nature up close – Багато любителів дикої природи живуть навколо національного парку, щоб відчути природу зблизька.

15. Live down to: означає відповідати низьким очікуванням або відповідати негативному сприйняттю. Це фразове дієслово розвіює стереотипи.

 • Наприклад: He refused to live down to the misconceptions about his abilities and proved his worth – Він відмовився змиритися з хибними уявленнями про свої здібності та довів свою цінність.

16. Live through: означає витримати важкі переживання. Це відображає вашу стійкість у доланні життєвих випробувань.

 • Наприклад: Despite the hardships, she managed to live through the toughest times and emerge stronger – Незважаючи на труднощі, їй вдалося пережити найважчі часи і вийти сильнішою.

17. Live to see: означає стати свідком певної події чи важливого етапу свого життя. Ця фраза означає плин часу та отриманий досвід.

 • Наприклад: He was fortunate enough to live to see his grandchildren grow up and achieve their dreams – Йому пощастило дожити до того часу, коли онуки виросли та здійснили свої мрії.

18. Live on (in memory): означає продовження чийогось впливу чи спадщини навіть після їхньої смерті. Воно відображає постійний вплив людини чи ідеї.

 • Наприклад: The artist’s work continues to live on in memory, inspiring generations to come – Творчість митця продовжує жити в пам’яті, надихаючи прийдешні покоління.

19. Live for the day: підкреслює важливість жити теперішнім моментом і насолоджуватися життям у повній мірі. Ця фраза спонукає до позитивного та оптимістичного погляду.

 • Наприклад: After facing health challenges, she adopted the mantra to live for the day and appreciate each moment – Зіткнувшись із проблемами зі здоров’ям, вона прийняла мантру жити цілим днем і цінувати кожну мить

20. Live and breathe (something): означає глибоку пристрасть і відданість певним інтересам або діяльності. Цей вислів втілює в собі всеосяжну відданість.

 • Наприклад: He truly lives and breathes music, spending hours practicing and composing every day – Він справді живе і дихає музикою, щодня проводячи години, займаючись і пишучи

Пам’ятайте, що опанування фразових дієслів – це постійний процес. Зустрічаючи ці вирази в контексті реального життя та розмовах, ви продовжуватимете вдосконалювати своє розуміння та використання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!