Future Perfect Grammar Test: перевірте свої знання!

Майбутній доконаний час в англійській мові

Future Perfect (Майбутній доконаний час) – це час, який використовується для вираження подій, які будуть завершені до певного моменту в майбутньому. Він дозволяє поєднати майбутність та доконаність подій. Основна форма майбутнього доконаного часу складається з допоміжного дієслова “will have” та третьої форми дієслова (V3).

Наприклад:

 • By this time next year, I will have graduated from university. (До цього часу наступного року я закінчу університет.)
 • She will have finished the project before the deadline. (Вона закінчить проект до кінцевого терміну.)

Використання Future Perfect

 1. Вказівка на завершеність події до певного моменту у майбутньому:
  • By the time he arrives, we will have prepared dinner. (До того моменту, коли він прибуде, ми підготуємо обід.)
 2. Вираження очікуваної завершеності події в майбутньому:
  1. I will have read that book by the end of the week. (Я прочитаю ту книгу до кінця тижня.)
 3. Вказівка на кількість часу до майбутньої події:
  • In two hours, she will have finished her presentation. (Через дві години вона завершить свою презентацію.)

Заперечна та питальна форми майбутнього доконаного часу будуються за допомогою допоміжного дієслова “will” та “have“, додаючи “not” для заперечної форми та перенесення допоміжного дієслова на початок для питальної форми.

Форми Future Perfect

Позитивна форма (Positive Form): Subject + will have + V3 (third form of the verb)

 • I will have completed my assignment. (Я завершу своє завдання.)
 • They will have arrived by noon. (Вони прибудуть до полудня.)

Заперечна форма (Negative Form): Subject + will not (won’t) have + V3

 • She will not (won’t) have finished the report. (Вона не закінчить звіт.)
 • We will not (won’t) have seen the movie before it starts. (Ми не побачимо фільм до того, як він почнеться.)

Питальна форма (Question Form): Will + subject + have + V3?

 • Will you have completed the task by tomorrow? (Чи ви завершите завдання до завтра?)
 • Will they have arrived on time? (Чи вони прибудуть вчасно?)

Майбутній доконаний час відображає розуміння послідовності подій та завершеності певних дій в майбутньому. Він дозволяє розглядати майбутні події з перспективи їх завершеності до певного моменту часу.

Тест на тему: Future Perfect

Запрошую вас пройти тест на тему “Future Perfect” і перевірити свої знання цього часу. Ви знайдете 20 питань, які допоможуть вам відточити навички використання майбутнього доконаного часу в англійській мові. У вас є необмежена кількість спроб і достатньо часу для виконання завдання. Працюйте у своєму темпі та переконайтеся в своєму розумінні Future Perfect!

0%

Future Perfect Grammar Test: Check Your Knowledge!

She _____ her presentation before the meeting

_____ you finished your homework by the time I arrive?

_____ they prepared the presentation for the conference?

By next week, they _____ their tasks

_____ they finished their project by next week?

By next month, he _____ his exams

They _____ the project by the end of the month.

They _____ their journey by the time the sun sets

She _____ her novel before the deadline

He _____ his studies by the time summer starts

By 5 PM, they _____ all their assignments

She _____ her degree by the end of the semester.

She _____ her project before the meeting

He _____ his book by the time the author visit

By tomorrow, she _____ her presentation

_____ he obtained his driver's license before the summer?

_____ she written the report before the deadline?

By the time they start the trip, we _____ packing

She _____ her assignment by the time class starts

By the time we arrive, they _____ the party decorations will finish

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!