Фразові дієслова із «Jump» в англійській мові

Phrasal Verbs with Jump in English

Які є фразові дієслова із “Jump”?

Фразові дієслова, поєднання слів, які разом набувають нового значення, є невід’ємним аспектом англійської мови, який часто викликає здивування у тих, хто навчається, через свою різноманітність. Дієслово ‘jump’ не є винятком, поєднуючись із різними прийменниками та прислівниками, утворює фразові дієслова із неочікуваними значеннями. У цьому дослідженні ми перейдемо до добірки фразових дієслів, у основі яких лежить «jump», надавши приклади та контекст, які допоможуть зміцнити ваше розуміння та збагатити ваші розмовні навички.

ТОП-15 фразових дієслів з “Jump”

Розглянемо список 15 найпопулярніших фразових дієслів, які містять слово «jump», а також їх значення та приклади речень:

 1. Jump in – починати щось робити поспішно або швидко входити в ситуацію. Почати бесіду

  • Наприклад: Without any hesitation, she decided to jump in and help organize the event. – Без жодних вагань вона вирішила кинутись і допомогти в організації заходу.
 2. Jump on – швидко скористатися можливістю.

  • Наприклад: The businessman jumped on the chance to invest in the new startup. – Бізнесмен скористався можливістю інвестувати в новий стартап.
 3. Jump at – охоче прийняти пропозицію чи можливість.

  • Наприклад: He jumped at the idea of moving to London for his new job. – Він підхопив ідею переїхати до Лондона на нову роботу.
 4. Jump out – щоб щось було відразу помітним або видатним.

  • Наприклад: The bright blue cover jumped out at me from the shelf. – Яскрава синя обкладинка була відразу помітна для мене на полиці.
 5. Jump over – подолати перешкоду чи бар’єр.

  • Наприклад: The company had to jump over significant regulatory hurdles to get approval. – Компанії довелося подолати значні регуляторні перепони, щоб отримати схвалення.
 6. Jump to – поспішно прийти до висновку чи рішення.

  • Наприклад: Don’t jump to conclusions before hearing the whole story. – Не робіть поспішних висновків, перш ніж не вислухали всю історію.
 7. Jump ahead – рухатися вперед у часі чи послідовності.

  • Наприклад: Let’s not jump ahead to the final chapter before discussing the earlier ones. – Давайте не будемо переходити до останнього розділу перед тим, як не обговоримо попередні.
 8. Jump back – повернутися до попереднього пункту чи теми, або відскочити від подиву чи страху.

  • Наприклад: The narrative jumps back to the protagonist’s childhood memories. – Розповідь повертає головного героя до спогадів дитинства.
 9. Jump up – раптово збільшитися або різко піднятися.

  • Наприклад: The sales figures jumped up after the successful marketing campaign. – Показники продажів підскочили після успішної маркетингової кампанії.
 10. Jump off – починати або запускати енергійно.

  • Наприклад: The project jumped off with great enthusiasm from the whole team. – Проект розпочався з великим ентузіазмом всієї команди.
 11. Jump around – переміщатися від одного до іншого в нерегулярний чи безладний спосіб.

  • Наприклад: The lecturer was hard to follow as he kept jumping around from topic to topic. – За лектором було важко встигнути, оскільки він постійно перескакував з теми на тему.
 12. Jump through hoops – пройти через багато зусиль або багато складних або дратівливих кроків, щоб досягти чогось.

  • Наприклад: We had to jump through hoops to get the necessary permits for the construction. – Нам довелося прикласти багато зусиль, щоб отримати необхідні дозволи на будівництво.
 13. Jump on the bandwagon – приєднатися до інших у тому, що стає популярним.

  • Наприклад: As soon as the product became famous, many companies jumped on the bandwagon and released similar items. – Як тільки продукт став відомим, багато компаній приєдналися до хвилі і випустили подібні товари.
 14. Jump start – розпочати щось, зазвичай швидко чи раптово.

  • Наприклад: The team’s morale got a jump start after the inspirational speech by the coach. – Після натхненної промови тренера моральний дух команди піднявся.
 15. Jump ship – раптово залишити роботу чи діяльність, часто перейти на іншу, більш вигідну.

  • Наприклад: After the company hit financial troubles, many employees were ready to jump ship. – Після того як компанія потрапила у фінансові труднощі, багато працівників були готові залишити її.

Пам’ятайте, що ці фразові дієслова можуть бути як буквальними, так і переносними, і їх значення можуть дещо змінюватися залежно від контексту. Ознайомлення з цими прикладами та відпрацювання на практиці можуть допомогти вам вільно та правильно їх використовувати.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!