Фразове дієслово “GROW” в англійській мові

Дієслово to grow [grəʊ] (рости) – неправильне дієслово. Основні його форми представлені у таблиці

InfinitivePast SimplePast Participle
to growgrewgrown

Розглянемо поширені фразові дієслова з to grow в англійській мові

 • grow apart – віддалятися один від одного
  • The brothers grew further and further apart – Брати все більше віддалялися один від одного
  • People sometimes change, grow apart, move in different directions, or conversely grow closer in ways not previously imaginable – Люди іноді змінюються, віддаляються, рухаються в різних напрямках або, навпаки, стають ближчими, які раніше неможливо було уявити
 • grow back – відростати
  • That means the hair will grow back – Це означає, що волосся відросте знову
 • grow from – рости з
  • I thought I could grow from this – Я думав, що зможу вирости завдяки цьому
 • grow into – перерости в
  • Maybe someday this will grow into a full play – Можливо, колись це переросте в повноцінну п’єсу
 • grow on – рости далі
  • Nannies like her don’t grow on trees – Такі няні, як вона, не ростуть на деревах
 • grow out – вирости
  • They couldn’t grow out, so they had grown up – Вони не могли вирости, бо вони виросли
 • grow out of – розвиватися, вирости з
  • The project grew out of a mere suggestion – Проект виріс із простої пропозиції
  • He used to tell a lot of lies as a young boy but he grew out of that later on – У дитинстві він говорив багато брехні, але пізніше виріс з цього
  • The children grew out of their clothes – Діти виросли з одягу
 • grow together – рости разом
  • It will help you and your children grow together – Це допоможе вам і вашим дітям рости разом
 • grow up – дозрівати, ставати дорослим
  • I grew up in Glasgow – Я виріс у Глазго
  • Villages grew up along the river – Вздовж річки виростали села
Spread the love
error: Content is protected !!