Фразові дієслова з “Forge” в англійській мові

FORGE AHEAD Phrasal Verb

Вивчення фразових дієслів із “Forge”

Фразові дієслова, фундаментальний аспект володіння англійською мовою, відіграють вирішальну роль у ефективній комунікації. Серед безлічі фразових дієслів ті, що містять слово «forge» [fɔːrdʒ], представляють цікаву та важливу підмножину, яку варто опанувати. Побачивши слова «forge», можна подумати це слова перекладається як “кузня” (як іменник) або “кувати”, як дієслово, але ви буде здивовані значеннями цього слова в контексті фразових дієслів.  У цій статті ми заглибимося в нюанси та значення фразових дієслів із «forge», озброївши тих, хто вивчає мову, знаннями та розумінням, необхідним для їх практичного застосування.

ТОП 10 фразових дієслів із «forge»

 1. Forge ahead

  • Це фразове дієслово втілює в собі ідею прогресу, часто перед обличчям викликів або перешкод. Зустрічаючи невдачі, можна «йти вперед», виявляючи наполегливість і продовжуючи просуватися до своїх цілей. Наприклад:

   • “Despite the difficulties, she decided to forge ahead with her business venture.” – Незважаючи на труднощі, вона вирішила йти вперед у своєму бізнесі

 2. Forge ahead with

  • Цей варіант «форсуватися вперед» використовується для вираження акту прогресу з певним завданням або планом, незважаючи на перешкоди. Наприклад:

   • “The team chose to forge ahead with the project despite budget constraints.” – Команда вирішила продовжувати проект, незважаючи на бюджетні обмеження

 3. Forge ahead

  • Рухайтеся вперед дуже швидко. Наприклад:

   • “She forged ahead of the other runners and won.” – Вона випередила інших бігунок і перемогла

 4. Forge a bond

  • «Створити зв’язок» означає акт встановлення міцного та значущого зв’язку з кимось або чимось. Це можна застосовувати в різних контекстах, таких як міжособистісні стосунки чи ділове партнерство. Приклад речення може бути таким:

   • “Through shared experiences, they were able to forge a lasting bond.” – Завдяки спільному досвіду вони змогли створити міцний зв’язок

 5. Forge through

  • Це фразове дієслово означає просування вперед або наполегливість у важкій ситуації. Приклад використання:

   • “Despite the challenges, she managed to forge through the tough times.” – Незважаючи на труднощі, їй вдалося пройти через важкі часи

 6. Forge into

  • Використовується для опису дії, пов’язаної із сильним або енергійним рухом у певному напрямку чи діяльності.

   • “The company decided to forge into new markets to expand its reach.” – Компанія вирішила вийти на нові ринки, щоб розширити охоплення

 7. Forge Towards

  • Рішуче рухатися до конкретної мети. Наприклад:

   • The organization is forging towards creating a world with better environmental practices. – Організація прагне створити світ із кращими екологічними методами.

 8. Forge A Trail

  • Щоб прокласти нову стежку чи шлях. Наприклад:

   • The expedition team managed to forge a trail through the thick jungle. – Команді експедиції вдалося прокласти стежку крізь густі джунглі.

 9. Forge A Link

  • Щоб створити зв’язок або кореляцію між двома елементами.  Наприклад:

   • The study forges a link between diet and heart health. – Дослідження встановлює зв’язок між дієтою та здоров’ям серця.

 10. Forge A Partnership

  • Для створення ділового партнерства. Наприклад:

   • Two leading tech companies have decided to forge a partnership to improve AI technology. – Дві провідні технологічні компанії вирішили налагодити партнерство для вдосконалення технології ШІ.

Отримавши глибоке розуміння цих фразових дієслів за допомогою “forge”, ті, хто вивчає англійську мову, можуть покращити свої знання мови та впевнено використовувати ці вирази у щоденному спілкуванні. Включення цих фразових дієслів до активного словникового запасу не тільки збагачує мовні навички, але й демонструє детальне володіння англійською мовою.

Підсумовуючи, фразові дієслова з «forge» пропонують багатий набір виразів, які передають суть рішучості, прогресу та зв’язку. Оволодіння цими фразовими дієсловами дає змогу тим, хто вивчає мову, чітко та вільно висловлювати свої думки та досвід, сприяючи їхній загальній мовній компетентності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!