Ступені порівняння прикметників та прислівників в англійській мові

Comparative and superlative adjectives

Порівняння в англійській мові: ступені порівняння

Навчання англійської мови включає в себе ознайомлення з різними граматичними структурами, і однією з основних є розуміння порівнянь та ступенів порівняння. Ці форми є ключовими для вираження ступенів порівнянь між різними об’єктами. Давайте розглянемо основні правила та використання ступенів порівняння для покращення навичок вивчення англійської мови.

Все про ступені порівняння прикметників та прислівників

Звичайно для утворення порівнянь прикметники та прислівники у англійській мові. Ці слова можуть мати три ступені порівняння: звичайний (positive form), вищий (comparative form) та найвищий (superlative form). Однак важливо відзначити, що ступінь порівняння не утворюється для відносних, присвійних, питальних прикметників та більшості кількісних прикметників, а також деяких прислівників.

Односкладові прикметники та прислівники

 • Для утворення порівняльного вищого ступеня додаємо “-er“, а для найвищого – “-est“.
  • Приклад: Tall → Taller → Tallest
  • Примітка: Якщо прикметник закінчується на “-e”, додаємо лише “-r” або “-st“.
  • Наприклад: Large → Larger → Largest.

У випадку, коли односкладові прикметники та прислівники завершуються однією приголосною буквою, перед якою є голосна, ми застосовуємо подвоєння цієї приголосної перед суфіксами “-er” та “-est”. Важливо відзначити, що кінцева «w» ніколи не подвоюється у цьому контексті.

 • Big (великий) → Bigger (більший) → Biggest (найбільший)
 • Slim (стрункий) → Slimmer (стрункіший) → Slimmest (найстрункіший)

Двоскладові прикметники

Для двоскладових прикметників, які закінчуються на суфікси -ow, -le, -er, -y, існує можливість утворювати вищий та найвищий ступені порівняння, як використовуючи суфікси -er та -est, так і використовуючи слова “more” (більше) та “most” (найбільше). Вибір конкретного способу залежить від мовця, проте форма, створена за допомогою суфіксів -er та -est, частіше використовується для коротких слів.

 • Змінюємо “-y” на “-ier” для порівняльного ступеня і на “-iest” для найвищого.
  • Приклад: Happy → Happier → Happiest

Розглянемо кілька прикладів для ілюстрації утворення вищого та найвищого ступенів порівняння для двоскладових прикметників:

 1. Happy (щасливий):
  • Позитивний: She is happy.
  • Вищий: She is happier today.
  • Найвищий: Today is the happiest day of her life.
 2. Narrow (вузький):
  • Позитивний: The street is narrow.
  • Вищий: The alley is narrower than the street.
  • Найвищий: The path between the buildings is the narrowest.
 3. Clever (розумний):
  • Позитивний: He is clever.
  • Вищий: She is cleverer than him.
  • Найвищий: Jane is the cleverest student in the class.
 4. Busy (зайнятий):
  • Позитивний: The office is busy.
  • Вищий: The restaurant is busier during lunch hours.
  • Найвищий: Friday evenings are the busiest time for the staff.
 5. Easy (легкий, простий):
  • Позитивний: The task is easy.
  • Вищий: The second assignment is easier than the first.
  • Найвищий: Multiple-choice questions are the easiest part of the test.

У цих прикладах видно, як застосовуються суфікси -er та -est для утворення вищого та найвищого ступенів порівняння.

Дво- та багатоскладові прикметники та прислівники

Двоскладові та трьохскладові прикметники та прислівники, особливо ті, які включають суфікс -ly, можуть утворювати різні ступені порівняння за допомогою вживання слів “more” (більше) та “the most” (найбільше, най-). Також, використання “more” та “most” застосовується для формування порівняльних та найвищих ступенів прикметників, що походять від дієприкметників, незалежно від кількості складів у слові.

 • Використовуємо “more” перед прикметником для порівняльного ступеня та “the most” для найвищого.
  • Приклад: Beautiful → More beautiful → The most beautiful

Розглянемо кілька прикладів для різних типів прикметників та прислівників, де використовуються слова “more” та “most”:

Приклади із прикметниками

 1. Beautiful (гарний):
  • Звичайний: She is beautiful.
  • Вищий: She is more beautiful than her sister.
  • Найвищий: She is the most beautiful woman in the room.
 2. Difficult (важкий):
  • Звичайний: The task is difficult.
  • Вищий: The second assignment is more difficult.
  • Найвищий: The final exam is the most difficult part of the course.
 3. Exciting (захоплюючий):
  • Звичайний: The movie is exciting.
  • Вищий: The sequel is more exciting than the original.
  • Найвищий: The climax is the most exciting moment in the film.

Приклади із прислівниками

 1. Quickly (швидко):
  • Звичайний: She finished quickly.
  • Вищий: She completed the race more quickly than the others.
  • Найвищий: She is the most quickly adapting team member.
 2. Slowly (повільно):
  • Звичайний: He walks slowly.
  • Вищий: The old man walks more slowly than the young one.
  • Найвищий: Among all, the turtle moves the most slowly.
 3. Carefully (обережно):
  • Звичайний: Handle the fragile items carefully.
  • Вищий: She handled the antique vase more carefully than expected.
  • Найвищий: Of all the workers, he is the most carefully following the safety guidelines.

У цих прикладах можна побачити, як “more” та “most” використовуються для утворення вищого та найвищого ступенів порівняння для різних прикметників та прислівників.

Винятки при порівнянні

Винятки в англійській граматиці, коли порівняльні та найвищі ступені утворюються не за допомогою “more” та “most,” а мають власні форми, є досить важливими. Такі слова мають неправильні форми у порівняльних та найвищих ступенях.

Декілька прикметників мають неправильні форми:

 • Good → Better → Best
 • Bad → Worse → Worst
 • Far → Further → Furthest

Порівняльні конструкції

 • Використовуємо “than” для порівнянь:
  • Приклад: She is taller than me.
 • Для висловлювання рівності використовуємо “as … as”:
  • Приклад: She is as tall as me.
 • Для висловлювання нерівності використовуємо “not as…as” або “not so…as”:
  • Приклад: She is not as tall as me.
 • Найвищий ступінь завжди супроводжується артиклем “the”:
  • Приклад: She is the tallest girl in the class.

Вивчення порівнянь у англійській мові може викликати виклик, проте з правильним підходом та практикою ви зможете їх освоїти. Рекомендуємо рухатися поетапно вивчаючи цю тему, знаходьте цікаві ресурси для навчання та активно практикуйтеся. Чим більше ви вправляєтеся, тим легше ви освоїте цю важливу частину англійської граматики.

Практика для засвоєння порівняльних прикметників та прислівників

0%
Comparative and superlative adjectives

Practice. Comparatives - Superlatives

Please, tell me something ___ than this old joke.

Do you have ___ or ___ rain this autumn than the last one.

The Thames is ___ river in Great Britain.

English grammar is ___ than Ukrainian one.

John is ___ of all to act.

-Please, give me this bouquet of flowers. I think it is___ than the rest ones.

- But it’s ___ .
-Never mind. I’ll buy it.

I have ___ time than he does.

This girl is ___ intelligent than the rest of the class.

We have ___ money than they have.

Two heads are ___ than one.

Your English is much ___ now. You’ve made___ mistakes this time.

He is ___ strong ___ his brother.

This question is ___ than the first one, let’s discuss it tomorrow.

It was ___ music I have ever heard

Alice came late, Philip came later, and Tony ___

Mark Twain, one of ___ and ___ American writers, lived in a small town in his childhood.

Why didn’t you discuss this question yesterday?  It was ___ important than the others.

Do you have ___ or ___ sunny days this summer?

Of the four girls Marcia is ___ .

It’s ___ powder I have ever used

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!