Фразові дієслова з “Fit” в англійській мові

fit-in phrasal verb - Definition

Які є фразові дієслова з ‘Fit’ в англійській мові?

Вивчення англійської мови може бути важливим завданням, особливо коли розглядаються фразові дієслова. Фразові дієслова – це сполучення дієслова і прислівника або прийменника, яке має унікальне значення, відмінне від значення окремих складових слів. Сьогодні ми розглянемо фразові дієслова зі словом ‘fit‘ [fɪt]  (підходити) та їхнє практичне використання.

ТОП 10 фразових дієслів із “Fit”

1. Fit in

 • Значення: Бути прийнятим або інтегрованим у групу або ситуацію.
 • Приклади:
  • She found it hard to fit in at her new school after moving to a different city. – Вона важко вписувалася в нову школу після переїзду до іншого міста.
  • John struggled to fit in with his new colleagues at the office. – Джону було важко вписатися серед нових колег на роботі.

2. Fit into

 • Значення: Бути правильного розміру або форми, щоб відповідати куди-небудь або підходити для конкретної цілі.
 • Приклади:
  • The book is too big to fit into my bag, so I’ll have to carry it separately. – Книга занадто велика, щоб поміститися у мій рюкзак, тому мені доведеться нести її окремо.
  • These shoes don’t fit into the small suitcase; I’ll need a larger one for my trip. – Ці черевики не підходять для маленької валізи; мені знадобиться більша для подорожі.

3. Fit together

 • Значення: Мати частини, які гармонійно поєднуються між собою.
 • Приклади:
  • The puzzle pieces fit together perfectly, revealing a beautiful picture. – Кусочки пазла ідеально поєднуються між собою і розкривають красивий малюнок.
  • Their skills and expertise fit together seamlessly, making them a great team. – Їхні навички та експертиза гармонійно доповнюють один одного, роблячи їх великою командою.

4. Fit out

 • Значення: Забезпечувати щось необхідним обладнанням або предметами.
 • Приклади:
  • They fitted out the kitchen with brand new appliances and cabinets. – Вони обладнали кухню абсолютно новою побутовою технікою та шафами.
  • The gym was recently fitted out with state-of-the-art exercise machines. – Спортзал недавно обладнано останніми моделями тренажерів.

5. Fit up

 • Значення: Підготовити когось або щось для конкретної мети або завдання.
 • Приклади:
  • The team was fitted up with the latest technology to improve their performance. – Команду обладнали останніми технологіями для покращення їхньої продуктивності.
  • She was fitted up with a microphone before her presentation. – Її обладнали мікрофоном перед її виступом.

6. Fit for

 • Значення: Бути підходящим або відповідним для конкретної мети.
 • Приклади:
  • This old computer is no longer fit for gaming; it’s too slow and outdated. – Цей старий комп’ютер більше не придатний для ігор; це надто повільно та застаріло.
  • The candidate’s qualifications make him fit for the role of project manager. – Кваліфікація кандидата робить його підходящим для ролі керівника проекту.

7. Fit in with

 • Значення: Бути в гармонії або згідною з групою, ситуацією або планом.
 • Приклади:
  • His proposal didn’t fit in with our project timeline, so we had to make adjustments. – Його пропозиція не узгоджувалася з графіком нашого проекту, тому нам довелося вносити зміни.
  • The new employee’s ideas fit in with the company’s innovative culture. – Ідеї нового співробітника гармоніювали із інноваційною культурою компанії.

8. Fit for

 • Значення: Бути заслуженим або кваліфікованим для конкретної ролі або статусу.
 • Приклади:
  • After years of training, she’s finally fit for the position of team captain. – Після років навчання вона нарешті заслужила посаду капітана команди.
  • The athlete proved he was fit for the championship with his exceptional performance. – Спортсмен довів, що він був гідний чемпіонства завдяки своєй винятковій виставі.

9. Fit out with

 • Значення: Забезпечувати когось одягом або обладнанням для конкретної мети.
 • Приклади:
  • The hikers were fitted out with hiking boots, backpacks, and other essential gear. – Всі туристи були одягнуті в туристичні черевики, рюкзаки та інше необхідне обладнання.
  • The laboratory was fitted out with advanced scientific instruments for research. – Лабораторію обладнали високотехнологічними науковими приладами для досліджень.

10. Fit the bill

 • Значення: Відповідати необхідним вимогам або очікуванням.
 • Приклади:
  • This apartment fits the bill for a cozy and affordable place to live in the city. – Ця квартира відповідає всім вимогам для комфортного і доступного місця для проживання в місті.
  • Her qualifications and experience fit the bill for the job opening. – Її кваліфікація та досвід відповідають вимогам вакансії.

Фразові дієслова зі словом ‘fit‘ – це важлива частина англійської мови, і їхнє вивчення може допомогти вам вдосконалити вашу мову та розширити словниковий запас. Пам’ятайте, що вивчення фразових дієслів краще всього відбувається у контексті та практичному використанні. Спробуйте включити ці фрази в своє повсякденне спілкування, і ви побачите, як ваша впевненість у володінні англійською мовою зросте.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!