Фразове дієслово “FEEL” в англійській мові

Дієслово to feel [fiːl] (відчувати) – неправильне дієслово. Основні його форми представлені у таблиці

InfinitivePast SimplePast Participle
to feel feltfelt

Розглянемо поширені фразові дієслова з to feel в англійській мові

 • feel for – співчувати, шукати навпомацки
  • I really feel for you – Я справді співчуваю тобі
  • Blinded by the soap, he had to feel for his glasses – Осліплений милом, йому довелося намацати окуляри
  • The pride I feel for the crew of this boat knows no bounds – Гордість, яку я відчуваю за екіпаж цього човна, не має меж
 • feel out – з’ясовувати думку
  • Could you feel the director out on the question of the new appointments – Чи не могли б ви відчути директора в питанні про нові призначення
  • Initially, you will feel out of touch or even socially isolated – Спочатку ви почуватиметеся розгубленим або навіть соціально ізольованим
 • feel up to – бути в настрої
  • I don’t feel up to going out tonight – Я не хочу виходити сьогодні ввечері
  • If you don’t feel up to creating your own template, you can just modify the default – Якщо у вас немає бажання створити власний шаблон, ви можете просто змінити стандартний
Spread the love
error: Content is protected !!