Фразове дієслово “DRAW ” в англійській мові

Дієслово to draw [drɔː] (малювати) – неправильне дієслово. Основні його форми представлені у таблиці

InfinitivePast SimplePast Participle
to drawdrewdrawn

Розглянемо поширені фразові дієслова з to draw в англійській мові

 • draw away – вирушати, відволікти
  • While other draw away attention customers, he replaces – Поки інші відвертають увагу клієнтів, він замінює
 • draw aside – відводити убік, відходити убік
  • She drew me aside as soon as she saw an opportunity – Вона відвела мене вбік, щойно побачила можливість
 • draw back – відходити назад, відступати
  • The crowd drew back to let the firemen through – Натовп відступив, щоб пропустити пожежників
 • draw down – витратити
  • The United Nations could ultimately draw down all or part of the $1.5 billion – Зрештою Організація Об’єднаних Націй може повністю або частково використати 1,5 мільярда доларів
 • draw in – зупинятися, залучати, вплутувати, ставати коротшими
  • The train drew in and the passengers began to get off – Поїзд підійшов, і пасажири почали виходити
  • It’s your private quarrel, don’t try to draw me in – Це ваша особиста сварка, не намагайтеся мене втягнути
  • Close the curtains, the evening is drawing in – Засуни штори, вечір наближається
 • draw into – втягувати, залучати
  • He is able to draw into the life of a lonely person a soul mate, as well as strengthen the already existing union – Він здатний залучити в життя самотньої людини споріднену душу, а також зміцнити вже існуючий союз
 • draw on – скористатися
  • Many search engines draw on the technologies of a select few – Багато пошукових систем використовують технології небагатьох обраних
 • draw out – розворушити, відходити, від’їжджати
  • He’s very shy, someone should draw him out – Він дуже сором’язливий, хтось повинен його витягнути
  • The train drew out of the station – Поїзд рушив зі станції
  • He drew out some money to pay his rent – Він витягнув трохи грошей, щоб заплатити за оренду
 • draw up – зупинятися, складати

  • The cab drew up outside the house – Таксі зупинилося біля будинку
  • The committee drew up a five- point plan to revive the economy – Комітет склав план із п’яти пунктів відновлення економіки
error: Content is protected !!