Фразові дієслова з «Brush»

Фразові дієслова з «Brush» в англійській мові

Фразові дієслова є невід’ємною частиною англійської мови, забезпечуючи динамічний і універсальний спосіб вираження ідей і дій. Вивчення та використання фразових дієслів може значно розширити ваш словниковий запас англійської мови та зробити вашу розмову більш плавною та природною. У цій статті ми розглянемо ряд фразових дієслів зі словом «to Brush» (чистити) [brʌʃ] і дослідимо, як вони вживаються в контексті.

Основні фразові дієслова із «Brush»

Brush up (on) – Значення: перевірити чи вдосконалити свої знання чи навички в певній галузі. Наприклад:

 • I need to brush up on my French before my trip to Paris – Мені потрібно освіжити свою французьку перед поїздкою в Париж

Brush off – Значення: випадково відкинути або знехтувати чимось або кимось. Наприклад:

 • She brushed off his comments and continued with her work – Вона відмахнулася від його коментарів і продовжила свою роботу

Brush asideЗначення: ігнорувати або применшувати важливість чогось. Наприклад:

 • He brushed aside her concerns and proceeded with his plan – Він відкинув її хвилювання й приступив до свого плану
 • He simply brushed all my objections aside  – Він просто відкинув усі мої заперечення

Brush away – Значення: видалити щось, підмітаючи або витираючи. Наприклад:

 • He brushed away the dust from his jacket – Він змахнув пил зі свого піджака.

Brush in – Значення: наносити щось, зазвичай речовину, пензлем у певному напрямку. Наприклад:

 • She brushed in the paint strokes to create a smooth finish – Вона наносила мазки фарби, щоб створити гладке покриття

Brush out – Значення: щоб видалити клубки або вузли з волосся або хутра за допомогою щітки. Наприклад:

 • She brushed out her daughter’s hair before school – Вона розчесала дочці волосся перед школою

Brush through – Значення: швидко прочитати або вивчити щось. Наприклад:

 • I brushed through the report before the meeting – Я прочитав доповідь перед зустріччю

Brush on – Значення: наносити речовину, зазвичай рідину, за допомогою пензля. Наприклад:

 • She brushed on a layer of varnish to protect the wood – Вона нанесла шар лаку, щоб захистити деревину

Brush over – Значення: Коротко згадати або обговорити щось, не вдаючись у подробиці. Наприклад:

 • The professor brushed over the historical context and focused on the main concepts – Професор обійшов історичний контекст і зупинився на основних поняттях
 • The chairman brushed over the question of your appointment – Голова відмахнувся від питання про ваше призначення

Brush past – Значення: швидко пройти повз когось або щось. Наприклад:

 • He brushed past the crowd and made his way to the exit – Він прошмигнув натовп і попрямував до виходу

Brush down – Значення: чистити або прибирати щось, видаляючи пил або бруд за допомогою щітки. Наприклад:

 • He brushed down the shelves before arranging the books – Перш ніж розкласти книжки, він почистив полиці
 • He was brushing the pony down – Він чистив поні
 • I could hear the director brushing Sam down for being late again – Я чув, як директор критикував Сема за те, що він знову запізнився

Brush off – Значення: відхилити запрошення або прохання невимушено чи безтурботно. Наприклад:

 • She brushed off his offer to accompany him to the event – Вона відмахнулася від його пропозиції супроводжувати його на захід.
 • The committee brushed off his enquiries with their usual “It’s under control, don’t worry.” – Комітет відмахнувся від його запитів своїм звичайним «Все під контролем, не хвилюйтеся».
 • She brushed him off – Вона відмахнулася від нього

Brush upЗначення: швидко оновити або вдосконалити свої знання чи навички в певній галузі. Наприклад:

 • I need to brush up on my guitar skills before the concert – Мені потрібно відновити навички гри на гітарі перед концертом
 • I have to brush up (on) my French before I go to Paris – Мені потрібно освіжити свою французьку перед тим, як я поїду в Париж

Brush inЗначення: змішувати або включати щось у більшу сутність. Наприклад:

 • The artist brushed in subtle details to bring the painting to life – Художник домальовував тонкі деталі, щоб оживити картину

Brush out – Значення: видалити або повністю усунути щось. Наприклад:

 • The company brushed out the outdated policies and implemented new ones – Компанія скасувала застарілі політики та запровадила нові

Вивчення та використання цих фразових дієслів у вашій розмові англійською допоможе вам ефективніше висловлюватись і звучати більше як носій мови. Не забудьте потренуватися використовувати їх у контексті, щоб зміцнити своє розуміння та покращити вільне мовлення.

Підсумовуючи, фразові дієслова з «to Brush» забезпечують різноманітний діапазон значень і можуть використовуватися в різних ситуаціях. Включивши ці фразові дієслова у свій словниковий запас, ви краще будете знати англійську мову та зможете краще висловлювати свої думки та ідеї.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!