Фразові дієслова з “Act”

Phrasal Verbs Using The Verb 'To Act'

Вивчення фразових дієслів із «Act» в англійській мові

Вивчення нової мови відкриває світ можливостей для ефективного спілкування. Коли ви заглиблюєтеся в складні нюанси англійської мови, ви зустрінете різні лінгвістичні інструменти, які збагатять ваші мовні навички. Одним з важливих аспектів вільного володіння англійською є розуміння та використання фразових дієслів, які складаються з дієслова в поєднанні з однією або декількома частками. У цій статті ми вирушимо в подорож, щоб дослідити фразові дієслова з дієсловом «act» [ækt] (діяти), заглибившись у їх значення та вживання.

ТОП 16 фразових дієслів з «Act»

1. Act up: Коли щось «acts up», це означає, що воно поводиться або функціонує непередбачуваним або нерегулярним чином. Ця фраза часто використовується для опису машин, систем або навіть людей, які поводяться не так, як очікувалося.

 • Наприклад: “My computer has been acting up lately. I think it’s time for a check-up.”

2. Act on: Означає діяти на основі інформації, поради чи інструкцій. Це передбачає прийняття рішень або вибір на основі певного стимулу.

 • Наприклад: “The committee decided to act on the recommendations provided by the experts.”

3. Act out: Передбачає вираження своїх емоцій, часто в перебільшеній або драматичній формі. Це також може стосуватися відтворення сцени або ситуації, особливо з метою демонстрації.

 • Наприклад: “Instead of shouting, try to communicate your feelings without acting out.”

4. Act for: Коли хтось діє від імені іншої особи, він представляє її або виконує певну роль від її імені. Це фразове дієслово поширене в юридичному чи офіційному контекстах.

 • Наприклад: “The lawyer will act for the defendant during the trial.”

5. Act as: Подібно до “act for”, “act as” передбачає тимчасове виконання ролі або функції. Однак воно ширше за обсягом і може стосуватися різних контекстів.

 • Наприклад: “In this play, Sarah will act as the lead character’s best friend.”

6. Act upon: Означає діяти або приймати рішення на основі конкретної ідеї, плану чи пропозиції.

 • Наприклад: “The management team decided to act upon the market research findings to improve their product.”

7. Act in: Коли хтось «діє» певним чином, він поводиться відповідно до певної манери або ролі, часто пов’язаної з конкретною ситуацією.

 • Наприклад: “During emergencies, it’s crucial to act in a calm and collected manner.”

8. Act down: Принижувати когось,  означає применшувати чи підривати авторитет, часто через поблажливу поведінку.

 • Наприклад: “Don’t act him down just because he’s new to the team. Give him a chance to prove himself.”

9. Act back: Означає реагувати на чиїсь дії чи поведінку подібним чином. Його часто використовують для опису реакції, яка відображає те, що було зроблено спочатку.

 • Наприклад: “When she insulted him, he decided to act back by ignoring her.”

10. Act off: Означає діяти або поводитися таким чином, на який не впливають зовнішні фактори чи емоції. Це пропонує діяти, не дозволяючи емоціям або обставинам втручатися.

 • Наприклад: “He managed to act off his nerves and deliver a flawless presentation.”

11. Act down on: Коли хтось зневажає іншу людину, він виявляє до неї поблажливе або зверхнє ставлення.

 • Наприклад: “She shouldn’t act down on her colleagues just because she has more experience.”

12. Act out against: Означає бунтівну або зухвалу реакцію на ситуацію чи владу.

 • Наприклад: “The students decided to act out against the strict dress code by organizing a protest.”

13. Act up to: Означає відповідати або виконувати певні очікування, стандарти або рівні ефективності.

 • Наприклад: “The team needs to act up to their potential if they want to win the championship.”

14. Act in on: Означає участь у ситуації, часто шляхом приєднання інших до їхніх дій або планів.

 • Наприклад: “They invited him to act in on their project to benefit from his expertise.”

15. Act behind: Коли хтось «діє за спиною» іншої людини, він поводиться обманом або таємно без відома людини.

 • Наприклад: “It’s not right to act behind your friend’s back. Open communication is essential.”

16. Act upon as: означає ставлення до когось чи чогось або сприйняття їх на основі певної характеристики чи ролі.

 • Наприклад: “The children act upon him as their mentor, always seeking his advice.”

Розширивши свої знання про ці додаткові фразові дієслова за допомогою «act», ви матимете більш повне розуміння того, як це універсальне слово можна використовувати для передачі різних відтінків значення. Включення їх у ваші розмови додає глибини та точності вашому спілкуванню. Як і в будь-якому іншому аспекті вивчення мови, практика є ключовою. Спробуйте створити речення, використовуючи ці фразові дієслова, щоб зміцнити своє розуміння та підвищити впевненість у їх використанні.

Підсумовуючи, світ фразових дієслів величезний і захоплюючий. Зосереджуючись на конкретних дієсловах, таких як «act», ви поступово розкриєте тонкощі англійського виразу. Кожне фразове дієслово має власний унікальний відтінок значення, що дозволяє точніше передавати ідеї та емоції. Отже, не соромтеся діяти відповідно до ваших нових знань та інтегрувати ці фразові дієслова у свій лінгвістичний репертуар.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!