Вивчення ідіом із “Eye” в англійській мові

Useful Eye Idioms List

Ідіоми із “Eye” в англійській мові

Мова — це захоплюючий аспект людського спілкування, сплетений із творчістю та культурними нюансами. Ідіоми,  служать виразами, які дають зрозуміти унікальні способи, якими різні мови вловлюють емоції, досвід та ідеї. Одна з таких захоплюючих ідіом використовуються із словом –  «eye». У цій статті ми заглибимося в світ ідіом очей, досліджуючи їх значення, походження та використання.

ТОП 16 ідіом із “Eye”

1. Keeping an Eye Out

“I’ll keep an eye out for that lost key.” – Я стежитиму за втраченим ключем

Ця ідіома, яка часто використовується в повсякденній розмові, означає уважно спостерігати або шукати щось. Це означає, що хтось пильний, готовий помітити будь-який знак бажаного об’єкта чи події.

2. In the Blink of an Eye

“The years went by in the blink of an eye.” – Роки пролетіли в одну мить

Іноді час може летіти несподівано швидко, і ця ідіома передає саме це. Це говорить про те, що щось відбувається за дуже короткий період, підкреслюючи швидкоплинність моменту. Порівняння з митью ока підкреслює стрімкість і раптовість події.

3. Catch Someone’s Eye

“Her unique artwork caught my eye in the gallery.” – Її унікальні витвори мистецтва привернули мою увагу в галереї

Коли щось або хтось «привертає вашу увагу», це означає, що вони привернули вашу увагу переконливим чином. Ідіома порівнює помічати з тим, як ваші очі привертають увагу до чогось візуально вражаючого або захоплюючого.

4. Turn a Blind Eye

“The manager chose to turn a blind eye to the employee’s constant tardiness.” – Керівник вирішив закрити очі на постійні запізнення працівника

Ця ідіома передає навмисне ігнорування або вдавання, ніби чогось не помічає, часто з зручних причин або бажання уникнути вирішення складної ситуації. Його походження сягає морської історії, коли командири закривали очі на дії членів екіпажу, ігноруючи порушення правил.

5. Have an Eye for Something

“She has an eye for detail, which makes her an excellent editor.” – Вона має око на деталі, що робить її чудовим редактором

Мати око на щось означає володіти природним талантом або вмінням розпізнавати й цінувати певні якості. Це означає гостру здатність помічати конкретні аспекти, які інші можуть не помітити. Ця ідіома підкреслює перцептивні здібності людини.

6. Eyes in the Back of One’s Head

“It’s like she has eyes in the back of her head – she always knows what’s going on.” –  У неї наче очі на потилиці — вона завжди знає, що відбувається

Ця грайлива ідіома говорить про те, що хтось надзвичайно усвідомлює своє оточення, ніби має надприродні здібності бачити речі не лише перед собою, але й позаду. Батьки часто використовують цю ідіому, щоб з гумором описати свою підвищену усвідомленість дій своїх дітей.

7. All Eyes on Me

“As soon as she stepped onto the stage, all eyes were on her.” – Як тільки вона вийшла на сцену, всі погляди були спрямовані на неї

Ця ідіома передає поняття бути в центрі уваги. Дана ідіома означає, що вся увага та інтерес спрямовані на цю людину. Його часто використовують у ситуаціях, коли хтось виступає.

8. An Eye for an Eye

“In some cultures, seeking an eye for an eye is considered a form of justice.” – У деяких культурах шукати око за око вважається формою справедливості

Ця ідіома містить концепцію відплати або помсти. Це передбачає, що покарання за правопорушення має бути пропорційним і еквівалентним заподіяній шкоді. Фраза походить від принципу відплатного правосуддя і може бути простежена до стародавніх правових кодексів.

9. Have One’s Eye On

“She has her eye on that promotion and is working hard to achieve it.” – Вона поклала око на це підвищення і наполегливо працює, щоб його досягти

Означає мати мету чи ціль й активно працювати над її досягненням. Ця ідіома відображає рішучість і зосередженість на певному прагненні.

10. The Eye of Something

“The hurricane’s destructive force was felt most intensely in the eye of the storm.” – Руйнівна сила урагану найсильніше відчувалася в центрі шторму

Ця фраза стосується центральної та зазвичай спокійної області в межах шторму, наприклад урагану чи циклону. У переносному значенні воно може використовуватися для позначення центру або ядра будь-якої ситуації, місця або явища.

11. Bull’s Eye

“Her arrow hit the bull’s eye on the target, showing her exceptional aim.” – Її стріла влучила в мішень, демонструючи її виняткову прицільність

Походить від стрільби з лука, цей термін стосується центральної частини мішені. У переносному значенні це вражання цілі або цілі з дивовижною точністю та влучністю.

12. Beauty Is in the Eye of the Beholder

“While some people found the painting perplexing, others saw its beauty – illustrating the subjectivity of art.” – У той час як деякі люди вважали картину збентеженою, інші бачили її красу, яка ілюструє суб’єктивність мистецтва

Ця ідіома передає ідею, що сприйняття краси є суб’єктивним і може відрізнятися від людини до людини. Те, що одна людина вважає привабливим, може не мати такої ж привабливості для іншої. Підкреслюється різноманітність індивідуальних переваг.

13. Apple of Your Eye

“His granddaughter is the apple of his eye, and he adores spending time with her.” – Його онука — зіниця його ока, і він обожнює проводити з нею час

Називати когось «зіницею ока» означає, що його цінують і поважають. Ця ідіома часто використовується для вираження глибокої прихильності та любові до певної людини.

14. Catch Somebody’s Eye

“The vibrant colors of the poster caught my eye as I walked by the café.” – «Яскраві кольори плаката привернули мою увагу, коли я проходив повз кафе».

Ця фраза позначає акт привернення чиєїсь уваги через щось візуально вражаюче або помітне. Це означає, що щось виділяється і привертає погляд людини.

15. In the Public Eye

“As a celebrity, she is constantly in the public eye, facing both praise and criticism.” – Як знаменитість, вона постійно в центрі уваги публіки, стикаючись як з похвалою, так і з критикою

Коли хтось «на очах публіки», це означає, що він є видатною особою, підлягає громадській увазі та пильному контролю, часто завдяки своїй славі, статусу чи посаді.

16. The Evil Eye

“She believed that jealousy could bring the evil eye, causing misfortune.” – Вона вірила, що ревнощі можуть накликати нещастя

Дана ідіома відноситься у більшості до забобон. Це стосується вірування в те, що чийсь заздрісний або злий погляд може принести іншим шкоду або нещастя. Амулети або талісмани іноді використовують для захисту від пристріту.

17. Keep an Eye On

“Can you keep an eye on my suitcase while I grab some snacks?” – Чи можете ви подивитися  за моєю валізою, поки я візьму закуски?

Слідкувати за чимось означає уважно спостерігати за кимось або уважно стежити, часто для того, щоб переконатися в його безпеці або належному функціонуванні.

18. See Eye to Eye

“Although they often have differing opinions, on this matter, they surprisingly see eye to eye.” – Хоча вони часто мають різні думки, у цьому питанні вони, як не дивно, сходяться один із одним

Коли люди «дивляться віч-на-віч», це означає, що вони згодні з певного питання або мають однакову точку зору. Ця ідіома підкреслює гармонію і консенсус у думках.

Сфера ідіом розкриває складні зв’язки між мовою та культурою, пропонуючи унікальне розуміння того, як ми сприймаємо й описуємо світ навколо нас. Включення цих ідіом, пов’язаних із очима, у ваш репертуар англійської мови може не лише покращити ваші навички спілкування, але й поглибити ваше розуміння нюансів мови.

Розуміння та використання ідіом із “eye” не тільки покращує мовні навички, але й дозволяє нам зрозуміти культурні та емоційні нюанси, закладені в них. Отже, наступного разу, коли ви обговорюєте подію, момент часу чи чиїсь якості, що привертають увагу, подумайте про використання цих привабливих ідіом, щоб збагатити вашу розмову. Зрештою, кажуть, що очі – це вікна до душі, а ідіоми – це вікна до культурного багатства мови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!