Past Simple Grammar Test: перевірте свої знання!

Simple Past Tense: How to Use It, With Examples

Що таке Past Simple?

Past Simple (Простий минулий час) є одним з часів англійської мови, який використовується для вираження дій або подій, що відбувалися в минулому і вже завершилися. Цей час використовується для розповіді про минулі події, дії або стани, які не тривають впродовж тривалого часу.

Формування Past Simple зазвичай залежить від основного дієслова. Для більшості дієслів в Past Simple використовується форма дієслова, додавши закінчення “-ed” до базової форми. Однак, існують деякі неправильні дієслова, які мають відмінні форми в Past Simple.

Наприклад:

  • I walked to the park yesterday. (Я йшов до парку вчора.)
  • She cooked dinner for us last night. (Вона готувала вечерю для нас вчора ввечері.)
  • They visited their grandparents on the weekend. (Вони відвідали своїх дідуся і бабусю на вихідних.)

Past Simple також використовується для вираження послідовності подій в минулому. Для цього використовується Past Simple в поєднанні зі сполучниками, такими як “then” (потім), “after” (після), “before” (перед) та іншими.

Наприклад:

  • I woke up, then I brushed my teeth. (Я прокинувся, потім почистив зуби.)
  • She finished her work before she went home. (Вона закінчила свою роботу перед тим, як пішла додому.)

Розуміння Past Simple є важливим для правильного використання часів в англійській мові та для розповіді про минулі події.

Тест з Past Simple Простий (неозначений) минулий час

0%

Practice. Past Simple Grammar Test: Check Your Knowledge!

________ they go on vacation last month?

He ________ to the beach last summer.

________ you study for the test yesterday?

Did you __________ yesterday?

________ she buy a new car last month?

He ________ the news on TV last night.

We ________ a movie last night.

I ________ my keys this morning.

I ________ a book about history last night.

She ________ her breakfast an hour ago.

________ they visit their grandparents yesterday?

________ it rain all day yesterday?

She ________ to the party with her friends.

________ he play tennis last week?

They ________ their dog for a walk yesterday

________ you finish your homework yesterday?

My parents ________ in London when I was born

We ________ to the park after school.

She ________ a delicious cake for her birthday.

We ________ a great time at the concert.

Your score is

0%

error: Content is protected !!