Фразові дієслова з «link» в англійській мові

The meaning and use of the word "link" in English

Значення та використання слова “link” в англійській мові

Фразові дієслова (phrasal verbs) є важливою частиною англійської мови, зокрема, коли мова йде про повсякденне спілкування. Вони складаються з дієслова та одного або кількох прийменників, що змінюють основне значення дієслова. Сьогодні розглянемо фразові дієслова, що із “link”. Для початку зрозуміємо значення та використання його. Як іменник, “link” може означати:

 1. Зв’язок між людьми, речами або ідеями, наприклад “There’s a direct link between diet and heart disease.” (Існує прямий зв’язок між дієтою та захворюваннями серця)
 2. Гіперпосилання, яке є зв’язком сторінок в Інтернеті, наприклад  “Click on this link to visit our online bookshop.” (Натисніть на це посилання, щоб відвідати наш онлайн-книжковий магазин)

Як дієслово, “to link” означає:

 1. Встановити зв’язок між людьми, речами або ідеями, наприклад, “The use of CFCs was linked to the depletion of the ozone layer.” (Використання ХФВ було пов’язане із виснаженням озонового шару)
 2. Фізично з’єднати об’єкти або місця, наприклад:  “The bridge links the island to the mainland.” (Міст з’єднує острів із материком)
 3. У цифровій техніці – створити зв’язок з веб-сайтом, публікацією в соціальних мережах, відео в Інтернеті, наприкладa: “We will link to this post from the project website.” (Ми додамо посилання на цю публікацію на веб-сайт проєкту)

З граматичної точки зору, “link” відмінюється за типовою схемою англійських дієслів:

 • Основна форма: link
 • Минулий час: linked
 • Past participle: linked
 • Present participle: linking

Наприклад:

 • “She links her blog posts to her social media accounts.” (Вона додає посилання на свої записи в блозі до своїх акаунтів у соцмережах)
 • “They linked the computers to share files.” (Вони з’єднали комп’ютери для обміну файлами)
 • “He has linked all his devices to sync data.” (Він пов’язав усі свої пристрої для синхронізації даних)
 • “She is linking her presentation to the latest research.” (Вона пов’язує свою презентацію з останніми дослідженнями)

Розглянемо фразові дієслова із “link” в англійській мові, їх значення та приклади.

Популярні фразові дієслова із “link” в англійській мові

Link up

 • Значення: Встановити зв’язок або альянс.
 • Приклад: “The two companies decided to link up for a joint marketing campaign.” (Дві компанії вирішили об’єднатися для спільної маркетингової кампанії)
 • Значення: Поєднатися або об’єднатися.
 • Приклад: “The hiking trails eventually link up with the main path.” (Врешті-решт, стежки для пішохідних прогулянок зливаються з головною доріжкою)

Link up (with)

 • Значення: Зустрітися або зв’язатися з кимось.
 • Приклад: “Let’s link up next week for coffee.” (Зустрінемося наступного тижня на каву).

Link into

 • Значення: З’єднатися з більшою системою або мережею.
 • Приклад: “The new railway line will link into the existing network, greatly improving connectivity.” (Нова залізнична лінія буде під’єднана до існуючої мережі, що значно покращить зв’язок).

Link to

 • Значення: Бути пов’язаним або мати відношення до чогось.
 • Приклад: “The new evidence links him directly to the crime scene.” (Нові докази безпосередньо пов’язують його з місцем злочину).

Link in

 • Значення: Залучити або включити когось або щось як частину групи чи діяльності.
 • Приклад: “We need to link in more stakeholders to make this project successful.” (Нам потрібно залучити більше зацікавлених сторін, щоб зробити цей проєкт успішним).

Link with

 • Значення: Поєднатися, об’єднатися з кимось або чимось.
 • Приклад: “The company has linked with a charity to support underprivileged children.” (Компанія об’єдналася з благодійною організацією для підтримки дітей з малозабезпечених сімей).

Link back

 • Значення: Повернутися до чогось, що раніше згадувалося або обговорювалося.
 • Приклад: “Let me link back to our earlier conversation about the project.” (Дозвольте повернутися до нашої попередньої розмови про проєкт).

Link together

 • Значення: Пов’язати різні елементи або ідеї.
 • Приклад: “The detective was able to link together various clues to solve the case.” (Детектив зміг пов’язати різні зачіпки, щоб розкрити справу).

Link off

 • Значення: Відключити або від’єднати.
 • Приклад: “Make sure to link off all the devices before leaving the office.” (Перевірте, щоб усі пристрої були відключені, перш ніж залишати офіс).

Link out

 • Значення: Надати посилання або зв’язок із зовнішніми джерелами або інформацією.
 • Приклад: “This blog post links out to additional resources on the topic.” (Ця публікація в блозі містить посилання на додаткові ресурси з цієї теми).

Розуміння та ефективне використання цих фразових дієслів може покращити ваші навички англійської мови, зробивши ваші розмови та письмо більш динамічними. Попрактикуйтеся включати ці вирази у свою повсякденну мову, щоб зміцнити їх використання та покращити навички спілкування англійською мовою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!