Граматика «Too», «Too Much», «Too Many» і «Enough» в англійській

Quantifiers : Too / Too Much / Too Many / Enough

Contents

Правила використання: «Too», «Too Much», «Too Many» і «Enough» в англійській 

Розуміння тонкощів «too», «too much», «too many» та «enough» в англійській мові передбачає не лише розуміння їх вживання, але й розуміння основної граматики. Давайте розглянемо кожне поняття, зосередившись на граматиці, особливо коли ці терміни поєднуються з формою інфінітива «to».

В англійській мові “too,” “too much,” “too many,” та “enough” використовуються для вираження кількості, міри, або ступеня якості, вказуючи на те, чи чогось більше, менше або відповідно до необхідності. Давайте розглянемо загальне використання кожного з них:

 1. “Too” (занадто): Вказує на те, що кількість, міра або ступінь чогось перевищують або недосягнуто відповідного стандарту чи потреби. Зазвичай вживається перед прикметниками, прислівниками або інфінітивами.
  • Приклад: The soup is too hot. (Суп занадто гарячий.)
 2. “Too Much” (занадто багато): Використовується для опису надмірної кількості незлічуваних іменників.
  • Приклад: I’ve had too much coffee today. (Сьогодні я випив занадто багато кави.)
 3. “Too Many” (занадто багато): Вказує на надмірну кількість злічуваних іменників.
  • Приклад: There are too many people in the room. (Занадто багато людей у кімнаті.)
 4. “Enough” (достатньо): Використовується для вираження того, що кількість, міра або ступінь чогось є достатньою або відповідає конкретній потребі чи стандарту.
  • Приклад: Do you have enough time to finish the assignment? (У вас достатньо часу, щоб закінчити завдання?)

Визначення та використання слова “Too” англійською мовою

Слово «too (занадто)» — це прислівник, який використовується для позначення надлишку або надзвичайного ступеня якості чи стану. Він передає ідею більше, ніж те, що необхідно, підходить або бажано.

Використання:

 1. Перед прикметником/прислівником:
  • Приклад: She is too tired to continue working. (Надмірна втома)
 2. Перед незлічуваним іменником:
  • Приклад: The coffee is too hot to drink. (Надмірна температура)
 3. Перед злічуваним іменником (з “many”):
  • Приклад: There were too many people in the small room. (Надмірна кількість)
 4. У поєднанні з «To» + інфінітив:
  • Приклад: He is too busy to attend the meeting. (Надмірна зайнятість перешкоджає відвідуванню)
 5. Висловлення згоди або підтвердження:
  • Приклад: “I enjoyed the movie.” – “I did too!” (Висловлення згоди)

Примітка: При правильному використанні “too” додає точності вираження надмірності або крайності в різних контекстах.

Визначення та використання “Too Much” англійською мовою

Фраза «too much (занадто багато)» використовується для опису надмірної або небажаної кількості чогось, як правило, з іменниками, які не підлягають лічбі.

Використання:

 1. Перед незлічуваним іменником:
  • Приклад: She had too much homework to complete in one night. (Надмірна кількість домашніх завдань)
 2. Після дієслова:
  • Приклад: He ate too much at the buffet and felt uncomfortably full. (Надмірне вживання їжі)
 3. У заперечних реченнях:
  • Приклад: I can’t drink this coffee; there is too much sugar in it. (Небажаний надлишок цукру)
 4. Висловлення негативних наслідків:
  • Приклад: The team lost the game because they made too many mistakes. (Надмірні помилки призводять до негативного результату)
 5. Вказує на несприятливу інтенсивність:
  • Приклад: She talks too much during meetings, making them inefficient. (Надмірні розмови заважають продуктивності)

Примітка: “Too much” — це універсальна фраза, яку можна застосувати до різних ситуацій, коли надлишок або інтенсивність вважаються небажаними або перевищують прийнятну межу.

Визначення та використання “Too Many” англійською мовою

Фраза «too many (забагато)» використовується для опису надмірної або небажаної кількості підрахованих елементів або сутностей. Вказує на кількість, яка перевищує те, що вважається прийнятним, необхідним або таким, яким можна керувати.

Використання:

 1. Перед іменником у множині:
  • Приклад: There were too many people in the small room. (Надмірна кількість особин)
 2. У заперечних реченнях:
  • Приклад: The project didn’t succeed because there were too many challenges. (Надмірні та складні фактори)
 3. Вираження небажаної надлишку:
  • Приклад: She has too many commitments, and it’s affecting her work-life balance. (Надмірна кількість обов’язків)
 4. У сполученні з «To» + інфінітив:
  • Приклад: The students were too many to fit into a single classroom, so they had to be divided. (Надмірна кількість, що вимагає відокремлення)
 5. Вказівка на негативні наслідки:
  • Приклад: They lost the game because they made too many mistakes. (Надмірні помилки призводять до негативного результату)

Примітка: “Too many” — це фраза, яка зазвичай використовується для вираження ситуацій, коли кількість підрахованих предметів перевищує те, що вважається розумним або бажаним. Його розміщення в реченні має вирішальне значення для точної передачі ідеї надлишку.

Визначення та використання слова “Enough” англійською мовою

Слово «enough (достатньо)» функціонує як визначник, прислівник або займенник і використовується для передачі достатності або адекватності по відношенню до кількості, ступеня або можливості. Це вказує на те, що певна кількість або рівень задовільний або підходить для певної мети.

Використання:

 1. Перед іменником:
  • Приклад: I have saved enough money to buy a new laptop. (Достатня сума грошей)
 2. У заперечних реченнях (недостатньо -Not Enough ):
  • Приклад: We don’t have enough time to finish the project. (Недостатньо часу для завершення)
 3. Після прикметника/прислівника:
  • Приклад: This suitcase is big enough for all your clothes. (Достатній розмір для проживання)
 4. У сполученні з «To» + інфінітив:
  • Приклад: She is old enough to drive. (Достатній вік для вказаної дії)
 5. Вираження достатності дій:
  • Приклад: I didn’t study enough, and I failed the exam. (Недостатнє вивчення призводить до негативного результату)
 6. Після дієслова:
  • Приклад: He didn’t exercise enough last week. (Недостатня кількість фізичних вправ)

Примітка: “Enough”  відіграє важливу роль у вираженні потрібної кількості чи ступеня, необхідного для конкретної мети чи дії.

Важливі граматичні моменти, щодо використання:  too, too much, too many, enough

1. “Too” + To + Infinitive: вираження неможливості або надмірності

 • Приклад: She is too young to enter this club.
 • Пояснення граматики: “Too” діє як прислівник, що змінює прикметник «young», вказуючи на надлишок, який робить особу непридатною для вступу до клубу.

2. “Too Much” + To + Infinitive: вказує на надмірну кількість незлічуваних іменників

 • Приклад: The doctor said that I drink too much coffee.
 • Пояснення граматики: “Too much” служить кількісним показником, що змінює незлічуваний іменник «coffee», позначаючи надмірну кількість, яку лікар не радить.

3. “Too Many” + To + Infinitive: позначення небажаної кількості іменників у множині

 • Приклад: I didn’t enjoy the concert. There were too many people.
 • Пояснення граматики: “Too many” виступає кількісним показником, який змінює іменник у множині «people», вказуючи на небажану кількість, яка вплинула на задоволення від концерту.

4. “Enough” + To + Infinitive: демонстрація відповідності певній меті

 • Приклад: I have saved enough money to go to Rome on holiday.
 • Пояснення граматики: “Enough” використовується як детермінатор, що модифікує іменник «money», вказуючи на достатність для визначеної мети фінансування свята.

5. “Enough” + To + Infinitive: вказує на достатній прикметник/прислівник для виконання завдання

 • Приклад: This bed is big enough for the four of us.
 • Пояснення граматики: “Enough” функціонує як прислівник, що змінює прикметник «big», вказуючи на достатність для розміщення зазначеної кількості людей.

6. “Enough” + To + Infinitive: представлення достатнього дієслова для дії

 • Приклад: I didn’t study enough and I failed the exam.
 • Пояснення граматики: “Enough” змінює дієслово «study», вказуючи на недостатню кількість, яка призвела до провалу іспиту.

7. “Not” + Enough + To + Infinitive: вираження недостатності в різних контекстах

 • Приклад: You aren’t old enough to enter this club.
 • Пояснення граматики: Заперечення «not» поєднується з «enough», щоб вказати на недостатній рівень, зокрема у віці для вступу до клубу.

8. “Not” + Adjective/Adverb + Enough + To + Infinitive: вказує на недостатність

 • Приклад: You aren’t going fast enough. We are going to be late.
 • Пояснення граматики: Заперечення «not» застосовується до прикметника «fast enough», що вказує на відсутність достатньої швидкості та потенційні наслідки запізнення.

Практика на закріплення – Too many-Too much-enough

Розуміння цих граматичних нюансів покращує вашу здатність ефективно використовувати «”too,” “too much,” “too many,” та “enough” у різних контекстах. Попрактикуйтеся включати ці структури у свої речення, щоб зміцнити своє розуміння граматики англійської мови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!