Коли пишемо “isn’t”, а коли “aren’t”

Which one (isn't it or aren't they) is correct

Використання “isn’t” та “aren’t” в англійській мові: правила та приклади

Вивчення англійської мови включає розуміння та правильне використання різних граматичних структур. Однією з таких структур є використання скорочень “isn’t” та “aren’t“. “Isn’t” є скороченою формою від “is not” і використовується для заперечення з іменниками в однині або займенниками він (he), вона (she), воно (it).

 • Наприклад: “He isn’t going” означає “Він не йде”.

Аren’t” є скороченою формою від “are not” і використовується для заперечення з іменниками в множині або займенниками ми (we), ви (you), вони (they).

 • Наприклад: “They aren’t coming” означає “Вони не йдуть”.

Обидві ці форми є частиною англійської граматики і важливі для побудови заперечних речень. Ці скорочення використовуються в розмовній та письмовій англійській мові. У цій статті розглянемо правила використання “isn’t” та “aren’t” і наведемо приклади для кращого розуміння.

Дієслово “to be”: основні форми в теперішньому часі

Перед розглядом того, як використовувати “isn’t” та “aren’t”, давайте коротко розглянемо  дієслово “to be“. Зараз ви зрозумієте, чому це важливо і як все пов’язано між сомою.  Дієслово “to be” є одним із найважливіших дієслів в англійській мові. Воно має безліч значень і функцій, виступаючи як допоміжне дієслово, а також як основне дієслово в різних граматичних конструкціях. Дієслово “to be” змінюється залежно від часу, способу, особи і числа підмета. Розглянемо основні форми “to be” в теперішньому часі у таблиці нижче.

Займенник / ІменникСтвердженняЗапереченняСкорочена форма запереченняПитання
II amI am notI’m notAm I?
HeHe isHe is notHe isn’tIs he?
SheShe isShe is notShe isn’tIs she?
ItIt isIt is notIt isn’tIs it?
Singular Noun (однина)The cat isThe cat is notThe cat isn’tIs the cat?
WeWe areWe are notWe aren’tAre we?
You (однина/множина)You areYou are notYou aren’tAre you?
TheyThey areThey are notThey aren’tAre they?
Plural Noun (множина)The dogs areThe dogs are notThe dogs aren’tAre the dogs?

Як ви помітили, “isn’t” та “aren’t” це одні зі форм дієслова “to be” в теперішньому часі.

Використання дієслова “to be” на прикладах

I am / I am not / I’m not:

 • Використовується з займенником “I” (я).
 • Приклади:
  • I am a student. (Я студент.)
  • I am not tired. (Я не втомився.)
  • I’m not hungry. (Я не голодний.)

He/She/It is / He/She/It is not / He/She/It isn’t:

 • Використовується з займенниками “he” (він), “she” (вона), “it” (воно) або з будь-яким іменником в однині.
 • Приклади:
  • He is a doctor. (Він лікар)
  • She is happy. (Вона щаслива)
  • It is raining. (Йде дощ)
  • He is not here. (Він не тут)
  • She is not my sister. (Вона не моя сестра)
  • It is not my problem. (Це не моя проблема)
  • The cat is not hungry. / The cat isn’t hungry. (Кіт не голодний)

We/You/They are / We/You/They are not / We/You/They aren’t:

 • Використовується з займенниками “we” (ми), “you” (ти/ви), “they” (вони) або з будь-яким іменником в множині.
 • Приклади:
  • We are friends. (Ми друзі)
  • You are welcome. (Ти/Ви ласкаво просимо)
  • They are students. (Вони студенти.)
  • We are not ready. / We aren’t ready. (Ми не готові)
  • You are not listening. / You aren’t listening. (Ти/Ви не слухаєш/слухаєте)
  • They are not coming. / They aren’t coming. (Вони не приходять)
  • The dogs are not friendly. / The dogs aren’t friendly. (Собаки не дружні)

Заперечні форми в питальних реченнях

Isn’t та aren’t часто використовуються у питальних реченнях для підтвердження чи уточнення інформації. Вони утворюються так само, як і заперечні форми.

Приклади:

 • Isn’t he your friend? (Хіба він не твій друг?)
 • Isn’t she working today? (Хіба вона не працює сьогодні?)
 • Isn’t it beautiful? (Хіба це не красиво?)
 • Aren’t we supposed to go? (Хіба ми не повинні йти?)
 • Aren’t you tired? (Хіба ти не втомився?)
 • Aren’t they ready? (Хіба вони не готові?)

Основні правила використання “Isn’t”

“Isn’t” є скороченою формою “is not”. Використовується іменниками в з однині та займенниками в третій особі однини. Тобто, “isn’t” використовується тоді, коли підметом речення є “he”, “she”, “it” або будь-яке інше слово, що вказує на одну особу або предмет.

 • Isn’t використовується з третьою особою однини (he, she, it).
 • Використовуйте isn’t, коли хочете сказати, що щось не відбувається зараз або не є правдою.
 • Isn’t також використовується у запитаннях, щоб питати про стан або існування чогось або когось.
 • Не використовуйте isn’t з іменниками в множині або займенниками ми (we), ви (you), вони (they).

Приклади використання “Isn’t”

 1. Коли говорите про погоду:
  • “It isn’t raining today.” (Сьогодні не йде дощ)
 2. Коли коментуєте чиюсь роботу або діяльність:
  • “Her performance isn’t the best in the competition.” (Її виступ не найкращий на змаганнях)
 3. У запереченні фактів або станів:
  • “The solution isn’t correct.” (Розв’язок не правильний)

Основні правила використання “Aren’t”

“Aren’t” є скороченою формою “are not”. Використовується з іменниками у множині та займенниками в першій, другій та третій особах множини. Тобто, “aren’t” використовується тоді, коли підметом речення є “we”, “you”, “they” або будь-яке інше слово, що вказує на більше ніж одну особу або предмет.

 • Aren’t використовується з першою особою множини (we), другою особою (you) та третьою особою множини (they).
 • Використовуйте aren’t, коли хочете сказати, що декілька осіб або речей не відбуваються зараз або не є правдою.
 • Aren’t також використовується у запитаннях, щоб питати про стан або існування кількох осіб або речей.
 • Не використовуйте aren’t з іменниками в однині або займенниками він (he), вона (she), воно (it).

Приклади використання “Aren’t”

 1. Коли говорите про плани групи:
  • “We aren’t going to the cinema this weekend.” (Ми не йдемо в кіно цими вихідними)
 2. Коли запитуєте когось про їхні думки або почуття:
  • “You aren’t excited about the trip, are you?” (Ти не радієш поїздці, чи не так?)
 3. Коли говорите про відсутність інтересу або бажання:
  • “They aren’t interested in learning to dance.” (Вони не зацікавлені вивчати танці)

Використання “isn’t” та “aren’t” в англійській мові є простим, але важливим аспектом граматики. Правильне застосування цих скорочень допомагає робити мову більш природною і легкою для розуміння.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!