Простий минулий час. Заперечне речення

Past Simple. Negative sentence

Минулий простий час. Заперечне речення. Вправа

Past Simple (простий минулий час) є одним з основних часів в англійській мові, що використовується для опису дій, які відбулися в минулому і не мають жодного зв’язку з теперішнім. У цій статті ми розглянемо, як утворюються негативні речення у Past Simple.

Формування негативних речень у Past Simple

Для утворення негативних речень у Past Simple використовуються допоміжне дієслово did та частка not. Основне дієслово залишається в базовій формі (інфінітиві без “to”).

Структура негативного речення:

Subject (підмет) + did not (didn’t) + base form of the verb (основна форма дієслова)

Приклади:

 • I did not go to the park. (Я не ходив до парку)
 • She did not eat breakfast. (Вона не снідала)
 • They did not see the movie. (Вони не бачили фільм)

Скорочена форма

У розмовній англійській часто використовують скорочену форму did notdidn’t.

Приклади:

 • He didn’t play football yesterday. (Він не грав у футбол вчора)
 • We didn’t understand the question. (Ми не зрозуміли питання)
 • You didn’t call me last night. (Ти не дзвонив мені вчора ввечері)

Вживання негативних речень у Past Simple

Негативні речення у Past Simple використовуються для заперечення дій або подій, які відбулися в минулому.

Приклади з контекстом:

 • John didn’t visit his grandparents last weekend. (Джон не відвідував своїх бабусю та дідуся минулих вихідних)
 • The company didn’t achieve its sales targets last year. (Компанія не досягла своїх цілей щодо продажів минулого року)

Часті помилки

Залишення дієслова у минулому часі:

 • Неправильно: She didn’t went to school. (Вона не ходила до школи)
 • Правильно: She didn’t go to school. (Вона не ходила до школи)

Відсутність допоміжного дієслова “did”:

 • Неправильно: They not play football yesterday. (Вони не грали у футбол вчора)
 • Правильно: They did not play football yesterday. (Вони не грали у футбол вчора)

Негативні речення у Past Simple — це важливий аспект англійської мови, який дозволяє заперечувати події або дії, що мали місце в минулому. Використовуючи допоміжне дієслово did та частку not, ми можемо легко і правильно формувати такі речення. Практикуйте, звертайте увагу на типові помилки і збагачуйте свій словниковий запас для більш впевненого володіння мовою.

Практика  – Past Simple. Negative sentence

Прочитайте речення у позитивній формі та перетворіть у негативну. Важливе зауваження, використайте повну формуdid not” при заповнені пропусків.

Transform the positive sentences into negative ones

She went to the store. (positive)
She to the store. (negative)

They played tennis. (positive)
They tennis. (negative)

He watched TV all evening. (positive)
He TV all evening. (negative)

We visited our grandparents. (positive)
We our grandparents. (negative)

I ate breakfast at 8 AM. (positive)
I breakfast at 8 AM. (negative)

She found her keys. (positive)
She her keys. (negative)

They enjoyed the concert. (positive)
They the concert. (negative)

He wrote a letter. (positive)
He a letter. (negative)

We cleaned the house. (positive)
We the house. (negative)

I saw a shooting star. (positive)
I a shooting star. (negative)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!