Вивчення англійської мови: Банк та банківські операції

mobile banking dialogue english

Банк та банківські операції англійською (аудіювання)

Банк є одним з найважливіших фінансових інститутів у сучасному світі. Він не лише забезпечує зберігання грошей, але й надає широкий спектр послуг, таких як кредити, інвестиції та обмін валюти. У цій статті ми розглянемо основні банківські терміни англійською мовою та приклади банківських операцій, які можуть бути корисними для кожного. Також цікавий діалог на тему: “Mobile Banking Dialogue“. Прослухайте діалог, прочитайте текст до нього та пробуйте повторити в глос.

Розглянемо важливі слова для фінансових операцій.

Основні терміни для фінансових операцій англійською

 • Bank (банк) – фінансова установа, що приймає депозити (deposits), надає кредити (loans) і проводить інші фінансові операції.
 • Account (рахунок) – фінансовий рахунок, де зберігаються ваші гроші.
 • Deposit (депозит) – сума грошей, внесена на рахунок у банку.
 • Withdrawal (зняття) – операція зняття грошей з рахунку.
 • Loan (кредит) – сума грошей, що надається банком для тимчасового використання з обов’язковим поверненням.
 • Interest rate (відсоткова ставка) – відсоток, який банк стягує за кредит або виплачує за депозит.
 • Savings account (ощадний рахунок) – рахунок для збереження грошей з нарахуванням відсотків.
 • Checking account (поточний рахунок) – рахунок для щоденних операцій, таких як оплата рахунків або покупки.
 • Transfer (переказ) – операція передачі грошей з одного рахунку на інший.
 • Currency exchange (обмін валюти) – обмін однієї валюти на іншу.

Відкриття рахунку

Для відкриття рахунку (to open an account) вам необхідно відвідати банк або скористатися інтернет-банкінгом (online banking). Вам знадобляться наступні документи:

 • Паспорт або ідентифікаційний документ (ID card).
 • Документи, що підтверджують місце проживання (Proof of address), такі як рахунок за комунальні послуги (utility bill).
 • Іноді потрібен початковий внесок (initial deposit).

Депозити та зняття коштів

Після відкриття рахунку ви можете вносити (to deposit) і знімати (to withdraw) гроші. Для внесення коштів можна використовувати касира (teller) або банкомат (ATM). Зняття коштів можливе через банкомат або касу банку.

Приклад:

 • I want to deposit $500 into my savings account. – Я хочу внести $500 на мій ощадний рахунок.
 • Can I withdraw $200 from my checking account? – Чи можу я зняти $200 з мого поточного рахунку?

Кредити

Банки надають різні види кредитів (loans), такі як іпотечні кредити (mortgage loans) для купівлі житла, автокредити (car loans) для купівлі автомобіля та персональні кредити (personal loans) для різних потреб. При отриманні кредиту ви повинні сплачувати відсотки (interest).

Приклад:

 • I need a personal loan of $5,000. – Мені потрібен персональний кредит на $5,000.
 • What is the interest rate on this mortgage? – Яка відсоткова ставка на цю іпотеку?

Перекази та оплата рахунків

Ви можете переказувати гроші (to transfer money) між рахунками або оплачувати рахунки (to pay bills) за допомогою інтернет-банкінгу або мобільного додатку.

Приклад:

 • I want to transfer $200 to my friend’s account. – Я хочу переказати $200 на рахунок мого друга.
 • Can I pay my utility bill online? – Чи можу я оплатити рахунок за комунальні послуги онлайн?

Обмін валюти

Банки також надають послуги з обміну валюти (currency exchange), що дозволяє обміняти одну валюту на іншу за поточним курсом (exchange rate).

Приклад:

 • I need to exchange euros to dollars. – Мені потрібно обміняти євро на долари.
 • What is the current exchange rate for euros to dollars? – Який поточний курс обміну євро на долари?

Інтернет-банкінг

Сучасні банки пропонують зручний доступ до рахунків через інтернет-банкінг (online banking), який дозволяє здійснювати фінансові операції без необхідності відвідування банку.

Основні функції інтернет-банкінгу:

 • Перевірка балансу рахунку (checking account balance).
 • Оплата рахунків (paying bills).
 • Переказ грошей (transferring money).
 • Перегляд виписок по рахунку (viewing account statements).

Нові слова та терміни про використання мобільного банкінгу

 1. Mobile banking – банківські операції, які можна здійснювати за допомогою мобільного пристрою (смартфону або планшету).
 2. Smartphone – смартфон, мобільний телефон з розширеними функціями, такими як доступ до Інтернету та додатків.
 3. Tablet – планшет, портативний комп’ютер з сенсорним екраном.
 4. Manage your finances – управляти своїми фінансами, керувати грошовими коштами та операціями.
 5. Mobile app – мобільний додаток, програмне забезпечення для мобільних пристроїв.
 6. Register your device – зареєструвати свій пристрій, процес реєстрації мобільного пристрою у системі банку для доступу до послуг.
 7. Website – вебсайт, електронна сторінка в Інтернеті, доступна через браузер.
 8. PayPal – система онлайн-платежів, яка дозволяє здійснювати грошові перекази.
 9. Log in – увійти, ввести дані для доступу до облікового запису.
 10. Credentials – дані для входу, такі як ім’я користувача та пароль.
 11. Account activity – активність на рахунку, усі операції, які відбуваються на банківському рахунку.
 12. Transactions – транзакції, фінансові операції, такі як перекази та оплати.
 13. Notifications – повідомлення, сповіщення про події або операції.
 14. Convenient – зручний, легко доступний і простий у використанні.
 15. Security – безпека, захист даних та інформації від несанкціонованого доступу.

Тепер прочитайте цікавий текст нижче та спробуйте зрозуміти інформацію із нього.

Using Mobile Banking

All over the world, more and more people are using mobile banking. In the United States, experts predict that by 2025, around 70% of adults will use their smartphones or tablets to manage their finances.

To start using mobile banking, you need to download your bank’s mobile app onto your smartphone or tablet and register your mobile device. If you prefer not to download the app, you can access the bank’s website on your tablet or laptop.

In some banks, such as those in Germany, you can use the PayPal payment system to send and receive money from your friends and family. You don’t need their bank account information, just their email address.

With mobile banking, you can:

 • Log in and access your bank account anytime you have Internet access.
 • See all your accounts and move money easily between accounts.
 • Pay bills and transfer money to other people.
 • Check your balance and view recent transactions.
 • Set up notifications for account activity.

How Does It Work?

 1. Download the app.
 2. Register your device.
 3. Log in with your credentials.
 4. Explore the app’s features.

Benefits of Mobile Banking

Mobile banking offers convenient access to your finances, allowing you to manage your money efficiently anytime and anywhere.

 • Convenience: You can conduct banking transactions without visiting the bank.
 • Accessibility: You have access to your account at any time.
 • Speed: Transactions like transferring money are instant.
 • Security: Modern apps provide a high level of protection for your data.

Вправа: Вставте пропущені слова

Вставте пропущені слова з наведеного списку у відповідні місця в реченнях.

Слова для вставки: [access, app, balance, banking, convenience, credentials, device, download, financial, mobile, notifications, register, smartphone, transactions, website]

 1. To use _______ banking, you need a _______ or a tablet.
 2. You can easily _______ your bank’s _______ from the app store.
 3. Mobile banking provides _______ to your _______ anytime you have an Internet connection.
 4. Make sure to _______ your _______ before using the app for the first time.
 5. Enter your _______ to _______ the banking app securely.
 6. You can check your account _______ and view recent _______ using the app.
 7. Setting up _______ for account _______ will help you stay informed about your finances.
 8. The _______ of mobile banking is that you can manage your _______ matters on the go.
 9. You can access your bank’s _______ on your laptop if you don’t want to _______ the app.
 10. Mobile banking allows you to perform _______ such as transferring money and paying bills with great _______.
 11. Using the bank’s _______ system, you don’t need to know the recipient’s bank details, only their phone number.
 12. Always ensure your _______ is secure and updated to protect your _______ data.
 13. Mobile banking apps provide a high level of _______ for your _______ transactions.
 14. With a _______ or tablet, you can use the bank’s mobile _______ for various services.
 15. You can move money between your accounts and _______ it to others using the mobile _______ app.

Відповіді

 1. To use mobile banking, you need a smartphone or a tablet.
 2. You can easily download your bank’s app from the app store.
 3. Mobile banking provides access to your account anytime you have an Internet connection.
 4. Make sure to register your device before using the app for the first time.
 5. Enter your credentials to access the banking app securely.
 6. You can check your account balance and view recent transactions using the app.
 7. Setting up notifications for account activity will help you stay informed about your finances.
 8. The convenience of mobile banking is that you can manage your financial matters on the go.
 9. You can access your bank’s website on your laptop if you don’t want to download the app.
 10. Mobile banking allows you to perform transactions such as transferring money and paying bills with great convenience.
 11. Using the bank’s mobile system, you don’t need to know the recipient’s bank details, only their phone number.
 12. Always ensure your device is secure and updated to protect your financial data.
 13. Mobile banking apps provide a high level of security for your financial transactions.
 14. With a smartphone or tablet, you can use the bank’s mobile app for various services.
 15. You can move money between your accounts and transfer it to others using the mobile banking app.

Діалог: Використання мобільного банкінгу (listening)

Прослухайте діалог між двома друзями, де один пояснює іншому, як користуватися мобільним банкінгом.

Слухати діалог (Mobile Banking Dialogue)

Спробуйте зрозуміти розмову не дивлячись на текст, а також повторити у голос.

Текст діалогу:


John: Hey Lisa, have you started using mobile banking yet?

Lisa: No, not really. I’m a bit skeptical about it. Is it safe?

John: Absolutely! Mobile banking is very secure if you follow some basic precautions. Plus, it’s incredibly convenient.

Lisa: That sounds interesting. How do I get started?

John: First, you need to download your bank’s mobile app from the app store. Do you have your smartphone with you?

Lisa: Yes, I do. So, I just search for my bank’s app and download it?

John: Exactly. After downloading, you need to register your device and log in using your credentials.

Lisa: What kind of things can I do with the app?

John: You can check your account balance, transfer money, pay bills, and even set up notifications for any account activity.

Lisa: Can I also deposit checks through the app?

John: Yes, many banks offer mobile check deposit. You just take a photo of the check with your phone’s camera.

Lisa: That sounds really convenient. What about security? How do I keep my information safe?

John: Always use a strong password and enable two-factor authentication. Never share your login details with anyone, and avoid using public Wi-Fi when accessing your account.

Lisa: Got it! I’m going to try this out today. Thanks for the advice, John!

John: No problem, Lisa. Once you start using it, you’ll wonder how you ever managed without it!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!