Як навчитися читати англійською мовою

How to effectively read english books

Як навчитися читати англійською мовою: детальний гайд

Читання англійською мовою може бути складним через велику кількість правил, винятків у вимові. Англійська орфографія і вимова часто не співпадають, що ускладнює навчання. У цій статті розглянемо основні правила читання англійською мовою, пояснимо особливості відкритих і закритих складів, а також надамо поради щодо читання різних комбінацій букв і слів.

Читання відкритих і закритих складів

Відкриті склади

Відкритий склад (open syllable) закінчується на голосний звук, і голосна зазвичай читається як довгий звук (long vowels):

Приклади:

 • ba читається як [beɪ], наприклад, у слові “baby” (дитина).
 • hi читається як [haɪ], наприклад, у слові “hi” (привіт).

Закриті склади

Закритий склад (closed syllable) закінчується на приголосний звук, і голосна зазвичай читається як короткий звук (short vowels):

Приклади:

 • bat читається як [bæt], наприклад, у слові “bat” (кажан).
 • hit читається як [hɪt], наприклад, у слові “hit” (удар).

Голосні літери англійського алфавіту

В англійській мові голосні букви (vowels) можуть мати різні варіанти вимови залежно від їхнього положення у слові, наявності сусідніх букв та типу складу. Це може стати серйозним викликом для тих, хто тільки починає вивчати мову. Англійський алфавіт містить п’ять основних голосних літер: A, E, I, O і U. Кожна з них може мати кілька варіантів вимови, які залежать від певних правил та винятків.

ГолоснаКороткий звукПриклади з коротким звукомДовгий звукПриклади з довгим звуком
a[æ]cat [kæt], map [mæp][eɪ]cake [keɪk], name [neɪm]
e[ɛ]bed [bɛd], pen [pɛn][iː]he [hiː], me [miː]
i[ɪ]sit [sɪt], fit [fɪt][aɪ]hi [haɪ], ice [aɪs]
o[ɒ] або [ɑː]not [nɒt], hot [hɒt][oʊ]no [noʊ], go [ɡoʊ]
u[ʌ]cup [kʌp], nut [nʌt][juː] або [uː]cute [kjuːt], flute [fluːt]

У англійській мові літера Y може бути як голосною, так і приголосною, в залежності від її позиції в слові та функції, яку вона виконує.  Розгляньте таблицю із прикладами, щоб зрозуміти відмінності.

Позиція в словіРольПрикладиВимова
На початку словаПриголоснаyes [jɛs], yellow [ˈjɛloʊ][j]
У середині словаГолоснаgym [dʒɪm], symbol [ˈsɪmbəl][ɪ], [iː]
В кінці словаГолоснаmy [maɪ], happy [ˈhæpi][ɪ], [iː], [aɪ]

A

Буква A має кілька варіантів вимови:

Довгий звук [ei]

Зазвичай вимовляється у відкритому складі або у комбінації з e в кінці слова:

Приклади:

 • name [neɪm] (ім’я)
 • cake [keɪk] (торт)
 • plane [pleɪn] (літак)

Короткий звук [æ]

Вимовляється в закритому складі:

Приклади:

 • cat [kæt] (кіт)
 • bat [bæt] (кажан)
 • hat [hæt] (капелюх)

Звук [ɑː]

У деяких випадках буква A вимовляється як довгий відкритий звук:

Приклади:

 • car [kɑːr] (автомобіль)
 • star [stɑːr] (зірка)
 • far [fɑːr] (далеко)

E

Буква E може мати такі варіанти вимови:

Довгий звук [i:]

Зазвичай вимовляється у відкритому складі або у комбінації з e в кінці слова:

Приклади:

 • me [mi:] (я)
 • he [hi:] (він)
 • these [ðiːz] (ці)

Короткий звук [e]

Вимовляється в закритому складі:

Приклади:

 • bed [bɛd] (ліжко)
 • red [rɛd] (червоний)
 • ten [tɛn] (десять)

Мовчазна E (silent E)

У деяких випадках буква E не вимовляється, але впливає на вимову попередньої голосної:

Приклади:

 • love [lʌv] (любов)
 • bake [beɪk] (випікати)
 • hope [hoʊp] (надія)

I

Буква I має такі варіанти вимови:

Довгий звук [aɪ]

Зазвичай вимовляється у відкритому складі або у комбінації з e в кінці слова:

Приклади:

 • time [taɪm] (час)
 • fine [faɪn] (добре)
 • kite [kaɪt] (повітряний змій)

Короткий звук [ɪ]

Вимовляється в закритому складі:

Приклади:

 • sit [sɪt] (сидіти)
 • hit [hɪt] (удар)
 • bit [bɪt] (біт)

Звук [i:]

У деяких випадках буква I вимовляється як довгий звук, особливо у поєднаннях:

Приклади:

 • machine [məˈʃiːn] (машина)
 • police [pəˈliːs] (поліція)

O

Буква O має такі варіанти вимови:

Довгий звук [əʊ] або [oʊ]

Зазвичай вимовляється у відкритому складі або у комбінації з e в кінці слова:

Приклади:

 • go [ɡəʊ] (йти)
 • no [nəʊ] (ні)
 • home [hoʊm] (дім)

Короткий звук [ɒ] або [ɔ]

Вимовляється в закритому складі:

Приклади:

 • dog [dɒɡ] (собака)
 • pot [pɒt] (горщик)
 • not [nɒt] (не)

Звук [ʌ]

У деяких випадках буква O може вимовлятися як звук [ʌ]:

Приклади:

 • love [lʌv] (любов)
 • come [kʌm] (приходити)
 • some [sʌm] (деякі)

U

Буква U має такі варіанти вимови:

Довгий звук [ju:]

Зазвичай вимовляється у відкритому складі або у комбінації з e в кінці слова:

Приклади:

 • use [juːz] (використовувати)
 • cube [kjuːb] (куб)
 • cute [kjuːt] (милий)

Короткий звук [ʌ]

Вимовляється в закритому складі:

Приклади:

 • cup [kʌp] (чашка)
 • but [bʌt] (але)
 • run [rʌn] (бігати)

Звук [u:]

У деяких випадках буква U може вимовлятися як довгий звук [u:]:

Приклади:

 • true [truː] (правда)
 • blue [bluː] (синій)
 • rule [ruːl] (правило)

Комбінації голосних

ai і ay

Комбінації голосних ai і ay часто вимовляються як [ei]:

Приклади:

 • rain [reɪn] (дощ)
 • play [pleɪ] (грати)

ea і ee

Комбінації голосних ea і ee вимовляються як [i:]:

Приклади:

 • sea [siː] (море)
 • see [siː] (бачити)

oo

Комбінація голосних oo може мати кілька варіантів вимови:

 • Довгий звук [u:]:
  • food [fuːd] (їжа)
  • moon [muːn] (місяць)
 • Короткий звук [ʊ]:
  • book [bʊk] (книга)
  • foot [fʊt] (нога)

ou і ow

Комбінації ou і ow часто вимовляються як [aʊ]:

Приклади:

 • house [haʊs] (будинок)
 • cow [kaʊ] (корова)

ey

Звук [eɪ]: Комбінація ey вимовляється як [eɪ].

 • key [kiː] (ключ)
 • grey [ɡreɪ] (сірий)
 • they [ðeɪ] (вони)

oy

Звук [ɔɪ]: Комбінація “oy” вимовляється як [ɔɪ].

 • boy [bɔɪ] (хлопчик)
 • toy [tɔɪ] (іграшка)
 • joy [ʤɔɪ] (радість)

Приголосні літери англійського алфавіту

Приголосні букви (consonants) в англійській мові можуть мати різні звуки залежно від їх позиції у слові і сусідніх букв. Деякі приголосні мають кілька варіантів вимови або особливі правила, які варто враховувати під час читання. Англійський алфавіт містить двадцять одну приголосну літеру: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y і Z. Кожна з них може мати свої особливості вимови.

ПриголоснаЗвукПриклади слів з коротким звуком
B[b]bat [bæt] (кажан), rub [rʌb] (терти)
C[k] або [s]cat [kæt] (кіт), cent [sɛnt] (цент)
D[d]dog [dɒɡ] (собака), mad [mæd] (злий)
F[f]fish [fɪʃ] (риба), safe [seɪf] (безпечний)
G[ɡ] або [dʒ]go [ɡəʊ] (йти), gym [ʤɪm] (спортзал)
H[h]hat [hæt] (шапка), honest [ˈɒnɪst] (чесний)
J[dʒ]jump [ʤʌmp] (стрибати), joy [ʤɔɪ] (радість)
K[k]kite [kaɪt] (кайт), knight [naɪt] (лицар)
L[l]leg [lɛɡ] (нога), ball [bɔːl] (м’яч)
M[m]man [mæn] (чоловік), team [tiːm] (команда)
N[n]net [nɛt] (сітка), pen [pɛn] (ручка)
P[p]pig [pɪɡ] (свиня), map [mæp] (карта)
Q[kw]queen [kwiːn] (королева), quick [kwɪk] (швидко)
R[r]red [rɛd] (червоний), car [kɑːr] (машина)
S[s] або [z]sun [sʌn] (сонце), is [ɪz] (є)
T[t] або [ʃ]top [tɒp] (верх), nation [ˈneɪʃən] (нація)
V[v]van [væn] (фургон), voice [vɔɪs] (голос)
W[w]wind [wɪnd] (вітер), write [raɪt] (писати)
X[ks] або [ɡz]box [bɒks] (коробка), xylophone [ˈzaɪləˌfoʊn] (ксилофон)
Y[j], [ɪ], або [iː]yes [jɛs] (так), gym [ʤɪm] (спортзал)
Z[z]zoo [zuː] (зоопарк), zero [ˈzɪərəʊ] (нуль)

B

Буква B зазвичай вимовляється як [b]:

Приклади:

 • bat [bæt] (кажан)
 • bag [bæɡ] (сумка)
 • cube [kjuːb] (куб)

Мовчазна B (silent B): У деяких словах B не вимовляється, особливо після M або перед T:

 • climb [klaɪm] (лазити)
 • doubt [daʊt] (сумнів)
 • thumb [θʌm] (великий палець)

C

Буква C може вимовлятися як [k] або [s]:

Звук [k]

Читається як [k] перед a, o, u або у кінці слова:

Приклади:

 • cat [kæt] (кіт)
 • coffee [ˈkɒfi] (кава)
 • cute [kjuːt] (милий)

Звук [s]

Читається як [s] перед e, i або y:

Приклади:

 • city [ˈsɪti] (місто)
 • cent [sɛnt] (цент)
 • cycle [ˈsaɪkəl] (цикл)

D

Буква D зазвичай вимовляється як [d]:

Приклади:

 • dog [dɒɡ] (собака)
 • door [dɔːr] (двері)
 • ride [raɪd] (їхати)

F

Буква F завжди вимовляється як [f]:

Приклади:

 • fish [fɪʃ] (риба)
 • fast [fɑːst] (швидко)
 • coffee [ˈkɒfi] (кава)

G

Буква G може вимовлятися як [ɡ] або [ʤ]:

Звук [ɡ]

Читається як [ɡ] перед a, o, u або у кінці слова:

Приклади:

 • go [ɡəʊ] (йти)
 • garden [ˈɡɑːdən] (сад)
 • glue [ɡluː] (клей)

Звук [ʤ]

Читається як [ʤ] перед e, i або y:

Приклади:

 • giant [ˈʤaɪənt] (велетень)
 • giraffe [ʤɪˈræf] (жираф)
 • gym [ʤɪm] (спортзал)

Мовчазна G (silent G): У деяких словах G не вимовляється, особливо перед n:

 • gnome [nəʊm] (гном)
 • sign [saɪn] (знак)
 • gnat [næt] (комар)

H

Буква H зазвичай вимовляється як [h]:

Приклади:

 • hat [hæt] (капелюх)
 • house [haʊs] (будинок)
 • hope [hoʊp] (надія)

Мовчазна H (silent H): У деяких словах H не вимовляється, особливо після w:

 • honest [ˈɒnɪst] (чесний)
 • hour [ˈaʊər] (година)
 • what [wɒt] (що)

J

Буква J завжди вимовляється як [ʤ]:

Приклади:

 • jump [ʤʌmp] (стрибати)
 • jungle [ˈʤʌŋɡəl] (джунглі)
 • joke [ʤəʊk] (жарт)

K

Буква K зазвичай вимовляється як [k]:

Приклади:

 • kite [kaɪt] (повітряний змій)
 • king [kɪŋ] (король)
 • kitten [ˈkɪtən] (кошеня)

Мовчазна K (silent K): У деяких словах K не вимовляється, особливо перед n:

 • knife [naɪf] (ніж)
 • knee [niː] (коліно)
 • knock [nɒk] (стукати)

L

Буква L зазвичай вимовляється як [l]:

Приклади:

 • love [lʌv] (любов)
 • lake [leɪk] (озеро)
 • lamp [læmp] (лампа)

Мовчазна L (silent L): У деяких словах L не вимовляється, особливо перед k:

 • walk [wɔːk] (йти пішки)
 • half [hɑːf] (половина)
 • talk [tɔːk] (говорити)

M

Буква M завжди вимовляється як [m]:

Приклади:

 • man [mæn] (чоловік)
 • moon [muːn] (місяць)
 • music [ˈmjuːzɪk] (музика)

N

Буква N зазвичай вимовляється як [n]:

Приклади:

 • not [nɒt] (не)
 • name [neɪm] (ім’я)
 • nine [naɪn] (дев’ять)

Мовчазна N (silent N): У деяких словах N не вимовляється, особливо у кінці слова після m:

 • autumn [ˈɔːtəm] (осінь)
 • column [ˈkɒləm] (колона)
 • hymn [hɪm] (гімн)

P

Буква P зазвичай вимовляється як [p]:

Приклади:

 • pen [pɛn] (ручка)
 • pink [pɪŋk] (рожевий)
 • party [ˈpɑːti] (вечірка)

Мовчазна P (silent P): У деяких словах P не вимовляється, особливо перед s:

 • psychology [saɪˈkɒlədʒi] (психологія)
 • pneumonia [njuːˈməʊniə] (пневмонія)

Q

Буква Q завжди супроводжується u і вимовляється як [kw]:

Приклади:

 • queen [kwiːn] (королева)
 • quick [kwɪk] (швидкий)
 • question [ˈkwɛstʃən] (питання)

R

Буква R зазвичай вимовляється як [r]:

Приклади:

 • red [rɛd] (червоний)
 • run [rʌn] (бігати)
 • rabbit [ˈræbɪt] (кролик)

S

Буква S може вимовлятися як [s] або [z]:

Звук [s]

Зазвичай читається як [s]:

Приклади:

 • sun [sʌn] (сонце)
 • see [siː] (бачити)
 • so [səʊ] (так)

Звук [z]

У деяких випадках читається як [z], особливо в кінці слова після голосної:

Приклади:

 • is [ɪz] (є)
 • was [wɒz] (був)
 • dogs [dɒɡz] (собаки)

T

Буква T зазвичай вимовляється як [t]:

Приклади:

 • tea [tiː] (чай)
 • top [tɒp] (верх)
 • cat [kæt] (кіт)

Звук [ʃ] (в комбінації ti): У деяких словах ti може вимовлятися як [ʃ]:

 • station [ˈsteɪʃən] (станція)
 • nation [ˈneɪʃən] (нація)

V

Буква V завжди вимовляється як [v]:

Приклади:

 • van [væn] (фургон)
 • victory [ˈvɪktəri] (перемога)
 • voice [vɔɪs] (голос)

W

Буква W зазвичай вимовляється як [w]:

Приклади:

 • water [ˈwɔːtər] (вода)
 • week [wiːk] (тиждень)
 • wind [wɪnd] (вітер)

Мовчазна W (silent W): У деяких словах W не вимовляється, особливо перед r:

 • write [raɪt] (писати)
 • wrist [rɪst] (зап’ястя)
 • wrong [rɒŋ] (неправильно)

X

Буква X зазвичай вимовляється як [ks] або [ɡz]:

Звук [ks]

Читається як [ks] у більшості випадків:

Приклади:

 • box [bɒks] (коробка)
 • fox [fɒks] (лиса)
 • text [tɛkst] (текст)

Звук [ɡz]

Читається як [ɡz] на початку слова:

Приклади:

 • xylophone [ˈzaɪləˌfoʊn] (ксилофон)
 • xenon [ˈzɛnɒn] (ксенон)

Y

Буква Y може вимовлятися як [j], [ɪ], або [i:]:

Звук [j]

Зазвичай читається як [j] на початку слова:

Приклади:

 • yes [jɛs] (так)
 • yellow [ˈjɛləʊ] (жовтий)

Звук [ɪ] або [i:]

Читається як [ɪ] або [i:] в середині або в кінці слова:

Приклади:

 • gym [ʤɪm] (спортзал)
 • my [maɪ] (мій)
 • happy [ˈhæpi] (щасливий)

Z

Буква Z завжди вимовляється як [z]:

Приклади:

 • zoo [zuː] (зоопарк)
 • zebra [ˈzɛbrə] (зебра)
 • zero [ˈzɪərəʊ] (нуль)

Особливі комбінації приголосних

ch

Комбінація ch може мати кілька варіантів вимови:

Звук [tʃ]

Найчастіше читається як [tʃ]:

Приклади:

 • chair [tʃɛər] (стілець)
 • chicken [ˈtʃɪkɪn] (курка)

Звук [ʃ]

У деяких словах ch вимовляється як [ʃ]:

Приклади:

 • chef [ʃɛf] (шеф)
 • machine [məˈʃiːn] (машина)

Звук [k]

У деяких словах ch вимовляється як [k], особливо у словах грецького походження:

Приклади:

 • chorus [ˈkɔːrəs] (хор)
 • chord [kɔːd] (акорд)

th

Комбінація th може вимовлятися як [θ] або [ð]:

Звук [θ]

Читається як [θ] у більшості випадків:

Приклади:

 • think [θɪŋk] (думати)
 • thin [θɪn] (тонкий)

Звук [ð]

Читається як [ð] у деяких випадках, особливо у службових словах:

Приклади:

 • this [ðɪs] (це)
 • they [ðeɪ] (вони)
 • there [ðɛər] (там)

ph

Комбінація ph завжди вимовляється як [f]:

Приклади:

 • phone [foʊn] (телефон)
 • photo [ˈfoʊtəʊ] (фото)
 • graph [ɡræf] (графік)

gh

Комбінація gh може бути мовчазною або вимовлятися як [f]:

Мовчазна gh (silent gh)

Приклади:

 • high [haɪ] (високий)
 • night [naɪt] (ніч)
 • sigh [saɪ] (зітхання)

Звук [f]

Приклади:

 • laugh [læf] (сміятися)
 • cough [kɒf] (кашель)
 • tough [tʌf] (міцний)

kn і gn

Комбінації kn і gn зазвичай мають мовчазну k або g:

Приклади:

 • knight [naɪt] (лицар)
 • knife [naɪf] (ніж)
 • gnome [nəʊm] (гном)

ng

Звук [ŋ]: Комбінація ng вимовляється як [ŋ] – носовий звук, що створюється шляхом заднього змикання мови і м’якого піднебіння.

 • sing [sɪŋ] (співати)
 • ring [rɪŋ] (кільце)
 • long [lɒŋ] (довгий)

ck

Звук [k]: Комбінація ck вимовляється як [k] і завжди використовується після короткої голосної.

 • back [bæk] (назад)
 • lock [lɒk] (замок)
 • duck [dʌk] (качка)

sh

Звук [ʃ]: Комбінація sh вимовляється як [ʃ] – глухий свистячий звук.

 • ship [ʃɪp] (корабель)
 • fish [fɪʃ] (риба)
 • brush [brʌʃ] (щітка)

kn

Звук [n]: Комбінація kn на початку слова вимовляється як [n]; буква k не вимовляється.

 • knife [naɪf] (ніж)
 • knee [niː] (коліно)
 • knock [nɒk] (стукати)

Знання правил читання приголосних літер і комбінацій значно полегшить процес навчання англійської мови. Практика читання слів і текстів, уважне стеження за вимовою приголосних у різних контекстах допоможе вам удосконалити свої навички читання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!