Різниця між “Finish” та “End” в англійській мові

End or finish ? - Grammar

Яка різниця між Finish та End в англійській мові?

Вивчаючи англійську мову часто зустрічають слова, які є синонімами. Вони здаються зрозумілими і дуже простими. Наприклад слова “finish” та “end”. Ми часто ці слова чуємо та вживаємо, але чи завжди ми правильно їх використовуємо? Якщо ви впевнені у собі, тоді просто перейдіть до остатньою пункту  – практика на розуміння різниці між “finish” та “end”, і  перевірте себе. В іншому випадку давайте ознайомимось із тим яка різниця між “finish” та “end” в англійській мові.

Коли використовуємо Finish?

«Finish» — це дієслово, яке означає завершення завдання, дії чи процесу. Це часто асоціюється з досягненням мети або доведенням чогось до кінця. Коли ви говорите: «I finished my homework, (Я закінчив домашнє завдання)», це означає, що завдання виконано, і ви можете переходити до чогось іншого. «Finish» зазвичай використовується коли ви хочете сказати про завершення, яке стосується завершення будь-якого етапу або частини цього завдання.

Наприклад:

 • “I will finish reading this book by the end of the week.” – Я закінчу читати цю книгу до кінця тижня
 • “She finished her presentation with a compelling conclusion.” – «Вона завершила свою презентацію з переконливим висновком».

Коли використовуємо End?

«End» – це іменник або дієслово, що означає припинення або завершення чогось. «End» використовуємо, коли щось припиняє існувати або продовжується. Часто стосується  зупинки або повного завершення цієї роботи. Інколи непередбачуване завершення, тоді теж може використовувати «end».

Наприклад:

 • “The movie had a surprising twist at the end.” – «Наприкінці фільму був дивовижний поворот».
 • “We need to end the meeting on time.” – «Нам потрібно закінчити зустріч вчасно».

Різниця між End і Finish

 1. Характер завершення:
  • Finish: Означає успішне виконання завдання чи діяльності з почуттям виконаного обов’язку.
  • End: Позначає припинення або завершення чогось, не обов’язково підкреслюючи досягнення.
  • Якщо мова йде про завершення події або дії, яка має певний результат, ймовірно, правильний варіант – “finish.” Наприклад, “finish the race” або “finish the project.”
 2. Акцент на досягненнях:
  • Finish: Часто використовується, коли підкреслюється завершеність завдання.
  • End: Зосереджується на точці завершення, а не на успіху чи повноті процесу.
  • Якщо мова йде про завершення конкретної дії або завдання, більш вірогідний варіант – “finish.” Наприклад, “finish the homework.”
 3. Виконання у встановлені терміни:
  • Finish: Пов’язаний із дотриманням термінів і виконанням завдань у визначені терміни.
  • End: Вказує момент часу, коли щось завершується, наприклад кінець наради чи події.
  • Якщо йдеться про завершення певного періоду часу, ймовірно, правильний варіант – “end”. Наприклад, “at the end of the week.”
 4. Завершення події:
  • Finish: Застосовується до заходів, проектів або завдань, де успішне виконання є ключовим аспектом.
  • End: Більш узагальнено використовується для завершення подій, періодів або ситуацій.
  • Якщо несподіване або непередбачуване завершення, ймовірно, правильний варіант – “end.” Наприклад, “the relationship ended.”
 5. Включення в речення:
  • Finish: Часто використовується самостійно для позначення завершення певної дії.
  • End: Може знадобитися додатковий контекст, щоб указати, що є завершенням або припиненням.
 6. Словосполучення:
  • Finish: Поширені словосполучення включають «finish a book (закінчити книгу)» або «finish a race (закінчити гонку)».
  • End: Поширені словосполучення включають “end a meeting (завершити зустріч)” або “end a relationship (завершити стосунки)”.
 7. Кінцевий термін:
  • Finish: Часто використовується в контекстах, де наголошується на дотриманні кінцевого терміну або досягненні мети.
  • End: Використовується, коли йдеться про завершення періоду, події чи ситуації, не обов’язково прив’язуючи це до певного досягнення.
 8. Очікування продовження:
  • Finish: Дає відчуття завершення, що часто призводить до переходу до нового завдання чи діяльності.
  • End: Вказує на висновок, не обов’язково пропонуючи подальшу дію чи продовження.

Різниця між Finish і End у контексті

Розуміння того, коли використовувати «finish» або «end», залежить від контексту, який ви хочете передати. Якщо ви хочете виразити успішне виконання завдання, доречним варіантом буде «finish». З іншого боку, якщо ви говорите про припинення або завершення чогось, не обов’язково наголошуючи на виконанні, краще підходить слово «end».

Розгляньте ці приклади, щоб підкреслити різницю:

 • “I will finish my work before the end of the day.” – «Я закінчу свою роботу до кінця дня». (Виконання завдання)
 • “The concert will end at midnight.” (Terminating an event) – «Концерт закінчиться опівночі». (Припинення події)

Також може бути, що обидва слова в одному реченні:

 • “I will finish writing the report by the end of the week.” – «Я закінчу писати звіт до кінця тижня».

Уважно читайте речення, оскільки контекст може надати додаткової інформації щодо того що використовувати.

Практика на розуміння різниці між “finish” та “end”

Прочитайте речення та виберіть один із варіантів відповіді для заповнення пропусків.

The brothers will ....... school both together at the end of this year.

They wanted their daughter to improve her social skills and sent her to the famous ....... school in Switzerland.

You can't miss it, it's that tall building right at the ....... of the road.

Sadly their marriage of 25 years ....... in divorce.

It didn't take long for the children to ....... off the cakes and pastries that had not been eaten at the party.

He thought they would all share the cost of the meal but unfortunately he ....... up paying for everybody.

After the children had ....... doing their homework, the whole family watched television.

You could tell the time by him because he always ....... work at exactly the same time every day.

I've written practically the whole book except for the last part and I just don't know how to ....... the story.

To most people it seemed like a long and successful relationship and so it was a great surprise to learn that they had ....... with each other.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!