Окличні речення в англійській мові

У англійській мові в окличному реченні (Exclamatory sentence) вживається конструкція: what a/an + іменник в однині» або «what + іменник у множині/незлічуваний іменник.

Іменник в одниніWhat a good idea! — Яка гарна ідея!
Іменник у множиніWhat lovely flowers! — Які гарні квіти!
Незлічуваний іменникWhat fun we had! — Як нам було гарно!

Слід пам’ятати про те, що в кінці окличного речення завжди стоїть знак оклику!

Окличні речення виражають сильні емоції: радість, гнів, розчулення, здивування тощо, та відрізняються за своєю будовою від решти речень. Слово, яке стоїть після окличного what чи how, є емоційно забарвленим. Початковий займенник what вживається тоді, коли в окличному реченні є іменник:

  • What a beautiful girl! — Яка гарна дів чина!

Початковий займенник how вживається, коли є прикметник:

  • How beautiful! Як чудової

Exclamations in English!!!

Spread the love
error: Content is protected !!