Складносурядне речення в англійській мові

Складносурядне речення

В англійській мові складносурядне речення (Compound sentence), складається з двох або більше рівнозначних частин. На відміну від складнопідрядного речення, складносурядні речення складається з незалежних простих речень, які можуть існувати окремо один від одного без втрати змісту висловлювання.

Складносурядні речення можуть з’єднуватися за допомогою: and, but, yet (проте), or, either … or, etc.

  • I was pressed for time because of my exams, yet I decided to accept his invitation —  У мене не вистачало часу через іспити, але я вирішив прийняти його запрошення
  • We can stay at home and watch TV, or you can go to the cinema alone — Ми можемо залишитися вдома і подивитися телевізор, або ви можете піти в кіно один

Складносурядні речення можуть також з’єднуватися без додаткових слів:

  • Му friends are understanding and sympathetic people; they are always ready to help — Мої друзі розуміють і співчутливі люди; вони завжди готові допомогти
  • Clouds overcast the sky, it looks like raining — Небо затягнене хмарами; схоже на дощ

Способи поєднання складносурядних речень

Єднальними сполучниками

У сполучниках використовуються сполучники and, nor, neither … nor, not only … but тощо.

  • We went to school and had three lessons there — Mu пішли до школи, і в нас було три уроки

Розділовими сполучниками

Воно утворюється за допомогою сполучників orelseor else (або, чи) і прислівника otherwise (інакше).

  • Remember the map or you’ll get lost in the city — Запам’ятай карту, або можеш заблукати в місті

Протиставними сполучниками

За допомогою сполучників but, yet, while, whereas і прислівників nevertheless, still (тим не менш, все ще).

  • We waited for Mike, but he didn’t call us — Ми чекали на Майка, але він нам не зателефонував

За змістом, без сполучників

Воно утворюється за допомогою сполучників for, so і прислівників therefore, accordingly, consequently, hence (тому, з цієї причини, відповідно, таким чином, тому).

  • The birds were singing, the sun was shining — Співали птахи, сяяло сонце
Spread the love
error: Content is protected !!