Автомобільна лексика: слова, значення, вправа

Navigating the Car Vocabulary in English

Автомобільна лексика в англійській мові на практиці

Автомобільна лексика є невід’ємною частиною пов’язаною з автомобільною промисловістю та транспортними засобами. Це специфічний набір термінів, які використовуються для опису різних компонентів, систем та процесів, пов’язаних з автомобілями. В англійській мові автомобільна лексика відіграє важливу роль як складова частина поповнення словникового запасу. Розглянемо деякі переваги, які підкреслюють важливість вивчення автомобільної лексики:

 1. Реальні ситуації: Багато людей регулярно користуються автомобілями, тому знання відповідної лексики стає важливим для розуміння та спілкування в реальних ситуаціях.
 2. Робочі можливості: Багато робочих місць у сфері автомобільної промисловості, технічного обслуговування, продажу автомобілів та послуг пов’язаних з автомобілями потребують знання спеціалізованої лексики.
 3. Технічні знання: Розуміння технічних аспектів автомобілів може бути корисним для власників автомобілів у вирішенні проблем та взаємодії з механіками та сервісними центрами.
 4. Туризм та подорожі: Подорожі на автомобілі стають все популярнішими, особливо в країнах з розвиненою автомобільною інфраструктурою. Розуміння автомобільної лексики корисне при власних подорожах або спілкуванні зі службами прокату автомобілів.
 5. Підготовка до іспитів: Деякі мовні іспити можуть включати завдання, пов’язані з транспортом та автомобілями, тому знання цієї лексики може бути корисним для успішного складання тестів.

Отже, автомобільна лексика відіграє ключову роль у підтримці безпеки та ефективності на дорозі, а також у полегшенні спілкування між учасниками автомобільної галузі. Давайте розглянемо популярні слова про автомобілі та в кінці статті перевіримо знання виконавши завдання.

Поширена автомобільна лексика англійською

Windscreen – /ˈwɪndˌskriːn/ (лобове скло) – це прозора поверхня перед кабіною водія, яка захищає від вітру, пилу, опадів та інших зовнішніх чинників.

 • Приклад: If the windscreen is damaged, the driver may have a limited view of the road. – Якщо лобове скло пошкоджене, водій може мати обмежений огляд дороги.

Headlights – /ˈhɛdˌlaɪts/ (фари) – це світлові джерела, що використовуються для освітлення дороги під час їзди в темряві.

 • Приклад: Turn on the headlights when driving at night. – Увімкніть фари під час водіння вночі.

Clutch pedal – /klʌtʃ ˈpɛdəl/ (педаль зчеплення) – це педаль у машині, яку водій натискає, щоб відкрити зчеплення та перемикати передачі.

 • Приклад: Press the clutch pedal before shifting gears. – Натисніть педаль зчеплення перед перемиканням передач.

Radiator – /ˈreɪdiˌeɪtər/ (радіатор) – це пристрій у двигуні, який відводить тепло від охолоджувальної рідини.

 • Приклад: The radiator helps to keep the engine cool. – Радіатор допомагає тримати двигун прохолодним.

Generator – /ˈdʒɛnəˌreɪtər/ (генератор) – це пристрій, який виробляє електрику для зарядки акумулятора автомобіля та живлення електричних систем.

 • Приклад: The generator powers the car’s electrical systems. – Генератор живить електричні системи автомобіля.

Shock absorbers – /ʃɑk əbˈzɔrbərz/ (амортизатори) – це компоненти підвіски, які поглинають удари та вібрацію при їзді по нерівностях.

 • Приклад: Good shock absorbers provide a smoother ride. – Хороші амортизатори забезпечують більш плавну поїздку.

Turn indicators – /tɜrn ˈɪndɪˌkeɪtərz/ (поворотники) – це світлові сигнали, які вказують іншим водіям, що автомобіль збирається повернути.

 • Приклад: Always use your turn indicators when changing lanes. – Завжди використовуйте поворотники при зміні смуги руху.

Choke – /tʃoʊk/ (дроссель) – це пристрій у карбюраторі, який регулює рівень повітряно-паливної суміші при холодному запуску двигуна.

 • Приклад: Pull out the choke to start a cold engine. – Витягніть дроссель, щоб запустити холодний двигун.

Oil – /ɔɪl/ (Масло) – це мастило, яке змащує рухомі частини двигуна для зменшення тертя та зносу.

 • Приклад: Regularly check the oil level in your car’s engine. – Регулярно перевіряйте рівень олії у двигуні вашого автомобіля.

Ignition – /ɪɡˈnɪʃən/ (запалювання) – це процес запуску двигуна автомобіля.

 • Приклад: Turn the key to start the ignition. – Поверніть ключ, щоб запустити запалювання.

Timing chain – /ˈtaɪmɪŋ tʃeɪn/ (Ланцюг ГРМ) – це механізм, який керує відкриттям та закриттям клапанів у двигуні.

 • Приклад: A worn timing chain can cause engine misfires. – Зношений розподільний ланцюг може призвести до розірвання роботи двигуна.

Carburetor – /ˈkɑːrbjʊˌreɪtər/ (карбюратор) – це пристрій, що змішує паливо з повітрям для створення паливної суміші для двигуна внутрішнього згоряння.

 • Приклад: Modern cars typically use fuel injection instead of a carburetor. – Сучасні автомобілі зазвичай використовують паливну систему з вприскуванням палива замість карбюратора.

Spark plugs – /ˈspɑrk plʌɡz/ (свічки запалювання) – це електричні пристрої, які створюють іскри для запалювання паливної суміші у циліндрі двигуна.

 • Приклад: Fouled spark plugs can cause engine misfires and poor performance. – Забруднені свічки запалювання можуть призвести до розірвання роботи двигуна та поганої продуктивності.

Battery – /ˈbætəri/ (акумулятор) – це пристрій, який зберігає електричну енергію для запуску двигуна та живлення електричних систем автомобіля.

 • Приклад: A dead battery can prevent a car from starting. – Розряджений акумулятор може запобігти запуску автомобіля.

Pump – /pʌmp/ (насос) – це пристрій, що використовується для пересування рідини або газу в системі автомобіля.

 • Приклад: The fuel pump delivers gasoline from the tank to the engine. – Паливний насос подає бензин з бака в двигун.

Accumulator – /əˈkjuːmjəˌleɪtər/ (акумулятор) – це пристрій, який зберігає електричну енергію для підтримки системи запалювання та електричних пристроїв автомобіля.

 • Приклад: The accumulator helps to provide power to start the engine. – Акумулятор допомагає забезпечити енергію для запуску двигуна.

Panel lights – /ˈpænəl laɪts/ (підсвітка панелі) – це світильники, які освітлюють приладову панель автомобіля для зручності водія під час вечірньої або нічної їзди.

 • Приклад: Adjust the brightness of the panel lights for better visibility at night. – Відрегулюйте яскравість підсвітки панелі для кращої видимості вночі.

Taillights – /ˈteɪlˌlaɪts/ (задні фари) – це світильники, розташовані ззаду автомобіля, які вказують напрямок руху та забезпечують видимість іншим водіям.

 • Приклад: Make sure your taillights are working properly to avoid accidents at night. – Переконайтеся, що ваші задні фари працюють належним чином, щоб уникнути аварій вночі.

Gear shift – /ɡɪr ʃɪft/ (перемикач передач) – це механізм, який дозволяє водієві перемикати передачі для регулювання швидкості та обертів двигуна.

 • Приклад: Move the gear shift into “reverse” to back up the car. – Перемістіть перемикач передач у положення “назад”, щоб виїхати заднім ходом.

Fenders – /ˈfɛndərz/ (крила) – це частини кузова автомобіля, які захищають колеса та двері від бруду, каміння та інших зовнішніх пошкоджень.

 • Приклад: Mudguards, also known as fenders, prevent dirt from splashing onto the car’s body. – Крильця, також відомі як крило, запобігають бруду бризкає на кузов автомобіля.

Bumpers – /ˈbʌmpərz/ (бампера) – це частини кузова передньої та задньої частин автомобіля, які призначені для поглинання ударів при зіткненні.

 • Приклад: The bumpers protect the car’s body in case of a collision. – Бампера захищають кузов автомобіля в разі зіткнення.

Steering wheel – /ˈstɪrɪŋ wil/ (кермо) – це руль у машині, за допомогою якого водій керує напрямком руху транспортного засобу.

 • Приклад: Hold the steering wheel firmly while making turns. – Твердо тримайте кермо під час поворотів.

Horn – /hɔrn/ (клаксон) – це пристрій у машині, який видає гучний звук для попередження інших водіїв або пішоходів.

 • Приклад: Use the horn to alert others of your presence in case of an emergency. – Використовуйте клаксон, щоб попередити інших про вашу присутність в разі екстрених ситуацій.

Rack and pinion – /ræk ən ˈpɪnjən/ (кермовий механізм) – це система керування, що використовується для перетворення обертання керма на рух коліс автомобіля.

 • Приклад: The rack and pinion steering system provides precise control over the car’s direction. – Кермовий механізм з рейкою та шестернею забезпечує точне керування напрямком руху автомобіля.

Brakes – /breɪks/ (гальма) – це пристрої, що сповільнюють або зупиняють рух автомобіля шляхом тертя або стиснення гальмівних дисків.

 • Приклад: Always apply the brakes gently to avoid skidding. – Завжди ніжно натискайте на гальма, щоб уникнути заносу.

Fuel tank – /ˈfjuːəl tæŋk/ (бак для пального) – це контейнер, що містить паливо для живлення двигуна автомобіля.

 • Приклад: Fill up the fuel tank before a long journey. – Наповніть бак пального перед довгою поїздкою.

Grease – /ɡris/ (мастило) – це змащення, що використовується для зменшення тертя та зносу рухомих частин механізмів автомобіля.

 • Приклад: Apply grease to the wheel bearings to keep them lubricated. – Нанесіть мастило на підшипники коліс, щоб забезпечити їх змащення.

Water – /ˈwɔːtər/ (вода) – це рідина, яка може використовується для охолодження двигуна автомобіля у радіаторі (проте краще використовувати антифриз).

 • Приклад: Check the water level in the radiator regularly to prevent overheating. – Регулярно перевіряйте рівень води в радіаторі, щоб уникнути перегріву.

Cream – /kriːm/ (крем) – це матеріал, який використовується для відновлення або полірування лакофарбового покриття автомобіля.

 • Приклад: Apply a layer of cream polish to restore the car’s paintwork. – Нанесіть шар кремової поліроль на відновлення лакофарбового покриття автомобіля.

Gearbox – /ˈɡɪərˌbɒks/ (коробка передач) – це механізм, який містить набір передач, які можна перемикати для зміни швидкості обертання коліс.

 • Приклад: Shift the gearbox into first gear to start moving forward. – Перемикайте коробку передач на першу передачу, щоб рухатися вперед.

Brake pedal – /breɪk ˈpɛdəl/ (гальмівна педаль) – це педаль у машині, яку водій натискає для виконання гальмування автомобіля.

 • Приклад: Press the brake pedal firmly in case of an emergency stop. – Натисніть гальмівну педаль міцно у разі аварійної зупинки.

Fuel – /ˈfjuːəl/ (паливо) – це речовина, яка спалюється у двигуні для створення енергії, необхідної для руху автомобіля.

 • Приклад: Fill up the tank with fuel before starting a long journey. – Наповніть бак паливом перед початком довгої поїздки.

Вправа для перевірки знань автомобільної лексики

When you want to go faster, you press this.

You see the road through it.

You turn these on when it is dark so you can see the road.

Whenever you want to shift up or down, you press this down.

This cools down your engine.

This provides your battery with the electricity it needs.

If the road is bumpy, these help to dampen the bumps.

If you want to turn left or right, you put these on.

You use this when you start a cold engine.

This lubricates your engine.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!