Закінчення “-ing” в англійській мові: правила та приклади

Ending -ing in English

Закінчення “-ing” в англійській мові: основні функції та правила використання

Однією з найважливіших і корисних конструкцій в англійській мові є закінчення “-ing“. Закінчення “-ing” додає багато можливостей для виразності та точності в мовленні, і важко уявити англійську мову без цього елементу. У цій статті ми детально розглянемо використання та функції закінчення “-ing”.

Закінчення “-ing” утворює форму дієприкметника, яка вказує на дію, стан або процес, які тривають в певний момент часу  (утворення граматичних часів групи Continuous) або узагальнюються як загальний факт. Ця форма також використовується для утворення форм герундія та для створення іменників та прикметників від дієслів. Закінчення “-ing” допомагає розширити можливості виразності та точності в англійському мовленні, дозволяючи описати події, стани та дії більш детально і живо.

Правило відкидання ‘e’ перед ‘-ing’ у дієсловах англійської мови

Якщо дієслово має закінчення на “e,” то це “e” зазвичай відкидається перед додаванням закінчення “-ing.” Проте, якщо “e” вимовляється, то відкидання не відбувається.

Приклади:

 1. З відкиданням “e” перед “-ing”:
  • dance (танцювати) → dancing (танцюючи)
  • write (писати) → writing (писання)
 2. Без відкидання “e,” коли вона вимовляється:
  • see (бачити) → seeing (бачить)
  • agree (згоджуватися) → agreeing (згоджується)

Ці приклади демонструють правило відкидання “e” перед “-ing” для більшості дієслів, але не для тих, де “e” вимовляється.

Зміна ‘ie’ на ‘y’ перед додаванням суфіксу ‘-ing’ у дієсловах англійської мови

Якщо дієслово закінчується на буквосполучення “ie” при додаванні суфіксу “-ing,” “ie” зазвичай змінюється на “y.”

Приклади:

 1. Зміна “ie” на “y” перед “-ing”:
  • die (мерти) → dying (вмираючи)
  • lie (лежати) → lying (лежачи)

Це правило стосується деяких дієслів, які закінчуються на “ie” і вимагає зміни буквосполучення перед додаванням “-ing.”

Правило збереження букви ‘y’ перед закінченням ‘-ing’ у дієсловах англійської мови

Якщо дієслово закінчується на букву “y,” то “y” залишається незмінною та не відкидається перед закінченням “-ing,” на відміну від додавання закінчення “-ed.”

Приклади:

 1. Залишаємо “y” перед “-ing”:
  • cry (плакати) → crying (плачучи)
  • study (вивчати) → studying (вивчаючи)

Це правило стосується дієслів, які закінчуються на “y” та не потребують зміни цієї букви перед додаванням “-ing,” на відміну від додавання “-ed” у деяких випадках.

Правила подвоєння приголосних перед закінченням ‘-ing’ у дієсловах англійської мові

Подвоєння приголосних перед додаванням закінчення “-ing” відбувається у випадках, коли дієслово закінчується на одну приголосну букву, перед якою стоїть голосний звук під наголосом.

Приклади:

 1. Подвоєння приголосних:
  • run (бігти) → running (біжучи)
  • swim (плавати) → swimming (плаваючи)

Подвоєння кінцевих приголосних перед “-ing” не відбувається, якщо наголос падає на інший голосний звук (не перед кінцевим приголосним) або коли попередній звук – це довгий голосний звук.

Приклади:

 1. Без подвоєння приголосних:
  • hope (сподіватися) → hoping (сподіваючись)
  • read (читати) → reading (читаючи)

Кінцева буква “x” не подвоюється, так як ця буква позначає одразу два звуки: [ks] або [gz]. Також не подвоюється кінцева буква “w.”

Приклади:

 1. Без подвоєння приголосних:
  • mix (мішати) → mixing (змішуючи)
  • sow (сіяти) → sowing (сіяючи)

Ці правила допомагають визначити, коли потрібно подвоювати приголосні перед додаванням “-ing” у дієсловах англійської мови.

Правила подвоєння букви ‘l’ перед закінченням ‘-ing’ в британській та американській англійській мові

Згідно з граматичними правилами британської англійської мови, коли додається закінчення “-ing” до дієслів, то буква “l” завжди подвоюється, навіть якщо наголос не падає на останній склад у слові.

Приклади:

 1. Подвоєння “l”:
  • travel (подорожувати) → travelling (подорожуючи)
  • cancel (скасовувати) → cancelling (скасовуючи)

Однак в американському варіанті англійської мови подвоєння літери “l” не відбувається, якщо наголос не падає на голосний звук перед останньою “l” або коли попередній голосний – це довгий голосний звук.

Приклади:

 1. Без подвоєння “l”:
  • travel (подорожувати) → traveling (подорожуючи)
  • counsel (консультувати) → counseling (консультування)

Якщо ж дієслово закінчується на одну букву “l,” перед якою стоїть короткий голосний звук під наголосом, то подвоєння відбувається в будь-якому варіанті англійської мови.

Приклади:

 1. Подвоєння “l” в обох варіантах англійської мови:
  • control (контролювати) → controlling (контролюючи)

Зміна суфіксу ‘ic’ на ‘ick’ перед додаванням ‘-ing’ у дієсловах англійської мови

Дієслово мають закінчення “ic,” при додаванні закінчення “-ing,” суфікс “-ic” зазвичай змінюється на “-ick.”

Приклади:

 1. Зміна “-ic” на “-ick” перед “-ing”:
  • panic (панікувати) → panicking (панікуючи)

Це правило стосується деяких дієслів, які мають закінчення “ic” і потребують зміни цього суфіксу перед додаванням “-ing.”

Основні функції та використання закінчення “-ing”

1. Утворення форми дієприкметника

Закінчення “-ing” використовується для утворення форми дієприкметника (present participle). Щоб створити дієприкметник, береться основа дієслова та додається “-ing”. Наприклад:

 • run (дієслово) → running (дієприкметник)
 • eateating
 • readreading

Дієприкметник “-ing” використовується у ролі прикметника, щоб описати процес або стан особи або речей. Наприклад: “The running child is happy.” (Біжуча дитина щаслива).

2. Форма тривалого часу

Закінчення “-ing” використовується для утворення форми теперішнього тривалого часу (present continuous tense). Ця форма вказує на подію, яка відбувається в даний момент часу або в період часу, недалекий від теперішнього. Для її створення береться дієслово “to be” в потрібній формі, а після нього йде дієслово в формі дієприкметника (з “-ing”).

Приклади:

 • I am working on a project right now. (Я працюю над проектом зараз.)
 • She is reading a book at the moment. (Вона читає книгу зараз.)

Ця форма не обмежується лише теперішнім часом і використовується і для інших граматичних часів, які виражають тривалі або незавершені дії у момент мовлення. Основні граматичні часи, де використовується форма з “-ing,” включають:

 • Теперішній тривалий час (Present Continuous): Використовується для опису дій, які відбуваються у поточний момент або в найближчому майбутньому. Приклад: “I am reading a book.” (Я зараз читаю книгу.)
 • Майбутній тривалий час (Future Continuous): Використовується для опису майбутніх дій, які триватимуть протягом певного періоду часу. Приклад: “They will be working all day tomorrow.” (Вони будуть працювати весь завтрашній день.)
 • Минулий тривалий час (Past Continuous): Використовується для опису дій, які тривали в певний момент у минулому. Приклад: “She was studying when I called her.” (Вона вивчала, коли я їй подзвонив.)

В цих граматичних часах форма з “-ing” допомагає виразити тривалість або незавершеність дій у конкретний момент часу або протягом певного періоду. Таким чином, використання форми з “-ing” не обмежується тільки теперішнім часом.

3. Форма герундія

Закінчення “-ing” також використовується для утворення форми герундія (gerund). Герундій – це дієслово, яке використовується як іменник. В англійській мові герундій часто вживається після певних дієслів, прийменників та виразів.

Приклади:

 • I enjoy swimming. (Я люблю плавання.)
 • She is good at dancing. (Вона добре танцює.)

Прикметник
Закінчення «-ing» може перетворити дієслово на прикметник. Такі прикметники описують причину почуття або стану.

4. Дієслова, що закінчуються на “-ing”

Деякі дієслова в англійській мові завжди вживають закінчення “-ing.” Ці дієслова відомі як “недоконані” дієслова. Ось декілька прикладів:

 • Interesting: Це прикметник, утворений від дієслова “interest.” Використовується для опису чогось або когось, що привертає увагу або викликає бажання дізнатися більше. Приклад: “It is an interesting book.” (Ця книга цікава.)
 • Exciting: Це прикметник, утворений від дієслова “excite.” Використовується для опису чогось захоплюючого або якогось, що викликає почуття ентузіазму чи нетерпіння. Приклад: “This is an exciting opportunity.” (Це захоплююча можливість.)
 • Boring: Цей прикметник утворений від дієслова “bore” і використовується для опису чогось нудного чи невинного. Приклад: “The movie was boring.” (Фільм був нудним.)
 • Understanding: Це слово може бути іменником, який виражає розуміння, співчуття або взаєморозуміння. Приклад: “They reached an understanding.” (Вони досягли взаєморозуміння.)
 • Outgoing: Це прикметник, який описує людину, яка є дружелюбною та схильною до спілкування з іншими людьми. Приклад: “She is an outgoing person.” (Вона –  комунікабельна (дружня) людина.)

Ці дієслова завжди використовують закінчення “-ing” та допомагають розширити можливості виразності в англійському мовленні.

5. Особливі винятки із закінченням “-ing”

Хоча більшість дієслів можуть мати форму дієприкметника з закінченням “-ing”, існують деякі виключення. Певні дієслова, які не можуть бути використані в формі з закінченням “-ing.” Серед них входять такі групи дієслів як:

 • Сприйняття (Sensory) дієслова: Наприклад, “like” (подобатися), “love” (любити), “hate” (ненавидіти) – ці дієслова не вживаються у формі “-ing.”
 • Дієслова володіння (Verbs of Possession): До цієї категорії входять “own” (володіти), “belong” (належати) та інші, які не утворюють форму “-ing.”
 • Дієслова стану (Mental State Verbs): Дієслова, які виражають стани розуму, такі як “know” (знати), “believe” (вірити), також не вживаються з закінченням “-ing.”

Це лише деякі винятки, але вони важливі для коректного вживання дієслів у різних граматичних конструкціях в англійській мові.

Закінчення “-ing” є важливим елементом англійської мови, який використовується для утворення дієприкметників, форм теперішнього тривалого часу, герундій і багатьох інших конструкцій. Розуміння і правильне використання цього закінчення допомагають покращити ваш навички в англійській мові та розширити вашу можливість виразності в мовленні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!