Вивчення англійської мови: вправа на заповнення пропусків

Fill In The Blanks | General Grammar Exercise

Вправа на заповнення пропусків у реченні для вивчення англійської мови

Вправа “Заповнити пропуски” є популярним методом для вивчення та вдосконалення знань англійської мови. Ця вправа спрямована на розвиток різних аспектів мови, включаючи розширення словникового запасу, граматики, контекстуального розуміння та розвиток критичного мислення.

Процес виконання вправи:

 1. Надання тексту з пропущеними словами: Вправа починається з тексту, в якому деякі слова відсутні. Ці пропуски створюються з метою тестування знань учня.
 2. Список варіантів слів: Для кожного пропуску надається список варіантів слів. Учасник повинен вибрати найбільш відповідне слово для кожного пропуску.
 3. Критерії вибору слів: Вибір правильних слів вимагає від учасника розуміння граматичних правил, контексту та значення слів у реченні.
 4. Заповнення пропусків: Учасник повинен вибрати слова зі списку та вписати їх у відповідні місця в тексті, щоб кожне речення було логічним та граматично правильним.
 5. Перевірка результатів: Після завершення вправи слід перевірити вірність вибраних слів у контексті тексту, враховуючи граматику, смислову логіку та контекстуальну відповідність.

Ця вправа – це ефективний інструмент у навчанні мови, оскільки сприяє розвитку ключових навичок, необхідних для впевненого володіння англійською мовою.

Перелік слів із поясненнями до вправи

Пропонуємо вам перелік слів для 15 речень, для кожного із речень необхідно буде обрати одне із чотирьох слів. Перед виконанням вправи розглянемо пояснення до слів, які використовуються для вправи заповнення пропусків:

 1. late, recent, latest, fresh: Ці слова описують часові рамки. “Late” – пізній, “recent” – нещодавній, “latest” – останній, “fresh” – свіжий.
 2. included, contained, counted, enclosed: Ці слова стосуються включення чогось у межі чи певний контекст. “Included” – включений, “contained” – містить, “counted” – порахований, “enclosed” – доданий, вкладений.
 3. entire, all over, complete, the whole: Ці слова вказують на цілісність або повноту чогось. “Entire” – весь, цілком, “all over” – повсюди, “complete” – повний, “the whole” – увесь.
 4. reach, get, make, arrive: Ці слова вказують на досягнення чогось або прибуття до місця. “Reach” – досягти, “get” – отримати, “make” – зробити, “arrive” – прибути.
 5. acceptable, adequate, satisfactory, enough: Ці слова описують ступінь прийняття або задоволення чимось. “Acceptable” – прийнятний, “adequate” – відповідний, “satisfactory” – задовільний, “enough” – достатньо.
 6. gaining, heightening, increasing, building: Ці слова описують зростання або розвиток чогось. “Gaining” – набуваючи, “heightening” – збільшення, “increasing” – зростання, “building” – будівництво.
 7. most, maximum, many, majority: Ці слова вказують на кількість або максимальне значення. “Most” – більшість, “maximum” – максимальний, “many” – багато, “majority” – більшість.
 8. make, do, have, try: Ці слова описують дії чи спроби. “Make” – зробити, “do” – виконати, “have” – мати, “try” – спробувати.
 9. among, through, between, along: Ці слова вказують на взаємодію між об’єктами чи проходження через щось. “Among” – серед, “through” – через, “between” – між, “along” – вздовж.
 10. like, as, for, in: Ці слова вказують на порівняння, припущення чи місце події. “Like” – як, “as” – як, “for” – для, “in” – в.
 11. aware, knowing, helpful, cautious: Ці слова описують стан свідомості або певний стиль поведінки. “Aware” – усвідомлений, “knowing” – знаючий, “helpful” – корисний, “cautious” – обережний.
 12. cash, money, change, savings: Ці слова описують фінансові поняття. “Cash” – готівка, “money” – гроші, “change” – здача, “savings” – заощадження.
 13. part, place, share, piece: Ці слова вказують на частину чогось або місце у чомусь. “Part” – частина, “place” – місце, “share” – частка, “piece” – шматок.
 14. reply, answer, respond, return: Ці слова описують реакцію на питання чи дію. “Reply” – відповідь, “answer” – відповідь, “respond” – реагувати, “return” – повернення.
 15. from, as, of, for: Ці слова вказують на походження, порівняння, віднесення чи призначення. “From” – з, “as” – як, “of” – з, “for” – для.

Вправа

Текст до вправи, де є 15 пропусків, які потрібно заповнити словами, користуючись переліком слів вище. Наприклад, на перший пропуск (1) у реченні, потрібно вибрати слово із списку 1. late, recent, latest, fresh. Тобто,  вам потрібно обрати один із 4 варіантів для кожного речення на писати його замість пропуску. Коли всі пропуски будуть заповнені натисніть кнопку – “submit answers” для перевірки результатів.

What teenagers do with their money

Thirteen-year-olds do not spend as much money as their parents suspect - at least not according to the findings of a (1) survey, Money and Change. The survey (2) three hundred teenagers, 13-17 years old, from (3) Britain. By the time they (4) their teens, most children see their weekly allowance rise dramatically to an amazing national average of £5.14. Two thirds think they get (5) money, but most expect to have to do something to get it. Although they have more cash, worry about debt is (6) among teenagers. Therefore, the (7) of children (8) an effort to save for the future. Greater access to cash  (9) teenagers does not, however, mean that they are more irresponsible (10) a result. The economic recession seems to have encouraged (11) attitudes to money, even in the case of children at these ages. Instead of wasting what pocket (12) they have on sweets or magazines, the 13-year-olds who took (13) in the survey seem to (14) to the situation by saving more than half (15)  their cash.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!