Граматична різниця між британською та американською англійською

British English vs American English vocabulary

Відмінності у вживанні британського й американського варіантів англійської мови

Англійська мова є однією з найпоширеніших мов у світі, і вона має кілька регіональних варіантів, серед яких найбільш відомими є британський та американський варіанти. Хоча ці два варіанти ґрунтуються на спільній основі, вони мають деякі відмінності у граматиці, що можуть становити труднощі для вивчення англійської мови.

 1. Вимова: Одна з найбільш помітних відмінностей між британським та американським варіантами англійської мови – це вимова. Наприклад, в американському англійському звук “r” вимовляється чітко, тоді як у британському англійському цей звук м’якший і не так помітний. Також, існують відмінності у вимові окремих слів та фонетичних правилах.
 2. Лексика: Британський та американський англійські мають різні слова та фрази для позначення одних і тих самих речей. Наприклад, у британському англійському використовується слово “flat” для опису житла, тоді як у американському англійському використовується термін “apartment”. Це може викликати незрозуміння та плутанину при спілкуванні між носіями різних варіантів мови.
 3. Словниковий склад: Хоча багато слів у британському та американському англійському є однаковими, деякі слова мають різні значення в залежності від варіанту мови. Наприклад, слово “biscuit” у британському англійському відповідає американському “cookie”, тоді як “biscuit” у американському англійському відповідає британському “scone”. Це може призвести до неправильного розуміння при читанні або слуханні текстів іншого варіанту англійської мови.
 4. Граматичні правила: Існують деякі відмінності у граматичних правилах між британським та американським англійським. Наприклад, у британському англійському використовується форма Present Perfect для позначення подій, що відбулися в минулому і мають зв’язок із сьогоденням, наприклад: “I have just finished my work.” У той же час, в американському англійському частіше використовується форма Past Simple для таких випадків: “I just finished my work.”
 5. Інші відмінності: Крім того, існують інші менш помітні відмінності у вживанні британського та американського англійського, такі як правопис, пунктуація, вживання скорочень та інші мовні особливості.

Граматичні відмінності у вживанні британського й американського варіантів англійської мови

У дані статті детальніше зупинимось саме на граматичних відмінностях у вживанні британського й американського варіантів англійської мови.

Present Perfect та Past Simple

Британці вживають Present Perfect з прислівниками just, already та yet при позначенні останньої дії:

 • Tom has washed the dishes — Том помив тарілки
Американці можуть вживати у таких реченнях або Present Perfect, або Past Simple:

 • Tom has washed the dishes
 • Tom washed the dishes — Том помив тарілки
З ever та never британці також вживають Present Perfect:

 • Have you ever played football? — Ти коли-небудь грав у футбол?
З ever та never американці, як правило, вживають Past Simple, хоча можливою є часова форма Present Perfect:

 • Did you ever play baseball?
 • Have you ever played baseball? — Ти коли-небудь грав у бейсбол?

Seem, look

У британському варіанті після дієслів appear (виявитися), feel (відчувати), look (виглядати), seem (здаватися) тощо може вживатися іменник:

 • She appeared (to be) a good teacher — Вона виявилася гарним учителем
Американці після цих дієслів уживають to be або like:

 • Не appeared like a good pilot — Він виявився гарним пілотом.

Collective Nouns + is/are

BritishAmerican
Британці можуть використовувати збірні іменники як в однині так і множині. Отже, це може бути зграя рибок, що плаває, або група дійсно хороша. Тоді можна сказати: So, it can be the school of fishes are swimming, or the band is really good

 • The Team are playing a game tomorrow night — Команда грає гру завтра ввечері
В американській англійській мові збірні іменники є одниною:

 • The team is playing a game tomorrow night — Команда грає гру завтра ввечері

Shall

Британці вживають will для утворення форм майбутнього часу, але у першій особі може вживатися shall:

 • We will/shall contact you — Mu з вами зв’яжемося
Американці зазвичай не вживають дієслово shall для утворення форм майбутнього часу:

 • We will contact you — Ми з вами зв’яжемося
Британці вживають shall для висловлення пропозиції:

 • Shall I make the coffee? — Я зроблю каву?
Американці для висловлення пропозиції зазвичай вживають should:

 • Should I make the coffee? — Я зроблю каву?
Британці вживають Shall we…? для запрошення до дії:

 • Shall we go for a walk? — Прогуляємося?
Американці не використовують shall у запрошенні до дії:

 • How about a walk? — Прогуляємося?

Заперечні речення та запитання з have

У Британії паралельно співіснують дві структури:

 • I haven’t (got) enough time
 • I don’t have enough time — Я не маю достатньо часу
 • Has she got a computer?
 • Does she have a computer? — У неї є комп’ютер?
Американці послуговуються допоміжним дієсловом do:

 • I don’t have enough time — Я не маю достатньо часу
 • Does she have a computer? —  У неї є комп’ютер?

Утворення минулого часу

Для утворення форми минулого часу в обох варіантах вживають did:

 • We didn’t have books — У нас не було книжок

Розділові запитання

Американці не так часто вживають розділові запитання. Замість завершальної частини такого запитання в Америці вживають right? та ok?

I’ll bring coffe, shall I? – Я принесу каву, добре?I’ll bring coffe, ok? – Я принесу каву, о’кей?

Can’t та mustn’t

Британці вживають can’t для того, щоб сказати, що щось неможливе:

 • They can’t be at home — Їх немає вдома
У цьому випадку в Америці може вживатися mustn’t:

 • They can’t be home
 • They mustn’t be home — Їх немає вдома

Needn’t та don’t need to

Британці вживають обидві форми:

 • You needn’t go there
 • You don’t need to go there — Тобі не треба туди йти
Американці зазвичай не вживають needn’t:

 • You don’t need to go there — Тобі не треба туди йти

Іменники на позначення сукупності

У Британії такі іменники можуть узгоджуватися в однині чи множині:

 • The crowd was/were restless — Натовп хвилювався
В Америці — лише в однині:

 • The crowd was restless — Натовп хвилювався

The

У Британії артикль the вживається з назвами музичних інструментів:

 • play the piano — грати на піаніно
  Крім того, кажуть: in hospital — у лікарні
В Америці можливе таке вживання:

 • play piano/play the piano — грати на піаніно, in the hospital — у лікарні

Числа

Британці вживають and між hundred та рештою цифр:

 • one hundred and twenty — сто двадцять
В Америці вживаються такі варіанти:

 • one hundred twenty/one hundred and twenty — сто двадцять

Прийменники

Британський варіантАмериканський варіант
 • round/around the village — навколо села
 • towards/toward the west — на захід
 • looking out of the window — дивитися з вікна
 • outside the town — за містом
 • around the village — навколо села
 • toward the west — на захід
 • looking out the window/out of the window — дивитися з вікна
 • outside the town/outside of the town — за містом
 • in Bond Street — на Бонд-Стріт
 • at the weekend, at weekends — у вихідні
 • stay at home — залишатися вдома
 • a player in the team — гравець у команді
 • ten minutes past four — десять хвилин на п’яту
 • twenty to seven — за двадцять хвилин сьома
 • write to me — напиши мені
 • meet someone — зустріти когось
 • on Fifth Avenue — на П’ятій Авеню
  on the weekend, on weekends — у вихідні
 • stay home — залишатися вдома
  a player on the team — гравець у команді
 • ten minutes past/after four — десять хвилин на п’яту
  twenty to/of seven — за двадцять хвилин сьома
 • write me/write to me — напиши мені
 • meet with someone — зустріти когось

Відео – British vs American English Grammar Differences

Завершуючи, варто зазначити, що незважаючи на граматичні відмінності між британським та американським варіантами англійської мови, вони залишаються взаємно зрозумілими. Вивчення обох варіантів англійської мови може бути корисним, оскільки воно дозволяє краще розуміти і сприймати мову в різних контекстах. Крім того, це дає можливість адаптуватися до різних культурних середовищ, де вживаються різні варіанти англійської мови.

Spread the love
error: Content is protected !!